Lantbruk

Bördig åkermark i Sandby

Högstbjudande

9 200 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast fre 2 okt

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
20,5 ha
Tomtområde
20,5 ha

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

SIMRISHAMN SANDBY 22:4

Adress

Hillshögsvägen 44 27637 Borrby

Om fastigheten

Högproduktiv åkermark om ca 20,5 ha. All mark ligger i ett skifte med god arrondering. Beläget i Sandby, mellan Borrby och Mälarhusen.

Bilder

Visa alla bilder

3D-foto

Fakta

Åkermark

Högproduktiv åkermark om ca 20,5 ha i ett skifte och med god arrondering. Jorden ligger inom jordklass 10, med undantag av några få 1 000 kvm som ligger inom jordklass 6 i de södra hörnet av fastigheten. Enligt SLU och HS lerhaltskarta ligger lerhalten runt 10-20 %, med den högre lerhalten i den södra delen och den lägre lerhalten i den norra delen. Äldre men tillfredsställande dränering.

Åkermark

Åkermarken är utarrenderad till och med 2021-03-13. Marken avlämnas enligt överenskommelse.

Stödrätter

Stödrätter för 20,5 ha följer med objektet. Stödrätterna innehas av arrendatorn, men skall enligt arrendekontraktet återlämnas till jordägaren vid arrendets upphörande.

Vägar

Fastigheten nås via enskild väg. Vägsamfällighet finns.

Dikesföretag

Borrby-Sandby surkilledikens nygrävnf.

Byggnader

Inga byggnader finns på objektet.

Arealer

Arealen för all åkermark på objektet är 20,7 ha, enligt blockkartan från 2016.

Visning

Besiktning av marken kan ske på egen hand, med sedvanlig hänsyn till fastighetsägare/arrendator, eventuell jakt, växande gröda samt betesdjur.

Lantmteriförrättning

Försäljningen gäller del av fastighet och lantmäteriförrättning krävs för att ändra i fastighetsbilden. Köparen bör ha möjligheten att genom fastighetsreglering överföra marken till av köparen redan ägd fastighet.

Ansökan om lantmäteriförrättning är registrerad 2020-07-16 och bedöms att vara klar om ca 1 år. Köpare kommer ges rätt att bruka marken från och med 2021-03-14 genom arrende.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 175 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter