fbpx

Lantbruk

Åkermark i Köpinge

Högstbjudande

7 600 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 30 aug

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
19,8 ha
Tomtområde
19,8 ha

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

YSTAD KÖPINGE 28:30 DEL AV

Adress

Skogsdalavägen 195 27173 Köpingebro

Om fastigheten

Åkermark om ca 19,3 ha i tre skiften.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Åkermark

Åkermark om ca 19,3 ha i tre skiften. Jorden ligger inom jordklass 8. Enligt SLU och HS lerhaltskarta ligger lerhalten runt 7,5-12,5 %.

Västra skiftet, ca 2 ha
Östra skiftet, ca 14,8 ha
Norra skiftet, ca 2,5 ha

Areal

Objektets totala areal är ca 19,8 ha, enligt uppmätning på karta. Se gul markering på karta.

Åkermarkens areal är ca 19,3 ha, enligt blockkartan och uppmätning på karta.

Arrende

Åkermarken är utarrenderad till och med 2022-03-13. Uppsägning finns undertecknad.

Stödrätter

Stödrätter motsvarande åkerarealen följer med fastigheten. Stödrätterna innehas av arrendatorn och skall enligt arrendekontraktet återlämnas till jordägaren vid arrendets upphörande.

Vägar

Åkermarken nås via enskild väg, Skogsdalavägen, vilket utgörs av en gemensamhetsanläggning Köpinge Ga:1. Det finns även en mindre enskild väg väster ut från Skogsdalavägen, servitut kommer skrivas för denna väg till förmån för köparen.

Visning

Besiktning av marken kan ske på egen hand, med sedvanlig hänsyn till fastighetsägare/arrendator, grannar samt växande gröda.

Byggander

Det gårdscentrum med dess byggnader (röd markering på kartan) som idag tillhör fastigheten är under avstyckning och avses att säljas som en egen fastighet. Möjlighet finns fortfarande att köpa hela fastigheten, dvs inkl röd markering på kartan. Kontakta mäklaren för mer information, beskrivning av dessa delar av fastigheten finns även på Ludvig & Co websida.​

Inteckningar

Inga pantbrev följer med objektet.

Lantmäteriförrättning

Försäljningen gäller del av fastighet och en lantmäteriförrättning krävs för att ändra i fastighetsbilden. Köparen bör kunna reglera marken till av köparen redan ägd fastighet i närområdet.

Ansökan om lantmäteriförrättning är inskickad i juni 2021. Köpare kommer ges rätt att bruka marken från och med 2022-03-14 genom marknadsmässigt arrende, i väntan på att lantmäteriförrättningen skall bli klar.

Kostnaderna för lantmäteriförrättningen delas av köpare och säljare.

Försäljningssätt

Bud Ludvig & Co tillhanda senast 2021-08-30. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Fastigheten säljs i delar och det finns möjlighet att inkomma med bud på dessa delar enskilt och som en helhet. Även andra indelningar kan diskuteras med mäklaren. Säljaren avser att inte att avsluta någon affär innan de vet att det finns köpare till alla delar och därmed invänta datumet 2021-08-30 och avsluta affären först efter detta datum.

Utgångspris för objektet som avser åkermarken, gul markering på karta, 7 600 000 kr.

Utgångspris för gårdscentrat, röd markering på karta, 2 100 000 kr.

Skriftligt bud skickat till Ludvig & Co, Daniel Andersson, Hamngatan 15, 271 43 Ystad, eller

mailas till daniel.n.andersson@ludvig.se. Märk kuvertet/ mailet: " KÖPINGE 28:30", använd gärna vår budblankett. Det går även att skicka in bud

direkt via vår webbsida, ludvig.se. Sker ej återkoppling till budgivare inom 2 arbetsdagar efter lämnat bud, kontakta mäklare för att säkerställa att bud framkommit.

Betalningsvillkor och tillträde

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande del av köpeskillingen vid tillträdet. Tillträde kan hållas först efter att lantmäteriförrättningen gått igenom och vunnit laga kraft. Ansökan om lantmäteriförrättning är inskickad i juni 2021 och beräknas vara klar om ca 12 månader.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast mån 30 aug

Högstbjudande: 7 600 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter