fbpx

Vackert belägen gård på landsbygden, strax söder om Lidhult!

Prisindikation

6 400 000 kr

Visning

  • Kontakta mäklaren för visning.

Anmäl intresse

Om fastigheten

Välkommen till Bredhult 4! Här möts man av en trevlig gårdsbild med välskött byggnadsbestånd och utsikt över de egna markerna. Bostaden är ett tilltalande 1900-talshus som håller bra standard.
Markerna uppgår sammanlagt till 44,6 ha varav 36 ha skogsmark, 3 ha inägomark invid gårdscentrum samt övrig mark. En inte så ofta återkommande möjlighet för dig som vill äga en gård kombinerat med skogsägande, allt i en fin miljö. Småviltjakt inom egna fastigheten och gemensam älgjakt.
Fastigheten kan säljas i delar där gårdscentrum med betesmark utgör en del och skogsmarken en del.
Välkommen på visning!

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

LJUNGBY BREDHULT 1:4

Adress

Bredhult 4 34172 Lidhult

Totalareal
44,6 ha
Skogsmark
36,1 ha
Impediment
4,8 ha
Väg och kraftledning
0,2 ha
Övrigmark
0,5 ha
Inägomark
3,0 ha
Virkesförråd
7 147 m3sk
Boyta
123 kvm
Antal rum
6 st

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Planritningar

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Bostadshuset är uppfört 1909 enligt taxeringen. Byggnaden är ett timmerhus uppfört på torpargrund (samt mindre källardel) med betongpannor på taket (2009) och med 2-glasfönster. Träfasaden byttes 2010 då man även tilläggsisolerade med 5 cm. Uppvärmningen sker via vedpanna kopplat till vattenburet system. Avlopp sker till 3-kammarbrunn med infiltration anlagd 2022 och vatten tas ur egen grävd brunn. Boyta uppgår till drygt 123 kvm och fördelar sig enligt följande. Ingång till hall med laminatgolv i klinkerimitation vilket följer in till köket som ligger till höger om hallen. Köket byggdes om 2015, då man även bytte golv ned till bjälklaget och installerade elektrisk golvvärme (både i hall och kök). Utrustningen i köket består av spis, häll, spisfläkt, diskmaskin och kyl och frys (hel skåp).Via köket når man också ett allrum. Från allrummet nås groventrén/pannrum med tvättavdelning. Till vänster i hallen når man vardagsrum och sovrum. I vardagsrummet finns öppen spis som ej går att elda i då kanal i murstocken är använd för ventilation. Rakt fram från hallen ligger badrummet som rymmer wc, handfat och dusch. På andra plan finns en möblerbar hall samt två bra sovrum. Huset har även gott om förvaringsutrymmen i bl.a. snedgarderober.

Förråd/garage

Före detta ladugård som är ombyggd/minskad till att nu rymma förråd, verkstad och garage. Trästomme, träfasad och tak belagt med plåt.

Byggnadssätt

På fastigheten finns förutom bostadshus och förråd/garage även äldre snickarverkstad med mindre övernattningsrum/sommarrum.

Skogsuppgifter

Enligt skogsbruksplan reviderad och framskriven 2022 av Curt Bodmark, Södra uppgår den produktiva skogsmarken till 36,1 ha. Virkesförrådet är beräknat till 7147 m³sk vilket ger ett medeltal om 197 m³sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 6,7 m³sk/ha/år. Trädslagsfördelning enligt 54% gran, 30% tall och 16% löv varav 9% ädellöv. Virkesförrådet är jämnt fördelat över åldersklasserna. I gallringsmogen ålder finns cirka 3450m³sk och cirka 3580 m³sk är avverkningsmoget. Skogsmarken ligger väl samlad i ett skifte och har relativt god tillgänglighet. Delar av marken är torvmark och gränsar emot mossmark/myrmark.

Skogsvård

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inägomark

Enligt skogsbruksplanen uppgår inägomarken till 3 ha. Inägomarken ligger samlad runt gårdscentrum och utgörs i huvudsak av åkermark. Inägomarken är muntligt upplåten.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns inga registrerade forn- och kulturlämningar. Källa SeSverige

Naturvärden

På fastigheten finns inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden registrerade. Källa: SeSverige

Förvärvstillstånd

Fastigheten är belägen i område där det för vissa köpare krävs förvärvstillstånd.
Förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger inom glesbygdsområde. Mäklaren hjälper till med ansökan hos länsstyrelsen. En avgift om 4 600 kr tas ut för privat/fysiska personer. Detta gäller dock inte om köparen sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev. pågående jakt och liknande.

Försäljningsätt

Fastigheten säljs genom budgivning.
Bud skall inges skriftligen via post eller e-post (dan.gustavsson@ludvigfast.se) och lämpligast på bifogad blankett. Därtill skall bankreferens eller motsvarande lämnas. Eventuella villkor från budgivare skall framgå av budet.

Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att efter budtidens utgång kan säljaren välja bort en budgivare eller att anta något av de inkomna buden. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att inbjuda till slutbudgivning mellan de, av säljaren godkända budgivarna som inkommit med bud och som önskar deltaga.

Köparen förbinder sig att avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i skogsområdet (friskrivningsklausul). Säljaren friskriver även sig från allt ansvar från lämnade areal och volymsuppgifter i upprättad skogsbruksplan.

Fastigheten säljs i befintligt skick.

Kostnader för lagfart och stämpelskatt skall betalas av köparen.

I samband med upprättande av köpeavtal skall köparen erlägga handpenning om 10% av köpeskillingen. Resterande del av köpeskillingen skall erläggas på tillträdesdagen.

Äganderätten till fastigheten övergår till köparen på tillträdesdagen efter full slutlikvid erlagts mot kvitterat köpebrev . Säljaren bär eventuell avkastning från fastigheten fram till tillträdesdagen.

Gårdskarta

Gå på virtuell visning med Ludvig & Co Fastighetsförmedling:s Gårdskarta. Inspektera ägorna från soffan eller på plats. GPS-funktionen i din telefon eller surfplatta hjälper dig hitta rätt.
Nu kan den som är intresserad av en fastighet till salu, inte bara ta del av bilder, beskrivningar och bilagor, utan även promenera runt på fastigheten och inspektera sina potentiella ägor, från soffan eller på plats på fastigheten. Med hjälp av GPS får du hela tiden information om var du är. Dessutom kan du klicka på kartbilden och få information från skogsbruksplanen om virkesvolym etc. Råkar du kliva över till grannfastigheten upptäcker du det snabbt och kan gå tillbaka igen.
I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Man väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga.

Jakt

Jakträtten fri för ny ägare från tillträdesdag. Inom fastigheten ges möjlighet till jakt på småvilt, älg och vildsvin. Marken ingår idag i gemensamt älgjaktlag.

Delförsäljning

Möjlighet finns att lägga bud på valda delar av fastigheten, förutsatt att fastighetsbildning enligt lag är genomförbar. I första hand säljs fastigheten i sin helhet men om säljaren finner det sammanlagda priset fördelaktigt kan en delförsäljning komma att bli aktuell.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 1 150 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter