fbpx

Skogsfastighet i Gagnef 45 ha

Utgångspris

3 000 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Om fastigheten

Ungskogsdominerat innehav söder om Björbo. Ett lättillgängligt skifte om 45 ha med 43,6 ha produktiv skogsmark. Totalt virkesförråd ca 7 000 m³sk varav ca 700 m³sk är avverkningsbart. Tre jakträtter i viltvårdsområde. Fiske i fvof. Möjlighet att köpa intilliggande fastighet Ovanmejdan 3:31 för ett mer ekonomiskt innehav.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

GAGNEF FORSEN 5:2

Adress

Skogsfastighet

Totalareal
45,3 ha
Tomtområde
45,3 ha
Virkesförråd
7 032 m3sk

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Arealuppgifter

Areal enligt fastighetsutdrag: 45,27 ha
Areal enligt fastighetskarta: 45,23 ha
Areal enligt skogsbruksplan: 45,3 ha

Skogsuppgifter

Skogen har inventerades av Ove Matsson hösten 2019, uppdaterad under hösten 2022. Tillväxt uppräknad tom 2023 av Ludvig och Co. Fastighetsförmedling inför försäljningen. Enligt skogsinventeringen omfattar den produktiva skogsmarken ca 43,6 ha med ett virkesförråd om totalt ca 7 032 m³sk. Medeltal 161 m³sk/ha. Trädslagsfördelning 45 % tall, 49 % gran och 6 % löv. Beräknad medelbonitet ca 5,8 m³sk/ha/år. Fastigheten är dominerad av skog yngre än 50 år.

Se vidare i skogsbilagan, länk längre ner.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Skogsvårdslagen

Köparen är medveten om att fastigheten, enligt skogsbruksplanen, är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder gällande:

Återväxtåtgärder i form av plantering om totalt 8 ha på avdelning 9, 17 och 21.

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen/tillträdesdagen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Natur och kulturvärden

Inga nyckelbiotoper, höga naturvärden eller fornminnen finns registrerade på fastigheten.
(Källa: www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor)

Jakt

Fastigheten ligger inom Björbo VVO om 11 706 ha. En jakträtt per påbörjad 50 ha.

Fiske

Fastigheten ligger inom Floda-Björbo fiskevårdsområdesförening. Fastighetsägare räknas som ortsbo. Info www.ifiske.se/fiskekort-floda-bjorbo.htm

Vägar och samfälligheter

Fastigheten har ingen andel i några samfälligheter.

Fastigheten har del i tre gemensamhetsanläggningar; Gagnef Björbo GA:6 ,GA :12 och GA:18; Björbo Södra Samfällighetsförening; kontaktperson Erik Andersson i Björbo. 2022 var avgiften 315 kr.

Rättigheter och belastningar

Fastigheten belastas inte av och innehar inga rättigheter.

Inteckningar

Fastigheten överlåts fri från lån och inteckningar.

Taxeringsvärde

Taxeringsvärde 2021, typkod 110-Obebyggd lantbruksenhet
Skogsmark 1 923 000 SEK, 45,27 ha

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger inom glesbygdsområde. Förvärvstillstånd krävs för förvärv av egendom taxerad som lantbruksenhet i glesbygdsområden enligt jordförvärvslagen(1979:230) Detta gäller ej om förvärvaren varit bosatt i glesbygdsområde i samma kommun sedan minst 12 månader. Tillståndet söks när kontrakt har skrivits. Ansökningsavgiften om 4 600 kr (privatperson) betalas till BG 5050-5866 av köparen.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Visning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev. pågående jakt och liknande.

Välj "Hitta hit" för vägbeskrivning, respektive "Visa gårdskarta" för att se skogsskiftena med fastighetsgränser, indelning, avdelningsdata som GPS-position i fält. Fungerar i webbläsare i både datorer och smarta mobiltelefoner.

Gå på virtuell visning med Gårdskartan. Inspektera ägorna från soffan eller på plats. GPS-funktionen i din telefon eller surfplatta hjälper dig hitta rätt.
Nu kan den som är intresserad av en fastighet till salu, inte bara ta del av bilder, beskrivningar och bilagor, utan även promenera runt på fastigheten och inspektera sina potentiella ägor, från soffan eller på plats på fastigheten. Med hjälp av GPS får du hela tiden information om vart du är. Dessutom kan du klicka på kartbilden och få information från skogsbruksplanen om virkesvolym etc. Råkar du kliva över till grannfastigheten upptäcker du det snabbt och kan gå tillbaka igen.

I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Man väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga.

Tillträde

Tillträde sker inom 14 arbetsdagar från att förvärvstillstånd beviljats, om inget annat avtalats. En förutsättning för tillträde är att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Fastighetsbeskrivning

Fastighetsmäklaren förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Möjlighet att förvärva intilliggande skifte

Vid den nordöstra gränsen ligger fastigheten Gagnef Ovanmejdan 3:31 som även den är till försäljning. På bifogade kartor är den markerad med rött. Den ingår inte i denna försäljning. Länk till beskrivning https://ludvig.se/fastigheter/skogsinvestering-i-gagnef-28-ha/

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter