fbpx

Oretorps Fruktodling i Vinslöv – 17 ha

Anmäl intresse

Om fastigheten

Möjlighet att förvärva verksamhet med inriktning på fruktodling i Vinslövs-Oretorp där fruktodling har bedrivits i decennier. Högt fritt läge med vackra vyer mellan Hässleholm och Kristianstad, lättillgängligt via väg e 21. Anläggningen är kontinuerligt föryngrad med nya fruktträd och bevattning över hela arealen. Till verksamheten följer ekonomibyggnader med egna sorteringsanläggningar och tre moderna kylrum för lagerhållning av frukt. Välkomna.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

HÄSSLEHOLM VINSLÖVS-ORETORP 2:2

Adress

Vinslövs-Oretorp 2189 28890 Vinslöv

Totalareal
17,0 ha
Tomtområde
17,0 ha

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Åkermark

Åkermark med bevattning om ca 14,85 ha kartmätt areal, till fullo anlagd med fruktodling. Fruktträden är till stor del anlagda från år 2016 och framåt. De äldsta träden är från år 2002.

Bevattning

Åkerarealen har tillgång till bevattning genom 150 m djupborra. Servicestation för gödningsgiva via bevattningssystem.

Fruktsorter och produktion 2023

Äpple ca 10 hektar.

Aroma. 1 ha. - 15 ton.
Aroma röd. 2,3 ha. - 42 ton.
Cox Orange. 1,5 ha. - 25 ton.
Ingrid Marie. 0,8 ha. - 15 ton.
Delcorf. 1 ha. - 16 ton.
Discovery. 0,8 ha. - 12 ton.
Rubinola. 0,5 ha. - 7 ton.
Nanna. 0,6 ha. - 9 ton.
Röd Gravenstein. 0,3 ha. - 5 ton.
Belle Boskop. 0,4 ha. - 4 ton.
Archan. 0,4 ha. - 6 ton.
Katja, Elise, Gloster. 0,4 ha. - 6 ton.

Totalt. 162 ton.

Päron ca 1,8 ha
Clara Frijs. 1 ha. - 18 ton.
Carola. 0,4 ha. - 8 ton.
Alexander Lucas. 0,4 ha. - 6 ton

Totalt. 32 ton.

Plommon ca 2 ha.
Opal. 0,4 ha. - 6 ton.
Jubileum. 1,2 ha. - 16 ton.
Victoria. 0,4 ha. - 6 ton

Totalt. 28 ton.

Kyllager

Tre kylrum för lagring av frukt.
Lager 1. Volym. 6,7 m * 10 m * 3 m takhöjd. 201 m3.
Lager 2. Volym. 13,3 m * 10 m * 3 m takhöjd. 399 m3.
Lager 3. Volym. Ca 170 kvm * 3,15 m takhöjd. 535 m3.

Solcellsanläggning

Anläggning etablerad 2021 på ekonomibyggnads tak med kapacitet om 49,5 kwh
.

Ekonomibyggnader

Lagerbyggnad uppförd 2015 på gjuten platta. Ca 250 kvm. Rest under Plåttak med plåtfasad och isolerade väggar. Inrymmer verkstad och kyllager.
Äldre lagerbyggnad. Rest under plåttak med plåtfasad och isolerade väggar. Ca 450 kvm. Inrymmer lager och kyllager. Personalrum med kök och badrum.

Hårdgjord innergård, asfalterad.

Sorteringsmarkin

Ny sorteringsmaskin från 2021 för hantering och sortering av frukt.

Inventarier

Ny Zetor traktor och fläktspruta från 2020. Gaffeltruck. Ca 150 st pallar och lådor för lagerhållning av frukt. Övriga inventarier.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

All kontakt sker enligt önskemål från fastighetsägaren endast med ansvarig mäklare Mikael Pålsson.

Tillträde

Tillträde enligt överenskommelse.

Avstyckning mark

Fastigheten består även av bostadsbyggnader som inte kommer ingå i fastighetsaffären vad gäller förmedling av verksamheten, Oretorps Fruktodling i Vinslöv. Finns intresse att även överta bostadshus är detta en diskussion som får ske mellan berörda parter vid affär.

Friskrivning

En friskrivningsklausul kommer att finnas med i kontraktet där säljaren friskriver sig från fel och brister i fastigheten. En köpare skall vara medveten om att en friskrivning av detta slag är mycket långtgående.

Rådgivning vid överlåtelse

Nuvarande ägare erbjuder sin erfarenhet och rådgivning till ny ägare vid överlåtelse och är behjälplig under första verksamhetsåret. Detta sker i diskussion mellan berörda parter.

Visning

Kontakta ansvarig mäklare Mikael Pålsson vid intresse för bokning av personlig visning.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 3 504 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter