fbpx

Lantbruksfastighet, 56 ha i Avesta

Utgångspris

6 000 000 kr

Försäljningssätt

Anbud

Anmäl intresse

Om fastigheten

Nu finns möjlighet att förvärva en gård i Karlbo, endast 15 minuter från centrala Avesta. Mangårdsbyggnaden rymmer en stor familj och lillstugan ger möjlighet till generationsboende eller intäktstillfälle genom uthyrning. Gårdsplanen är rymlig och har flera ekonomibyggnader för lantbruk med bland annat två lösdrifter med direkt anslutning till inägomark kring gården och flera välfungerande förråds- och garageplatser. Här finner du en lugn plats med ett fåtal grannar samtidigt som gården ligger när tätorten och pendlingsmöjligheter via tåg, buss eller den nära anslutningen till väg 68 och 70. Stora ytor för den odlings- och trädgårdsintresserade i en trivsam naturnära miljö. Totalt omfattar fastigheten ca 56 ha varav 41 ha produktiv skogsmark och ca 11 ha inägomark.

Det finns möjlighet att lägga bud på hela fastigheten eller att lägga bud på skogen eller gården med dess jordbruksmark. Se delningen i kartmaterialet.
Utgångspris helheten: 6 000 000 SEK
Utgångspris Skogen (totalt ca 46,8 ha) : 2 800 000 SEK
Utgångspris Gården (totalt ca 9,3 ha): 3 200 000 SEK

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

AVESTA BJÖRKARSBO 8:2

Adress

Gräsmossvägen 52 77570 Krylbo

Totalareal
56,2 ha
Skogsmark
41,0 ha
Inägomark
10,6 ha
Övrigmark
4,6 ha

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Gården

Mangårdsbyggnaden
1 1/2-planshus med byggår 1930 enligt taxerad uppgift och tillbyggandsår ca 1990.
Stomme: timmer i den ursprungliga delen och lösvirke i tillbyggnaden.
Grund: äldre delen står på en torpargrund och den tillbyggda delen har gjuten platta på mark med golvvärme.
Fasad: stående träpanel med lockbrädor.
Yttertak: plåt. Tilläggsisolerat ca 2013.
Fönster: kopplade tvåglas
Boyta: 170 kvm enligt taxerad uppgift, med 12 kvm biarea. Köparen bör på egen hand kontrollmäta boarean om detta är av relevans för köpet.
Uppvärmning: vattenburet värmesystem med vedpanna från 2013, två ackumulatortankar, elpatron finns. Fungerande kamin med insats finns på nedre planet. På övervåningen sitter inga radiatorer men det är förberett för att dra upp det vattenburna systemet även på övervåningen.
Vatten: enskilt avlopp från egen brunn. Gemensamt med det lilla huset. Även Björkarsbo 8:4 tar vatten från denna vattentäkt enligt servitut.
Avlopp: enskilt avlopp. Trekammarbrunn med markbädd, gemensam slambrunn och anläggning för båda husen (anläggningsår 1990).
Ventilation: nytt frånluftssystem har installerats ca 2013.
Fiber: finns. Avtal är låst till Bahnhof till och med november 2023, sedan kan valfri leverantör väljas.

På nedre planet ligger ett stort lantligt kök med utgång till ett stort inglasat uterum. Två rum, badrum med badkar, toalett och handfat samt grovingång till pannrum och tvättstuga med tvättmaskin och torktumlare.

Övre planet rymmer en möblerbar hall och två sovrum, kattvindar med goda förvaringsmöjligheter och en toalett med handfat. Kaminen som står i hallen är ej i bruk. Ytskiktsrenovingar är utförda omkring 2013 och kök och badrum renoverades ca 1990.

Lillstugan
Gårdens äldsta hus är ett litet undantag i 1 1/2-plan med timmerstomme på torpargrund.
Fasad: träpanel med lockbrädor. Alla sidor är tilläggsisolerade utom ena gaveln.
Yttertak: plåt, byttes 1990.
Fönster: 2-glas, byttes 2011.
Boyta: 56 kvm enligt taxerad uppgift. Köparen bör på egen hand kontrollmäta boarean om detta är av relevans för köpet.
Uppvärmning: luftvärmepump samt eldstad i köket. Oljeelement i farstun.
Vatten: gemensamt med mangårdsbyggnaden.
Avlopp: gemensamt med mangårdsbyggnaden. Det saknas avluftning på avloppet i denna byggnad enligt säljarens uppgift, varför det uppstår ett visst ljud i systemet vid användning.
Fiber: finns (se ovan).

Lillstugan rymmer ett lantligt kök med spis, kyl och frys (diskmaskin är ur funktion). Ett vardagsrum och tre sovrum på övre plant samt en oinredd vind. Badrum med badkar, toalett och handfat samt tvättmaskin och torktumlare finns på nedre planet. Badrum och kök och renoverade omkring 2013-2014. Efter 2013 har nästan hela husets ytskikt renoverats, all eldragning har gjorts om med en ny elcentral, en öppen spis med insats har installerats i köket, skorstenen preparerats invändigt och vattenledningar har dragits om. Ny trossbotten och ny isolering på vinden. Det återstår lite renoveringar på övervåningen och lite listsättning för att färdigställa.

Attefallshus
Uppfördes 2017 och rymmer ett rum om 22 kvm.
Lämpligt som kontor eller gästrum. Det finns el och internet indraget och den är inredd invändigt.
Plåttak och träspånskivor som fasad. Vidbyggt tak för husvagnsparkering intill.

Ekonomibyggnader
Det finns ett flertal stora ekonomibyggnadslängor för lantbruk på gården.
Den gamla ladugården är byggd med murad stomme och gjutet golv. Gammal inredning för uppbundna djur med fodergång i mitten. Överbyggnad av höskulle i träkonstruktion och brädväggar. Fungerande elevator finns. Vidbyggd lösdrift med gjutet golv och direkt anslutning ut mot betesmarken (byggår 1994). Brädväggar och plåttak (nytt 1994) på hela byggnadslängan. Det finns el och kallvatten indraget till mjölkrummet. Uppmätt försäkrad byggnadsyta är 378 kvm.

Stall och vedbod
Stallbyggnad med vedbod är byggda i trä med träspånskivor och brädväggar samt plåttak. Inredd med två hästboxar. Här finns el indraget men inte vatten. Vidbyggt garage med öppen sida för maskinuppställning. Uppmätt försäkrad byggnadsyta är 111 kvm.

Verkstad.
Välbevarad byggnadslänga som rymmer tre utrymmen för verkstad, garage eller förråd. Gjutet golv och brädväggar. Plåttak. Övre planet har tidigare varit ett magasin. Det står en kvarn kvar i magasindelen. På baksidan är en lösdrift med plåttak uppförd. Uppmätt försäkrad byggnadsyta är 137 kvm.

Maskingarage
Stort gapskjul på plintar med brädväggar och plåttak. Plats för flera större lantbruksmaskiner. Uppmätt försäkrad yta är 239 kvm.

Arealuppgifter

Total areal enligt fastighetsutdrag: 55,6 ha
Total areal enligt fastighetskarta: 56,14 ha
Total areal enligt skogsbruksplan: 56,2 ha

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad av Kjell Pettersson i februari 2017. Efter en uppskattning av gallringsuttag som utförs under sommaren 2023 har AB Karl Hedin uppdaterat planen med beräknad tillväxt och virkesuttag till och med sommaren 2023.

Enligt skogsbruksplanen är den produktiva arealen skogsmark ca 41 ha. Virkesförrådet uppskattas till ca 5 400 m³sk med ett medeltal på 131 m³sk/ha. Trädslagsfördelning 49 % tall, 33 % gran, 17 % björk och 1 % övrigt löv. Beräknad bonitet 6,6 m³sk/ha/år.

Se vidare i skogsbilagan, länk längre ner.

Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastigheternas gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej förytterligare uppmarkering av dessa.

Inägomark

Jordbruksmarken omfattar ca 11 ha. Den bidragsgrundande blockarealen uppgår till 9,28 ha. Normal produktionsförmåga för området och tillfredställande dränerad eller självdränerad enligt taxerad uppgift.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga fornminnen eller andra kulturhistoriska lämningar registrerade på fastigheten vid kontrolltillfället.
(Källa: RAÄ Fornsök, www.raa.se/hitta-information/fornsok)

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden har registrerats av Skogsstyrelsen på fastigheten.
(Källa: www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor)

Jakt

Fastigheterna ligger inom Alsbo-Stora Grubbo-Karlbo VVO om ca 1860 ha. Kontaktperson Håkan Lundin. Mäklaren har kontaktuppgifter.
Marken medger två jakträtter. Älgjakt bedrivs som gemensamhetsjakt och småviltsjakten sker som enskild jakt på hela området.

Arrendeintäkt: 850 kr inklusive moms/år.

Fiske

Fisket i området ingår inte i något fiskevårdsområde. Fastigheten har andel i fiskesamfälligheterna Björkarsbo FS:5 (6,7476 % ) och Tjärna FS:8 (2,6782%) avseende oskiftat fiskevatten i Tjärnsjön.

Energideklaration

Energideklaration är utförd.

Stora bostadshuset
Energiprestanda: 118 kWh/m²/år
Energiklass: D
Besiktningsman: Anders Tottmar, OBM-Gruppen

Lilla huset
Energiprestanda: 245 kWh/m²/år
Energiklass: G
Besiktningsman: Anders Tottmar, OBM-Gruppen

Driftskostnader

Försäkring: 15 233 kr varav 4851 kr för näringsdelen (gårdspremien enligt försäkringsbrevet)
Elförbrukning: 24 125 kWh/år. 2022 var den totala elkostnaden 70 840 kr.
Sophämtning: 3424 kr/år
Sotning: 1274 kr/år
Slamtömning: 2321 kr/år
Vägavgifter: har varierat mellan ca 2800-7800 kr/år beroende på hur mycket underhållsåtgärder som utförts.
Fastighetsskatt: takbeloppet, var 8874 kr för 2022.
Fiber: 1800 kr/år i föreningsavgift i vilket det ingår TV. Abonnemangskostnad för internet med vald leverantör tillkommer

Inteckningar

Det finns fyra datapantbrev uttagna i fastigheten till ett totalt intecknat belopp om 2 850 000 SEK. Fastighets säljs fri från lån och pantbreven övergår till köparen vid tillträde.

Rättigheter och belastningar

Fastigheten belastas av två ledningsrätter avseende tele (akt 2084-442.1) och starkström (akt 2084-880.1).
Nedanstående officialservitut belastar fastigheten:
Avloppsanläggning till förmån för Björkarsbo 4:2, lokaliserad norr om den härskande fastigheten. Akt: 20-1984/136.1
Björkarsbo 8:4 har rätt till vattentäkt (akt: 2084-371.2), avloppsanläggning (akt: 2084-371.1) och utfartväg (akt: 2084-371.3) över fastigheten.

Det finns ett inskrivet avtalsservitut gällande elledning och transformatorstation vilket belastar fastigheten (akt D201400396382:1.1).

Björkarsbo 8:3 har genom ett skriftligt avtal rätt att ta vatten från en brunn som ligger på försäljningsobjektets mark. Ägaren till Björkarsbo 8:3 skall själv bekosta skötsel av brunn och tillhörande vattenledningar. Avtalet är tecknat 2012 för en avtalsperiod om 50 år.

Besiktning och undersökningsplikt

Fastigheten är inte besiktigad. En köpare får, om denne så önskar, på egen bekostnad genomföra en besiktning av fastigheten, antingen innan anbudsstopp alternativt när man vunnit budgivningen men innan man undertecknat ett bindande köpekontrakt.

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna gällande skogen.

Visning

Marken kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande. Fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Öppna länken i din mobila enhet så kan du klicka på kartbilden när du befinner dig i fält via GPS för att se fastighetensgränser.

Visning av husen presenteras på hemsidan alternativt kontakta mäklare eller mäklarassistent. Anmälan krävs.

Välkommen!

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för fysiskperson. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Fastighetsbeskrivning

Fastighetsmäklaren förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Vägar och samfälligheter

Utöver fiskesamfälligheterna har fastigheten andel i ett flertal samfälligheter i Tjärna och Björkarsbo skifteslag gällande samfälld vägarmark m.m, vilka inte vidare utretts då de bedöms vara av ringa värde.

Delad försäljning

Det finns möjlighet att lägga bud på fastigheten i sin helhet om ca 56 ha, eller att lägga bud på en del av fastigheten. De delar som presenteras är gården med jordbruksmark eller skogen. Se kartbilaga för områdenas indelning.

Del A- Gården omfattar brukningscentrum och all jordbruksmark öster om vägen som delar fastigheten i nordsydlig riktning. Total areal enligt kartmätning ca 9,3 ha, varav ca 7 ha inägomark. Utgångspris: 3 200 000 SEK.

Del B- Skogen omfattar all skogsmark och utägan om ca 3 ha inägomark, allt samlat på västra sedan av vägen som delar fastigheten i nordsydlig riktning. Total areal ca 46,8 ha enligt kartmätning varav produktiv skogsmark 41 ha enligt uppgift i skogsbruksplan. Utgångspris: 2 800 000 SEK.

Om försäljningen genomförs i delar till fler köpare kommer det medfölja en lantmäteriförrättning med avstyckning och/eller fastighetsreglering. Köparen ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och kostnaden för lantmäteriförrättning. En lantmäteriförrättning kostar ca 50 000 - 100 000 kr. Köparen kan då inte tillträda fastigheten innan förrättningen vunnit laga kraft.

Arealerna är beräknade utifrån skogsbruksplanen och lantmäteriets registerkarta i Metrias karttjänst och kan komma att ändras i en lantmäteriförrättning. Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Städning

Ekonomibyggnaderna kommer vid tillträdet överlämnas med kvarvarande inventarier och övrig lös egendom i befintligt grovstädat skick. Den lösa egendom i form av redskap och verktyg m.m. som på tillträdesdagen finns kvar på fastigheten övergår till köparen.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 2 850 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud

Utgångspris: 6 000 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter