fbpx

Ett rejält stycke mark i Åsele

Högstbjudande

9 750 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast mån 6 nov

Anmäl intresse

Om fastigheten

Nu har ni möjlighet att förvärva ett rejält stycke mark i Västerbottens inland. De båda fastigheterna som ligger i anslutning till varandra är belägna mellan Åsele, Lycksele och Fredrika, närmare bestämt på Stöttingfjället utanför Lillögda. Fastighetens totala areal är hela 965 ha varav ca 487 ha utgörs av produktiv mark. Skogsbruksplanen som upprättades 2021 och är framräknad med två tillväxtsäsonger visar på en total virkesvolym om ca. 27740 m3sk. Av beståndet utgör gran 65%, Löv 22% och tall 12% av volymen och med kraftig övervikt volymmässigt på huggningsklass G1. Ungefär 250 ha utgörs av huggningsklass K2-R1, så en stor del av fastigheten utgörs således av välväxande tillväxtsskog. Del av fastigheten utgörs av naturreservat samt huggninsklass S3, dessa volymer är borttagna från sammanställningen. Vägar finns i tillräcklig utsträckning, större delen av fastigheten har ett mycket bra vägnät.
Exklusiva jaktmöjligheter på fastigheten. Här jagar man helt själv om man vill, både småvilt och älgjakt på milsvidda områden i vacker omgivning ingår! Älgtilldelning detta jaktår, en vuxen och en kalv.
Ett äldre, enklare boningshus samt tillhörande ladugård finns på fastigheten.

Fastigheten är under avstyckning och kan ej tillträdas innan lantmäteriförrättningen vunnit laga kraft.

Intresseanmälan till mäklare Håkan Wiklund, senast 6/11, detta till E-post; hakan.wiklund@ludvigfast.se
(Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna bud eller hålla en efterföljande budgivning om det blir flera intressenter. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.)

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

Del av ÅSELE SANDSJÖ 1:6 samt ÅSELE SANDSJÖ 2:8

Adress

Södra Sandsjö 12 91992 Åsele

Totalareal
953,2 ha
Övrigmark
1,0 ha
Skogsmark
655,0 ha
Skogsimpediment
297,0 ha
Småhusmark lantbruk
0,2 ha
Virkesförråd
27 746 m3sk

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Välkommen ut i skogen!

Gå på virtuell visning med Ludvig & Co:s Gårdskarta. Inspektera ägorna från soffan eller på plats. GPS-funktionen i din telefon eller surfplatta hjälper dig hitta rätt.
Nu kan den som är intresserad av en fastighet till salu, inte bara ta del av bilder, beskrivningar och bilagor, utan även promenera runt på fastigheten och inspektera sina potentiella ägor, från soffan eller på plats på fastigheten. Med hjälp av GPS får du hela tiden information om vart du är. Dessutom kan du klicka på kartbilden och få information från skogsbruksplanen om virkesvolym etc. Råkar du kliva över till grannfastigheten upptäcker du det snabbt och kan gå tillbaka igen.
I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Man väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga.

Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. Ludvig & Co förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Ludvig & Co ägnar sig åt, vad man enligt fastighetsmäklarlagen kallar, sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HSN AB. Fast ersättning lämnas indirekt med 300 - 800 kr.

Läge

Fastigheterna ligger på Stöttingfjället utanför Lillögda, mellan Åsele, Lycksele och Fredrika.

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven i Åsele kommun det senaste året. Kostnaden för förvärvstillstånd är 4 600 kr för privatperson.

Naturvärden

Det finns nyckelbiotoper och naturreservat på fastigheten.
Ärendenr: N 1034-2017
N 961-1992
N 1200-2017
N 975-1992
N 1198-1992
N 1201-2017
N 1180-1992
N 1457-2016
N 1085-1992
N 3941-1995 (Källa: SeSverige).

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2021-09 av Johan Landström. Fastigheten är belägen i Västerbottens län, Åsele kommun kommun. Sandsjö 1:6; 2:8 består av 4 skiften och består av tre skiften om totalt 972 ha varav ca. 487 ha är produktiv skogsmark. Beräknad medelbonitet om 3,2 m³sk/ha. Fastighetens totala virkesförråd är framräknad två tillväxtsässonger och uppskattas då till ca 27746 m³sk.

Skogsvård

Stora avdelningar och mycket skog i R1 ålder som har ett behov av återväxtkontroll.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50 % regeln).
Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna intresseanmälan senast mån 6 nov

Högstbjudande: 9 750 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter