fbpx

Del av fastighet – Åkermark i Klamby

Högstbjudande

1 300 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Om fastigheten

Åkermark i ett skifte om ca 3,6 ha. Beläget intill allmän väg. Störredelen inom jordklass 7 mindre del inom jordklass 6.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

SJÖBO KLAMBY 7:18

Adress

Klambyholmsvägen 27567 Vollsjö

Totalareal
3,6 ha
Tomtområde
3,6 ha

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Åkermark

Åkermark i ett skifte om ca 3,6 ha. Marken ligger till största del inom jordklass 7, mindre del klass 6 och har en lerhalt på 17,5% - 22,5 % enligt SLU- och HS lerhaltskarta. Skiftet är beläget intill allmän väg. I dag ligger åkermarken i vall.

Brukande av åkermarken

I dagsläget finns ett skötselavtal på åkermarken.

Om köparen önskar kan efter tillträde av objektet, arrende erbjudas på den åkermark som ej ingår i köpet om ca 1,3 ha. Dessa ca 1,3 ha är den åkermark som ligger direkt väster om objektet, dvs resterande åkermark på fastigheten Klamby 7:18.​ Blockarealen för alla åkermark på fastigheten 2023 uppgick till 4,9 ha (ca 3,6 ha+ ca 1,3 ha= 4,9 ha).

Vägar

Fastigheten gränsar till allmän väg, Klambyholmsvägen.

Byggander

Objektet är fritt från byggnader.

Areal

Arealen för hela objektet uppskattas till ca 3,6 ha, enligt uppmätning på lantmäteriets digitala fastighetskarta.

Åkerarealen bedöms följa de nya fastighetsgränserna och uppskattas därmed till ca 3,6 ha.

Arealens storlek kommer att fastställs i lantmäteriförrättningen.

Lantmäteri

Försäljningen gäller del av fastighet och en lantmäteriförrättning krävs för att ändra i fastighetsbilden. Köparen ska kunna fastighetsreglera marken till av köparen redan ägd fastighet i närområdet (i Sjöbo kommun).

Kostnaderna för lantmäteriförrättningen betalas av köparen. Lantmäteriförrättningen bedöms till att vara klar inom ca 1 år.​

Visning

Besiktning av marken kan ske på egen hand, med sedvanlig hänsyn till fastighetsägare, eventuell jakt samt växande gröda.

Pris

Utgångspris: 1 300 000 kr.

Priset kommer i köpehandlingen att vara reglerat av den areal som lantmäteriet fastställer i lantmäteriförrättningen.

Förssäljningssätt

Bud ska ges till fastighetsmäklare Maria Abel Ludvig & Co. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet skriftligt bud eller att hålla en förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt bud skickat till Ludvig & Co, Maria Abel, Gamla torg 7A, 275 30 Sjöbo, eller mailas till maria.abel@ludvigfast.se. Märk kuvertet/ mailet: " Sjöbo Klamby", använd gärna vår budblankett. Det går även att skicka in bud direkt via vår webbsida, ludvigfast.se. Sker ej återkoppling till budgivare inom 2 arbetsdag efter lämnat bud, kontakta mäklare för att säkerställa att bud framkommit.​​ ​

Betalningsvillkor och tillträde

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande del av köpeskillingen vid tillträdet.

Köpeskillingen kommer i köpehandlingen att prisjusteras utifrån av lantmäteriet fastställd areal.

Tillträde kan hållas först efter att lantmäteriförrättningen gått igenom och vunnit laga kraft.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter