fbpx

Skogsfastighet

Virkesrik skogsfastighet.

Högstbjudande

3 500 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast fre 28 maj

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
42,6 ha
Skogsmark
42,3 ha
Övrigmark
0,3 ha

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

SANDVIKEN KALLTJÄRN 1:21

Adress

Skogsfastighet

Om fastigheten

Välarronderad och lättillgänglig skogsfastighet med högt virkesförråd belägen i Kalltjärn strax norr om Sandviken. Totalt 42,6 hektar mark varav 42,3 hektar är produktiv med ett uppskattat virkesförråd om 9 049 m³sk som består av välskött gran- och tallskog varav 4 700 m³sk uppnått slutavverkningsbar ålder. På fastigheten vid den enskilda vägens slut och där stigarna tar vid ligger en huggarkoja och ett förråd i en glänta där man kan njuta av lugnet eller ta ett dopp i bäcken som stillsamt porlar över marken. Fastigheten ingår i jaktklubb som jagar på 715 hektar.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Huggarkoja

Isolerad huggarkoja på hjul med 12-volts anslutning, stomme av trä klädd med blå panel och tak av plåt. Byggnaden inrymmer sovdel och köksutrymme. Elverk till 12-volts anslutning ingår och uppvärmning sker via vedspis. Det finns också möjlighet att ansluta gasoltub till huggarkojan om man vill ledningarna måste dock kontrolleras.

Förråd

Förråd som står på lecablock med stomme av trä under tak av plåt.

Skogsuppgifter

De uppgifter om skogstillståndet som presenteras i detta underlag har erhållits från en skogsbruksplan upprättad av Nils Karlsson på Skog&Fritid i april 2012. Skogsbruksplanen har ajourhållits och uppdaterats med åtta års tillväxt av Stora Enso fram till april 2021.

Den produktiva skogsmarken uppgår totalt till 42,3 hektar med ett uppskattat virkesförråd om ca 9 049 m³sk som domineras av tallskog varav ca 3 352 m³sk har uppnått slutavverkningsbar ålder. Medelvolymen per ha är ca 214 m³sk, medelboniteten på fastigheten är beräknad till 5,5 m³sk/ha och den beräknade tillväxten är ca 271 m³sk för kommande tillväxtsäsongen.

För övriga upplysningar se sammanställning över ålders- och huggningsklasser samt avdelningsbeskrivning och skogskarta.

Jakt

Fastigheten ingår i Kalltjärns jaktklubb som jagar på en areal om ca 715 hektar. Ägaren till fastigheten får en jakträtt och det finns även möjlighet att arrendera ut en jakträtt till ytterligare en person. Älgjakten bedrivs gemensamt medan småviltsjakten får bedrivas enskilt över hela området. Jaktbart vilt är framförallt älg, rådjur, räv, skogsfågel och björn. Ny ägare kan tillträda jakten tidigast 2021-07-01. För kontaktuppgifter till ordförande, kontakta Joakim Hagelin 026- 24 59 79 eller maila: joakim.hagelin@ludvig.se.

Forn- och kulturlämningar

Inga forn- eller kulturlämningar finns registrerade på fastigheten. (Källa: Riksantikvarieämbetet)

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (källa: Skogsstyrelsen)

Vägar

På fastigheten finns en enskild väg där underhåll och eventuell snöröjning vintertid bekostas av ägaren. Skogsbilvägen är försedd med en vägbom. Angående bomnyckel kontakta Joakim Hagelin 026- 24 59 79 eller maila:joakim.hagelin@ludvig.se.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson. Förvärvstillstånd krävs för juridisk person.

Områdesbeskrivning

Fastigheten ligger i ett varierat skogslandskap med inslag av betesmark och lämpar sig för skogsskötsel jakt och rekreation. Närmaste större stad är Sandviken där det finns matbutik, hotell, bank och bad m m. För den friluftsintresserade finns även Högbo bruk som ligger längs väg 272 på vägen till fastigheten där man kan åka längdskidor och långfärdsskridskor vintertid eller cykla mountainbike, paddla kajak och kanot, spela padel eller ägna sig åt äventyr på bruksområdet. Högbo har också en restaurang där det serveras lokalproducerad mat av första klass.

Vägbeskrivning

Från Sandviken kör väg 272 mot Ockelbo, följ vägen 18 km, sväng sedan vänster in på väg 302 mot Järbo, kör ca 2 km och sväng sedan höger in på en bommad grusväg alldeles efter ni passerat en gård på höger sida. Den bommade vägen leder fram till fastigheten, se bifogat kartmaterial.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 380 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna intresseanmälan senast fre 28 maj

Högstbjudande: 3 500 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter