fbpx

Lantbruk

Virkesrik skogsfastighet

Prisidé

5 200 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast tis 21 sep kl 08:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
53,8 ha
Tomtområde
53,8 ha
Virkesförråd
9 189 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

UPPVIDINGE STOCKHULT 1:5

Adress

Stockhult 3 36433 Åseda

Om fastigheten

Skogsfastighet med stor andel äldre avverkningsbar skog, ca 49 ha produktiv skogsmark.
Uppskattat virkesförråd ca 9 189 m³sk.
Bebyggd endast av äldre ladugård. Bra vägnät.
Jaktmöjligheter.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Ekonomibyggnad

Ladugård
Tak av tegelpannor.
Sedvanliga utrymmen såsom djurdel och logdel (med gjuten platta).
Elanslutning saknas.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplan upprättad av Södra 2020-03-24.
Skogsbruksplanen är av Ludvig & Co ajourförd med två års tillväxt, samt är ett avstyckat område (bostadshus och tomt) bortredigerat ur skogsbruksplanen. Enligt skogsbruksplanen består fastigheten av ca 48,8 ha produktiv skogsmark.
Sedan skogsbruksplanen upprättades har enstaka granbarkborreskadade träd avverkats.
Uppskattat virkesförråd är ca 9 189 m³sk, motsvarande 188 m³sk per ha. Boniteten är uppskattad till 7,5 m³sk per ha med en årlig tillväxt om ca 177 m³sk.
Fastigheten innehåller en stor andel äldre avverkningsbar skog, drygt 7 000 m³sk återfinns i huggningsklasserna S1 och S2 enligt skogsbruksplanen.

Se bifogade utdrag ur skogsbruksplanen för mer information.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inägomark

Fastigheten består enligt skogsbruksplanen av ca 1,8 ha inägomark.
Inägomarken är fri för ny köpare från tillträdesdagen.
Inga stödrätter följer fastigheten.

Jakt

Jakten är fri för ny köpare från tillträdesdagen.
Enligt länsstyrelsen tillhör fastigheten Ekhorva-Norramåla ÄSO.
Fastigheten tillhör även Ekhorva viltvårdsområde.

Naturvärden

Enligt skogsstyrelsen innehåller fastigheten en nyckelbiotop "Lövsumpskog".
Avd 19 enligt skogsbruksplanens indelning.

Taxeringsvärde

Objektet saknar eget taxeringsvärde då avstyckningen av bostadshus och tomt nyligen genomförts.
Angivna taxeringsvärden är det som gällde före avstyckningen.

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger i glesbygd.
Förvärvstillstånd krävs.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Fastigheten kommer säljas med friskrivningsklausul.
Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar gällande fel eller brister i fastigheten.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Bud/ försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftlig budgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommit skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt bud ska vara Ludvig & Co, Annika Granquist, Staglabergsgatan 10, 352 34 Växjö, mail: annika.granquist@ludvig.se tillhanda senast 2021-09-21 OBS! Märk kuvertet Stockhult. Använd gärna bifogad budblankett.

Vägbeskrivning

Fastigheten är belägen ca 9 km sydöst om Åseda.
Se bifogat kartmaterial för mer information.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrigt

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast tis 21 sep kl 08:00

Prisidé: 5 200 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter