fbpx

Lantbruk

Välutvecklad skogsfastighet 220 ha

Högstbjudande

24 000 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast ons 24 Nov

Visning

  • Kontakta mäklaren för visning.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
220,4 ha
Tomtområde
220,4 ha
Virkesförråd
28 476 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

VALDEMARSVIK KARLSKOG 1:1 samt Vångsten 3:3

Om fastigheten

Skogsfastighet i ett skifte med bra arrondering och utbyggt vägnät. Intressanta vatten och strandområden i Valdemarsviken och sjöarna Gåsen och Lillsjön. Totalt virkesförråd ca 28 500 m³sk med 57 % tall, 29 % gran samt 14 % löv. Endast 3 km från Valdemarsvik och E22. Rikliga tillfällen till såväl jakt, fiske som övrigt friluftsliv.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Arrende/nyttjanderätter

Jorden är utarrenderad som sidoarrende till två olika arrendatorer. Båda löper på 5-års perioder. Ett löper ut 13/3 2024 och det andra 20/3 2023. Arrendeintäkten är total 33 135 kr/år.

Jakt

Jakten är upplåten med 5-års avtal till 2026-06-30. Upplåtelsen inbringar 25 000 kr /år. Fastigheten ingår i dag i Sandvik-Karlskogs Jaktklubb som jagar på ca 500 ha. Älgjakten bedrivs på 850 ha med ytterligare ingående fastigheter och tilldelningen är två kalvar genom licenstilldelning. Fastigheten hyser sedvanligt klövvilt samt sporadiskt med dovvilt.

Fiske

Fisket är upplåtet på 1-års avtal. Till detta tillkommer även rätten till båtplats. Detta inbringar 1 000 kr/år.

Stödrätter

Stödrätterna tillhör arrendatorerna och ingår inte i köpet.

Vatten

Fastigheten har vatten och fiske i sjön Gåsen , Lillsjön samt i Valdemarsviken.

Skogsuppgifter

Planen är framskriven med tillväxt och utförda åtgärder sedan framtagandet.

Skogsvård

Det finns 2,9 ha som kräver föryngringsåtgärder enligt lag.

Förvärvstillstånd

Eftersom fastigheten ligger i glesbygd, så krävs förvärvstillstånd även för fysisk person. För juridisk person krävs alltid förvärvstillstånd.

Naturvärden

Avdelning 83 på 0,7 ha innehåller en nyckelbiotop.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 3 500 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast ons 24 Nov

Högstbjudande: 24 000 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter