Lantbruk

Skogsgård

Högsta bud

2 200 000 kr

Utgångspris: 2 200 000 kr

Visa bud

Försäljningssätt

Intresseanmälan

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
109,0 ha
Skogsmark
91,7 ha
Skogsimpediment
7,3 ha
Åkermark
6,8 ha
Väg och kraftledning
1,5 ha
Övrigmark
1,2 ha
Vatten
0,5 ha
Virkesförråd
5 928 m3sk
Boyta
120 kvm
Antal rum
8 st

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

NORDANSTIG GNARPS-BERGE 15:1 OCH VALLEN 1:8

Adress

Gammelgårdsvägen 2 82960 Gnarp

Om fastigheten

Välkommen till denna gård med utvecklingspotential och möjlighet att forma dina framtida skogar belägen i Gnarp ca 4 mil söder om Sundsvall. Totalt 108, 5 hektar mark varav 6,8 hektar är åkermark och 91,7 är produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 5 900 m3sk varav en stor andel är ungskog med god tillväxt.

Fastigheten ingår i Gnarps Östra VVO som jagar på ca 17 000 hektar.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Mangårdsbyggnad

​Entréplan med stor hall, WC, kök, kontor, vardagsrum, sal med kakelugn, tambur, två sovrum samt ett par förrådsytor/garderober. Fuktgenomslag finns i flertalet rum, och fuktskada med svampangrepp finns i ett av sovrummen.​

Övre plan med stor hall, kök, sal med kakelugn, tambur med trapp till vinden, två sovrum samt ett par förrådsytor/garderober. Även detta plan har fuktgenomslag och fuktskada i ett av rummen.​

Källare som nås från utsidan med ett pannrum där oljepannan finns och ett rum med oljetank.

Byggnadsår: 1915
Taxerad boarea: 120 kvm
Taxerad biarea: ​158 kvm
Taktyp/takbeklädnad: Tegel
​Grund: Krypgrund samt mindre del murad källare
​Stomme: Timmer
​Fasadtyp: Stående träpanel
Fönster: Kopplade 2-glas samt delvis 1-glas med innanfönster.
Uppvärmning: Oljepanna samt direktverkande el
Vatten: Kommunalt vatten
Avlopp: ​Kommunalt avlopp

Ladugård

Ladugårdsbyggnad byggd i vinkel med skullbro ifrån vägen. Byggnaden har stensatt grund, stomme delvis av trä och delvis timmer och tak av plåt.

​Byggnaden inrymmer två äldre lägenheter med enkel standard där bägge har ett kök med vedspis samt ett rum med garderob och kamin. I övrigt inrymmer byggnaden ett äldre stall, höskulle, vagnslider, verkstadsdel, förråd samt jordkällare. Byggnaden är fuktskadad har sättningar i grund och stomme.​

Garage

Garage med plåttak, ej i brukbart skick.

Skogsuppgifter

De uppgifter om skogstillståndet som presenteras i detta underlag har erhållits från en skogsbruksplan upprättad av Mellanskog under juli 2018. Skogsbruksplanen har därefter uppräknats med två års tillväxt och ajourhållits av Andreas Östlund på Ludvig & Co.

Den produktiva skogsmarken uppgår totalt till 91,7 hektar med ett uppskattat virkesförråd om ca 5 928 m³sk som domineras av gran- och tallskog med god tillväxt. Medelvolymen per ha är ca 65 m³sk, medelboniteten på fastigheten är beräknad till 5,2 m³sk/ha och den beräknade tillväxten är ca 299 m³sk för kommande tillväxtsäsongen 2021.

För övriga upplysningar se sammanställning över ålders- och huggningsklasser samt avdelningsbeskrivning och skogskarta.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Särskilda regler gäller även för avverkning vid sk fjällnära skogar, för mer information kontakta skogsstyrelsen.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheterna ingår Gnarps Östra viltvårdsområde som jagar på ca 17 000 hektar. Älgjakten sker gemensamt där den totala arealen delas upp mellan fyra jaktlag medan småviltsjakten får bedrivas enskilt över hela området. Ny ägare kan tillträda jakten tidigast 2021-07-01. För mer information om jakten se: www.gnarpsvvo.nu eller kontakta ordförande Henrik Hübenette på mobilnummer: 070-640 03 73

Åkermark

Åkermarkens totala areal är 6,8 hektar enligt skogsbruksplanen som ligger i anslutning till väg. Marken brukas och dikena har nyligen restaurerats.

Naturvärden

På fastigheterna finns inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden registrerade. (källa: Skogsstyrelsen)

Forn- och kulturlämningar

På fastigheterna finns inga forn- eller kulturlämningar registrerade. (källa: Riksantikvarieämbetet)

Visning

Visning av byggnader sker via tidsbokning med assisterande mäklare Christoffer Dahlström.

Besiktning av skogen sker på egen hand, dock bör hänsyn tas till eventuell jakt, gröda och övrig växtlighet samt rågrannar.

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven inom Nordanstigs kommun det senaste året.

Friskrivning

Då säljarna ej har bott i huset så kommer de att friskriva sig från fel och brister i fastigheten.

Städning

Fastigheten överlåts i nuvarande skick där lösöre ingår. Säljaren kommer att friskriva sig från städning av byggnader.

Områdesbeskrivning

Från bostaden är det gångavstånd till förskola och skola i Gnarp. In till Bergsjö centralort är det ca 2 mil.

Kommunikationer

Busshållplats finns vid Bergevägen som går vidare till Bergsjö, Gnarp, Sundsvall eller Hudiksvall.

Vägbeskrivning

​Sväng av E4 vid södra infarten mot Gnarp, ta därefter höger vid Gnarps Kyrka. Kör sedan ca 300 meter längs Gammelgårdsvägen så kommer ni till bostadsbyggnaden som ligger på höger sida med adress: Gammelgårdsvägen 2. ​
Skyltning kommer att ske.​

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 50 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna intresseanmälan

Utgångspris: 2 200 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter