fbpx

Skogsfastighet

Skogsfastighet strax norr om Torsby!

Högstbjudande

1 300 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
31,0 ha
Skogsmark
28,0 ha
Skogsimpediment
2,0 ha
Åkermark
1,0 ha
Virkesförråd
4 902 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

TORSBY PERSBY 1:27

Om fastigheten

Skogsfastighet strax norr om Torsby på ca 31 ha fördelat på fyra skiften med ca 28 ha produktiv skogsmark och ett uppskattat virkesförråd om ca 4 902 m³sk, vilket motsvarar ca 177 m³sk per hektar. Trädslagsfördelningen är 45 % gran , 40 % tall och 15 % löv. Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 6,6 m³sk per hektar och den årliga tillväxten uppskattas till ca 176 m³sk. Jakträtt i Utterbyns VVO.
Använd gärna vår interaktiva gårdskarta vid ditt besök på fastigheten för att se vart du befinner dig samt information om skog och gränser.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i oktober 2019 av Erik Kumm. Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 32 ha med ett totalt virkesförråd om 4 902 m³sk. Beräknad medelbonitet är 6,6 m³sk/ha och årlig tillväxt 176 m³sk/år i medel under planperioden. Virkesförrådet är i medeltal 177 m³sk per hektar med en trädslagsfördelning på 40 % tall, 45% gran samt 15% löv. Avverkningsförslag under planperioden (2019-2028) är totalt 1 375 m³sk fördelat på föryngringsavverkning 404 m³sk och gallring 971 m³sk .

Skogsvård

Viktigt att man utför de ungskogsröjningar under kommande år som föreslås i planen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Åkermark

På fastigheten finns ca 1,5 ha åker/betesmark nere i Utterbyn med fint läge intill Sirsjön.

Jakt

Fastigheten ingår i Utterbyn VVO.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade forn- eller kulturlämningar på fastigheten.

Visning

Skog och mark undersöks på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.
Ett tips är att surfa in på vår hemsida www.ludvig.se/fastighetsformedling och sök upp fastigheten via din smartphone. Där kan du via "Visa Gårdskarta" på ett enkelt sätt se vart på fastigheten du befinner dig och skiftenas läge. Markera med fingern på kartan för att se avdelningsbeskrivning med mera.

Skattetal

Öre, penningar - 28:8

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 20 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter