fbpx

Lantbruk

Skogsfastighet om ca 102 ha med gård

Högstbjudande

13 000 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 29 Nov kl 09:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
113,2 ha
Skogsmark
78,9 ha
Skogsimpediment
0,8 ha
Småhusmark lantbruk
0,1 ha
Vatten
10,4 ha
Inägomark
18,9 ha
Väg och kraftledning
4,1 ha
Virkesförråd
17 714 m3sk
Boyta
145 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

OLOFSTRÖM SKÄLMERSHULT 1:58 och RÖNHULT 1:15

Adress

Lönsbodavägen 1405 29395 Vilshult

Om fastigheten

Mycket fin, virkesrik och välskött grandominerad skogsfastighet om totalt ca 102,7 ha varav ca 78,9 ha produktiv skog. Fastigheten är bebyggd med bostadshus och ekonomibyggnader som skapar en härlig gårdsbild som inramas av inägomark och ädellövskog. Skogen är avskilt men ändå lättillgängligt belägen i härlig natur i Skälmershult med goda jakt- och fiskemöjligheter. Bedömt virkesförråd om ca 17 714 m3sk varav ca 8 660 m3sk ligger som avverkningsförslag under planperioden. Bra vägnät som sträcker sig igenom fastigheten vilket ger relativt korta skotavstånd. Fastigheterna äger vatten i totalt fem sjöar och gylar. Åkrar och ängar kring gården möjliggör för djurhållning. De öppna markerna omgärdas av stengärden. Trevlig gård för den som vill renovera och sätta sin egen prägel på sitt boende med möjlighet att odla, hålla djur, bruka skog och jaga. Passar såväl för permanent- som fritidsboende.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.ludvig.se/fastigheter/. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig. Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, zooma ut så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Planritningar

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Bostadsbyggnad uppförd ca 1909 i 1,5 plan med grundläggning av sten och liten del källare. Boyta om ca 145 kvm enligt taxeringen (ev större). Bostaden har renoverings- och moderniseringsbehov. I trädgården som omgärdas av staket finns flaggstång och rabatter.

Timmerstomme klädd med rödfärgad träpanel. Tak belagt med betongpannor, takkupor på båda sidor. Kopplade 2-glasfönster. Vattenburen uppvärmning med vedpanna försedd med elpatron. Enskilt vatten. Avlopp med trekammarbrunn och efterföljande infiltrationsbädd. Inglasad altan under tak som vetter in mot gården som är försedd med en luftvärmepump.

Planlösningen på nedre plan fördelar sig på entréhall och pannrum i på gaveln påbyggd farstu, kök med matplats, vardagsrum, sovrum och från köket nås hall med badrum och trapp till ovanvåningen. Ovanvåningen rymmer möblerbar hall, badrum, allrum och två sovrum. På nedre plan finns även en lägenhet med entréhall, wc, kök, vardagsrum och sovrum som är öppen till andra bostaden. Huset har fungerat som generationsboende.
Kök utrustat med spis, ugn, fläkt, diskmaskin och kyl/frys. Nyare badrum med plastmatta, toalett, tvättställ och dusch. WC i lägenheten med toalett och tvättställ. Lägenhetens kök utrustat med spis, ugn och mindre kyl. Badrum på övre plan med äldre plastmatta, toalett, tvättställ, dusch och tvättmaskin.

Stall och loge

Charmig gråstenslänga innehållandes stall, fd mjölkrum och loge, murad påbyggnad på ena gaveln. Tak av eternit, gavelrösten i trä, plåttak på påbyggnad. Gjuten platta på baksidan i anslutning till byggnaden.

Garage, förråd, fårstall

Garage, vedbod och förråd i vinkel till fd grisstall numera lösdrift för får. Stomme av trä och tak belagt med plåt.

Mindre ekonomibyggnader

På fastigheten finns också ett par mindre ekonomibyggnader.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2021-10-25 av Södra. Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 78,9 ha med ett uppskattat virkesförråd om 17 714 m3sk vilket ger ett medeltal om 225 m3sk/ha. Under planperioden uppgår avverkningsförslagen till 8660 m³sk varav föryngringsavverkning 6 8 24 m3sk. Trädslagsfördelningen är 66 % gran, 25 % tall, 9 % löv och 1 % ädellöv. Medelboniteten är beräknad till 8,5 m3sk/ha/år och den årliga tillväxten är uppskattad till ca 447 m³sk.

Skogsvård

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga eventuella lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen. Under planperioden föreslås åtgärder som markberedning, plantering, röjning och underväxtröjning före gallring.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50 % regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Jakträtten är inte upplåten utan tillfaller köparen på tillträdesdagen.

Fiske

Fastigheterna äger vatten i Klynnsjön, Gäddesjön, Gäddegyl, Skäragyl samt Nytegylet.

Inägomark

Inägomark enligt skogsbruksplanen om totalt 18,9 ha fördelad på åker- och betesmark. Observera att den taxerade arealen åker- och betesmark är mindre, åkermark om enligt taxering totalt ca 5 ha och betesmark om enligt taxering totalt ca 6 ha.

Stödrätter

I överlåtelsen ingår inga stödrätter. Det kan eventuellt finnas möjlighet att köpa/överta stödrätter för motsvarande stödberättigad areal.

Naturvärden

Det finns tre områden med sumpskog, ett av typen myrskog där tall dominerar och två att typen myrskog där tall och glasbjörk dominerar (källa: Skogens pärlor, Skogsstyrelsen).

Forn- och kulturlämningar

Det finns registrerade forn- och kulturlämningar på fastigheten bland annat i form av torplämning och förvaringsgrop (källa: SeSverige och Fornsök).

Driftskostnader

Uppvärmning och hushållsström: 27 189 + 572 kWh/år (det finns två separata elmätare)
Försäkring: 13 016 kr gårdsförsäkring
Avlopp (slamtömning): 1 545 kr
Renhållning: 2 400 kr
Sotning: 620 kr

Energideklaration

Energideklaration är ej utförd. Säljaren kommer i köpekontraktet ta med en klausul som avtalar bort rätten att upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad.

Bredband

Fiber finns i tomtgränsen.

Friskrivning

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

All kontakt sker enligt önskemål från fastighetsägaren endast med ansvarig mäklare.

Förvärvstillstånd

Fastigheten är belägen i så kallad glesbygd enligt jordförvärvslagen vilket innebär att förvärvstillstånd i vissa fall erfordras. För fysisk person, som är bosatt i Olofströms kommun i Kyrkhults församling krävs ej förvärvstillstånd. För övriga köpare krävs förvärvstillstånd enligt Jordförvärvslagen. Ansökningsavgift utgår med 4 600 kr för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver alltid förvärvstillstånd.

Visning

Visning av fastighetens byggnader sker enligt överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare. Besiktning av mark sker på egen hand. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda samt skog.

Delförsäljning

Fastigheterna kan förvärvas tillsammans eller var för sig. Spekulanter är välkomna att inkomma med bud på önskade fastigheter.

Tillträde

Tillträde enligt överenskommelse.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 281 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast mån 29 Nov kl 09:00

Högstbjudande: 13 000 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter