fbpx

Skogsfastighet

Skogsfastighet i Storträsk

Utgångspris

1 200 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast ons 15 Dec kl 12:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
98,8 ha
Skogsmark
60,9 ha
Myr/kärr/mosse
37,5 ha
Inägomark
0,2 ha
Väg och kraftledning
0,2 ha
Virkesförråd
5 115 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

SKELLEFTEÅ STORTRÄSK 1:26

Om fastigheten

Nu finns tillfälle att förvärva skogsfastigheten Storträsk 1:26. Fastigheten håller ett virkesförråd om 5 115 m³sk och har en bonitet på 3,4m³sk/ha/år. Den totala arealen uppgår till ca 99 hektar varav 61 hektar är produktiv skogsmark. Fastigheten ingår i Storträsk VVO med jaktmarker om ca 6.875 ha.

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Skogen har inventerats av Norra skog. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken ca 61 ha med ett virkesförråd om totalt 5 115 m³sk varav ca 685 m³sk är S1- och S2 skog. Skogliga data se vidare i bifogad skogsbilaga.

Skogsvård

På fastigheten finns ett antal vindfällen. Säljaren ansvarar ej för att åtgärda detta utan ansvaret övergår på köparen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Avvikelser kan förekomma mellan officiell och uppgiven areal enligt skogsbruksplanen. Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren ansvarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson som ej varit mantalsskriven inom glesbygdsområde i Skellefteå kommun sedan minst ett år tillbaka. Juridisk person behöver alltid söka förvärvstillstånd. Kostnaden för förvärvstillstånd är 4 600 kr för privatperson.

Jakt

Fastigheten ingår i Storträsk VVO med arealer om ca 6 875 hektar.

Forn- och kulturlämningar

Inga kulturlämningar eller fornminnen finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller fornminnen finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna intresseanmälan senast ons 15 Dec kl 12:00

Utgångspris: 1 200 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter