Lantbruk

Skogsfastighet i Jörn

Utgångspris

1 700 000 kr

Försäljningssätt

Fast pris

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
104,2 ha
Tomtområde
104,2 ha
Virkesförråd
8 072 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

SKELLEFTEÅ VÄSTRA STAVTRÄSK 1:22

Adress

Västra Stavträsk 15 93694 Jörn

Om fastigheten

Nu säljs Västra stavträsk 1:22, en skogsfastighet i två skiften strax utanför Jörn. Fastighetens totala areal är 104 ha varav 76 ha är produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 8 000 m³sk och en bonitet på 3,3 m³sk/ha och år.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Ladugård

Ladugård med nytt tak i trä. El saknas.

Bagarstuga

Äldre bagarstuga.

Skogsuppgifter

Enligt skogsbruksplanen upprättad 2019-06 uppgår fastighetens totala areal till 104,4 ha varav 76 ha är produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 8 072 m³sk och en medelbonitet på 3,3 m³sk/ha och år. Skog klassad som S1 och S2 uppgår till en volym om ca 2 400 m³sk. Föreslagen avverkning under planperioden är ca 1 800 m³sk varav ca 930 m³sk är föryngringsavverkning.

Skogsvård

Under planperioden finns 20,1 ha röjning föreslagen varav 4,3 ha är föreslagen som snarast och 2,9 ha inom 2 till 5 år.

Skogsvårdslagen

Skogsvårdslagen
På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 -100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln).

För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda
regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.​

Fastighetsgränser

Avvikelser kan förekomma mellan officiell och uppgiven areal enligt skogsbruksplanen. Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren ansvarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

Jakt

Jakt i Hornsträsk och Pärlströms jaktklubb om ca 1 600 ha.

Naturvärden

​Biotopskydd och nyckelbiotoper
Inga nyckelbiotoper, höga naturvärden eller fornminnen och kulturlämningar
finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson som ej varit mantalsskriven inom glesbygdsområde i Skellefteå kommun sedan minst ett år tillbaka. Juridisk person behöver alltid söka förvärvstillstånd. Kostnaden för förvärvstillstånd är 4 600 kr för privatperson.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 200 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter