Skogsfastighet

Skogsfastighet i Älgträsk

Pris

2 150 000 kr

Försäljningssätt

Fast pris

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
62,4 ha
Skogsmark
51,9 ha
Myr/kärr/mosse
10,2 ha
Väg och kraftledning
0,3 ha
Virkesförråd
7 630 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

SKELLEFTEÅ ÄLGTRÄSK 1:20

Adress

Älgträsk Jörn

Om fastigheten

Skogsfastigheten Älgträsk 1:20 skall nu säljas. Fastighetens produktiva skogsareal uppgår till ca 52 hektar, med en bonitet på 3,8m³sk/ha/år. Det totala virkesförrådet är på ca 7630m³sk. Inga byggnader finns på fastigheten!
Jakten arrenderas av privatperson. Fastigheten kan överlåtas till juridisk person om förvärvstillstånd erhålls.

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Skogen har inventerats av ägaren inför försäljningen. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken ca 52 ha med ett virkesförråd om totalt ca 7630 m³sk varav ca 1440 m³ sk är G2 skog. Skogliga data se vidare i bifogad skogsbilaga.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson som ej varit mantalsskriven inom glesbygdsområde i Skellefteå kommun sedan minst ett år tillbaka. Juridisk person behöver alltid söka förvärvstillstånd. Kostnaden för förvärvstillstånd är 3 700 kr för privatperson.

Juridisk person

Skogen kan överlåtas till juridisk person, då den i dagsläget ägs av juridisk person. Om förvärvstillstånd erhålls.

Jakt

Jakten arrenderas av privatperson.

Jakträttigheter i Älgträsk byalag.

Forn- och kulturlämningar

En fornlämning i form av en tjärdal finns registrerad på fastigheten. Lämningen berör avdelning 14 i skogsbruksplanen.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter