fbpx

Skogsfastighet

Skog i ett skifte om 45 ha!

Högstbjudande

6 500 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tor 4 Nov

Visning

  • Fastigheten visas på egen hand med hänsyn till grannar, växande gröda, jakt mm.
    Om ni önskar boka tid, kontakta mäklaren.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
45,9 ha
Skogsmark
41,1 ha
Inägomark
4,1 ha
Impediment
0,7 ha

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

ÖDESHÖG ÅBY 17:16

Om fastigheten

En mycket välskött skogsfastighet nära Ödeshög med högt virkesförråd!
Fastigheten arronderar ett bra skifte med 41 ha produktiv skogsmark och 4 ha åkermark i norra delen. Fin väg som går genom hela fastigheten med en vändplan i södra området underlättar skogsskötseln.
Fastigheten domineras utav gran om 49% med en relativt stor andel löv 37%. Lövandelen gör att det finns mycket fin natur att uppleva inom fastigheten.
Totalt står det 9 713 m3sk och ett medeltal om 236 m3sk/ha enligt nyupprättad skogsbruksplan till största del åldrarna 55-75 år.

Anbud senast 2021 11 04

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsmark

Skogen är välskött och det finns en nyupprättad skogsbruksplan från 2021.
Skogen domineras utav välvuxen skog i åldrarna 55-75. Boniteten beräknas vara 8.2 och det är ett högt virkesförråd per ha.
Medeltalet är 236 m3sk/ha och fastigheten har en relativt stor andel löv, 38% annars är det dominerande med gren om 49%. Totalt står 9 713 m3sk och 3336 m3sk föreslås att slut avverkas och 1 769 föreslås för gallring.

Åkermark

Åkermarken är 4.1 ha och ligger i fastighetens norra ände.
Åkermarken brukas av??

Jakt

Jakten är upplåten genom skriftligt avtal förlängning till 2024-12-31.

Arrende/nyttjanderätter

Åkermarken är utarrenderad genom skriftligt 2 årigt arrendeavtal. Arrendeintäkten är 15 000 kr/år. Arrendeavtalet gäller till 2023-03-14 och har sedan en automatisk förlängning om 5 år. Arrendeavtalet är inte uppsagt, avtalet skall sägas upp senast 2022-03-13.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett
långtgående ansvar att undersöka fastigheten och
förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet.
Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller
genom konsult före köpet undersöka fastigheten och
därigenom skaffa sig kännedom om det skick i vari den
befinner sig.
Syftet med uppgifterna i objektsbeskrivningen
är att underlätta köparens besiktning av
fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om
fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste
ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten,
som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Fastighetsgränser

Gränsmarkeringar kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren ansvarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Forn- och kulturlämningar

Fornlämning finns ej registrerat, källa: RAÄ tjänst FORNSÖK.
Område av sumpskog i fastighetens sydvästra del enligt Skogsstyrelsens tjänst Skyddad natur

Visning

Fastigheten besiktigas på egen hand med hänsyn till grannar, växande gröda, jakt mm.
Boka en tid med fastighetsmäklare om så önskas.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.ludvig.se/fastigheter/ Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig. Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, zooma ut så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

Häradsallämmning

Fastigheten har efter fastighetsbildningen 0,5 andel i Lysings Häradsallmänning. Snitt av de senaste 5 åren har varit ca 14 940 kr per Mantal.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 214 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast tor 4 Nov

Högstbjudande: 6 500 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter