fbpx

Lantbruk

Simontorp och Lönebostället Kristianstad

Högstbjudande

45 000 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast tis 9 Nov kl 12:00

Visning

  • Visning av fastighetens byggnader och produktionsanläggningar sker enligt överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare, Johan Herrlin, 044-20 89 02 eller johan.herrlin@ludvig.se. Besiktning av mark sker på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende och växande gröda.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
95,2 ha
Tomtområde
95,2 ha
Boyta
320 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

KRISTIANSTAD FJÄLKINGE 28:25, 19:2 samt del av 42:1

Adress

Riddaregatan 23 29167 Fjälkinge

Om fastigheten

Unik möjlighet att förvärva Simontorp och Lönebostället, med ett modernt kombinerat lantbruk med omfattande växtodling och grisproduktion. Djurhållningen berör hela kedjan med suggor, smågrisar och slaktsvin.
Fastigheterna håller en brukad areal om ca 87,5 ha åkerjord och har idag tillgång till ytterligare 79 ha på arrende under Sofielund och 79 ha arrende hos tredje part.
Dagens ägare brukar ca 246,5 ha åker och grisproduktionen omfattar 380 suggplatser i tre-veckors system samt 2075 slaktsvinsplatser. Produktionsenheten omfattar två gårdsbilder med bostadsbyggnader, stallar, gödselhantering, maskinhallar, verkstad, garage, förråd och foderhantering. Varmt välkomna på visning.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Simontorp

Bostadshus i 1,5-plan om ca 160 kvm, rest under tak av plåt med fasad i vit mexitegel. Uppvärmning genom vattenburet värmesystem med pelletsbrännare. Källare under del av huset. Tvåglasfönster. Enskilt vatten och enskilt avlopp med trekammarbrunn och infiltration. Nedre plan inrymmer kök, ett allrum, två sovrum och toalett. Övre plan inrymmer allrum, två sovrum och toalett. Bostaden är ej uthyrd.

Sugg- och smågrisstall

Ca 4 600 kvm stallyta. Integrerad besättning med 380 suggor i tre-veckorssystem. Stallarna består av grinsingsboxar, tillväxtboxar med långtråg och djupströbäddar för sinsuggor. Golvvärme via jordvärmesystem. Dimbindningssystem i delar av stall. Anläggningen håller en gödselbrunn med kapacitet för 2 000 kubik. Blötfoderanläggning, foderkök. Vassletank om 18 kubik, lunchrum, omklädningsrum.

BB-Stall

Renoverat 2004. Putsade väggar och plåttak. 108 boxar fördelat på två avdelningar. Traditionell grisningsbox. Golvvärme och värmerör på ytterväggar. Tak över smågrishörna. Plast/betongspalt. Skrap utgödsling.

Betäckningsstall

140 platser på djupströbäddar, fyra bäddar. Plåt väggar och Eternittak (isolerat). Självstängande ätbås.

Sin-stall

Byggår 2005. 396 platser. Betongväggar och plåttak. Djupströboxar i fyra bäddar. Självstängande ätbås.

Gylt-stall

Renoverat 2013. Putsade väggar och serbonittak. Två avdelningar om 52 och 66 platser. Tre-rummare och slaktsvin/tillväxtboxar. Skraputgödsling via tryckare. Plast/betongspalt

Tillväxt-stall

Byggår 2005. Betongväggar och plåttak. 2 100 platser om tre avdelningar. Tillväxtbox med långtråg. Tak- och golvärme. Gjutjärnsspalt. Betonginredning. Vacuumutgödsling.

Garage/verkstadsdel

Mellan bostadshuset och stallbyggnaderna finns en lokal om ca 300 kvm som inrymmer garage, karantän, halmförråd, foderkök, silorum, förråd och omklädningsrum.

Lönebostället

Bostadshus i 1,5-plan om ca 160 kvm, rest under tak av tegel med röd tegelfasad. Uppvärmning genom vattenburet värmesystem med oljepanna. Källare under hela huset. Tvåglasfönster. Enskilt vatten och enskilt avlopp med trekammarbrunn och infiltration. Nedre plan inrymmer kök, tre allrum och toalett. Övre plan inrymmer fyra sovrum och toalett. Tvättstuga i källaren. I övrigt är källaren inte inredd. Bostaden är uthyrd.

Slaktsvinsstallar

Lönebostället inrymmer 2 075 slaktsvinsplatser och omfattar stallyta om totalt ca 3 500 kvm. Totalt finns sex stallbyggnader på Lönebostället. Blötutfodring, drank och vasslebehållare, foderkök, halmförråd. Enheten inrymmer tre gödselbrunnar med kapacitet för totalt 4 100 kubik. En vassletank om 30 kubik och en dranktank om 35 kubik.

Stallbyggnad 2011

Byggnad från 2011 om ca 1 700 kvm med totalt 1 143 platser fördelat på tre avdelningar. Plåttak. Betongväggar. Värmepump (jordvärme). Golvvärme. Vacuum-utgödsling. Foderkök. Halmförråd. Utlastning. Servicerum. Betonginredning. Betongspalt. Långtråg. Spaltbevattning.

LH stall

Två rundbyggda LH stallar om ca 130 kvm per stall. 12 boxar för gyltämne.

Äldre slaktsvinsstall

Stallbyggnad om ca 950 kvm för slaktsvinsproduktion uppförd under 1970-talet. Fortlöpande renoverad. Totalt 642 platser om två avdelningar. Plåttak och plåtväggar. Slädutgödsling. Frontvärme från värmepumpen. Betonginredning/betongspalt byttes 2012. Långtråg. Spaltbevattning.

Äldre stallbyggnad

Byggnad om ca 780 kvm som inrymmer stall och loge med 275 platser. Rest under tak av eternit med övre fasaddel av rödmålad plåt och nedre del uppmurad med rött tegel. Betonginredning/spalt byttes 2014. Tvärtråg. Spaltbevattning. Ett foderkök – styr hela gården.

Garage/förråd

Byggnad om ca 100 kvm i nära anslutning till bostadshuset. Rest under tak av eternit och med väggar av rödmålad plåt.

Maskinhall

Hallbyggnad om ca 560 kvm, rest under plåttak och väggar av rödmålad plåt. Stor skjutdörr.

Verkstad

Verkstadsdel om ca 100 m2 och ytterligare 100 m2 carport i putsad byggnad under plåttak.

Åkermark

Fastighetsägaren brukar 246,5 ha varav 87,5 ha är till salu enligt denna objektbeskrivning. Den brukade arealen idag fördelar sig enligt följande:

21 ha sockerbetor
32 ha chipspotatis
19 ha stärkelsepotatis
43 ha lök
41 ha höstvete
37 ha höstkorn
6 ha vårkorn
10 ha rödbetor
25 ha morrötter

Åkerarealen som är till salu omfattar totalt 87,5 ha åkerjord enligt EU-karta och innehar 87,5 stödrätter. Åkerarealen har ett integrerat bevattningssystem med egen borra för varje gårdsbild. Jordklass 5-9.

De 87,5 ha fördelar sig enligt mätning på Fastighetskarta enligt följande:

Fjälkinge 42:1, del av, ca 57,62 ha
Fjälkinge 19:2, ca 18,63 ha
Fjälkinge 28:25, ca 11,26 ha

Bevattning

Det finns fasta stamledningar på hela den egenägda åkerarealen med tre borror.

Arrende/nyttjanderätter

Fastighetsägaren brukar idag ytterligare ca 158 ha åker, fördelat på två enheter. Areal enligt EU-karta om 79 ha i Fjälkinge och 79 ha i Rinkaby. Möjlighet att ta över dessa arrende diskuteras med fastighetsägaren och undertecknad fastighetsmäklare.

Energideklaration

Energideklaration är ej utförd. Säljaren kommer i köpekontraktet ta med en klausul som avtalar bort rätten att upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad.

Stödrätter

Stödrätter omfattar hela arealen.

Driftskostnader

Enligt uppgift från säljare ca 35 000 kr/år och bostadshus

Friskrivning

En friskrivningsklausul kommer att finnas med i kontraktet där säljaren friskriver sig från fel och brister i fastigheten. En köpare skall vara medveten om att en friskrivning av detta slag är mycket långtgående.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

All kontakt sker enligt önskemål från fastighetsägaren endast med ansvarig mäklare. Intressenter får på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare, besiktiga området. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda, pågående jakt och liknande.

Jakt

Jakträtten är ej upplåten.

Lantmäteriförrättning

Försäljningen gäller område av fastighet Fjälkinge 42:1. Området kan bilda egen fastighet genom avstyckning eller fastighetsregleras till av köparen ägd fastighet. Köparen ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen.

Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Lagfart

Köparen ska betala alla lagfarts- och inteckningskostnader i anledning av köparens förvärv.

Inteckningar

Fastigheterna kommer på Tillträdesdagen att överlåtas utan inteckningar.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 12 785 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast tis 9 Nov kl 12:00

Högstbjudande: 45 000 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter