fbpx

Skogsfastighet

Obebyggd skogsfastighet om ca 10 ha

Högsta bud

455 000 kr

Högstbjudande: 450 000 kr

Visa bud

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
10,6 ha
Tomtområde
10,6 ha

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

LUDVIKA SAXHYTTAN 52:4

Om fastigheten

Tillfälle att förvärva en mindre skogsfastighet om drygt 10 ha. Virkesförråd om 755 m3sk. Medelbonitet om 7,4 m3sk.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Arealuppgifter

Enligt skogsbruksplanen har fastigheten en areal om 10,2 ha, 100 % produktiv skogsmark.
Enligt lantmäteriutdraget har fastigheten en areal om 106 000 m².
Den taxerade arealen är 11 ha skogsmark.

Uppgifter från skogsbruksplanen

Den produktiva skogen har en areal om 10,2 ha.
Det totala virkesförrådet är uppskattat till 755 m3sk.
Medelboniteten är beräknad till 7,4 m3sk/ha/år.
Virkesförrådet är uppdelat enligt följande: Tall 55% och 414 m3sk, Gran 41 % och 313 m3sk samt löv 4 % och 29 m3sk.
S1 har en virkesvolym om 250 m3sk.
G1 har en virkesvolym om 469 m3sk.
R1 och R2 har en areal om 4,6 ha.
K1 har en areal om 1 ha.
Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Samfälligheter och gemensamhetsanläggningar

Fastigheterna har del i ett antal samfälligheter och gemensamhetsanläggningar som bl.a. avser vägar och fiske. Dessa är inte är vidare utredda eller inventerade. Frågor hänvisas till lantmäteriet.

Jakt

Jakten är utarrenderad fram till och med 2026-06-30.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Skogsvård

Köparen övertar ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård inklusive eventuell plantering/hjälpplantering på fastigheten.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger inom ett glesbygdsområde. Ansökan kostar 4 600 kr. Vissa undantag finns bl a om köpare sedan minst ett år är folkbokförd inom glesbygdsområde i den kommun där fastigheten ligger. Se vidare länsstyrelsens hemsida för information.

Observera också att juridiska personer som köper en lantbruksenhet i regel måste söka förvärvstillstånd och att det är mycket sällan som detta beviljas en juridisk person. Andra regler gäller för juridiska personer mot privatpersoner, liksom en annan kostnad för ansökan, se länsstyrelsens hemsida.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen har givits möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Visning

Man kan själv besöka fastigheten för besiktning. Dock ska hänsyn tas till djur och natur. Observera att jakt kan förekomma på fastigheten och att då ska hänsyn tas även till detta.
Vägbeskrivning:
I Saxhyttan:
Sväng in mot Karlsänge (se bild, skylt Karlsänge 1). Observera att en vägbom finns efter man åkt in en bit(se bild). När man åkt ca 5 km efter vägen från man svängt av i Saxhyttan kommit finns en gräsbevuxen parkeringsyta på höger sida och sedan ett älgpass på vänster sida om vägen (se bilder) då har man fastigheten på höger sida (österut). Fastigethetsgränsen går parallellt med vägen uppskattningsvis ca 30 meter in.

Anmäl intresse

Meddela fastighetsmäklaren om du är intresserad av fastigheten via mail till:
par.kallstrom@ludvig.se
alternativt på telefon 0766-97 66 47 senast den 22 september år 2021.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 363 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter