fbpx

Lantbruk

Mindre skogsgård enskilt belägen i Rammsjö, Kälarne

Försäljningssätt

Anbud senast fre 16 apr

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
28,9 ha
Tomtområde
28,9 ha
Virkesförråd
2 751 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

BRÄCKE RAMMSJÖ 1:64

Om fastigheten

Mindre skogsgård med ekonomibyggnad med enskilt läge, belägen ca 20 km väster Kälarne och ca 80 km sydost om Östersund.
Total areal enligt skogsbruksplan om 29,6 ha, varav 25,9 ha produktiv skogsmark, 2,7 ha impediment och 1,0 ha övrig mark och med ett virkesförråd om ca 2 750 m3sk. Skogen består av tre skiften med övervägande ung- och gallringsskog med god tillväxt.

Fastigheten ingår i Rammsjö älgjaktlag om totalt 1850 ha med en grundtilldelning hösten 2020 på 3 vuxna och fritt antal kalv. Jaktlagets areal ingår i sin tur i Håsjö-Ragunda älgskötselområde som omfattas av totalt ca 67 000 ha.
Kronskötselområde är under bildande.

Fastigheten försäljs med befintliga möbler och diverse inventarier, däribland en jordbrukstraktor Massey-Ferguson 30 -66.
För information kring byggnaderna och skog kontakta Mats Kullström 063-15 71 60, mats.kullstrom@ludvig.se eller ansvarig mäklare Mikael Sillerström 063-157122, mikael.sillerstrom@ludvig.se

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadsbyggnad

Bostadsbyggnadens skick och underhåll håller enklare standard.
Byggår: Okänt
Taktyp/takbeklädnad: Plåt
Grund: Gjuten källarmur/torpargrund
Stomme: Bjälklag och regelstomme i trä
Fasadtyp: Liggande träpanel
Fönster: Kopplade 2-glas

Vatten: Saknas
Avlopp: Saknas
Uppvärmning: Direktverkande el. Vedspis i köket, öppen spis i vardagsrummet, vedkamin i ett sovrum
Ventilation: Självdrag

PLANLÖSNING ENTRÉPLAN:

Entré till hall med trapp till övervåningen och mulltoa
Vägg: Målat
Golv: Trägolv

Kök utrustat med vedspis, kyl, elspis, diskbänk
Vägg: Målat
Golv: Plastmatta

Matsal
Vägg: Målat
Golv: Trägolv

Vardagsrum med öppen spis
Vägg: Målat
Golv: Trägolv

Kallskafferi i utbyggnad med balkong ovanpå

PLANLÖSNING ÖVRE PLAN:

Trapphall
Vägg: Målat
Golv: Klickgolv

Två sovrum med vedspis i ett av dem
Vägg: Målat
Golv: Plastmatta i ett av dem och trägolv i det andra

Sovalkov med snedtak
Vägg: Målat
Golv: Plastmatta

Förråd, 2 stycken med snedtak

PLANLÖSNING KÄLLARDEL:

Mindre matkällare samt förrådsutrymmen

Förråd

Ekonomibyggnad i enkelt utförande med intilliggande hundgård. Byggarea ca 60 kvm. Uppförd i resvirke med stående panel och plankgolv. Plåttak. Används idag som förråd och vedbod.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av Gällöskog AB i oktober månad 2020. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 25,9 ha med ett virkesförråd om ca 2750 m³sk varav 475 m³sk är S1, S2 och S3 skog.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten är i behov av skogsvårdsåtgärder för att befrämja skogens tillväxt.
Enligt skogsbruksplanen finns behov av röjning på fastigheten om 1,6 ha och plantering om 0,4 ha. Det åligger köparen att överta ansvaret för de åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln).

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår i Rammsjö älgjaktlag om totalt 1850 ha med en grundtilldelning hösten 2020 på 3 vuxna och fritt antal kalv. Jaktlagets areal ingår i sin tur i Håsjö-Ragunda älgskötselområde som omfattas av totalt ca 67 000 ha. Kronskötselområde är under bildande. Jaktlaget arrenderar upp all mark inom lagets område och fördelar sedan ut på markägare och antagna medlemmar. Jakten är upplåten för jaktåret 2020-2021 och det är möjligt för köparen att från 1/7-2021 söka medlemskap. För att uppnå full mark/köttlott krävs 200 ha, och för antagna medlemmar utan mark eller med mindre än 200 ha tilldelas en s.k. skyttlott. Småviltsjakten fördelas bland medlemmar via medlemskap i jaktlaget.

Fiske

Fastigheten ingår i Gastsjöns fiskevårdsområde. Det är inte utrett i vilken omfattning fastigheten har fiskerätt.

Naturvärden

Inga registrerade uppgifter finns hos SKS om bestånd med höga naturvärden, däremot berörs avdelning 16 och 17 av Skogsstyrelsens sumpskogsskikt
som även i skogsbruksplanen klassas med NO och NS.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade forn- eller kulturlämningar på fastigheten.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftlig anbudsgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna skriftliga anbud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan anbudsgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt anbud ska vara Ludvig & Co tillhanda senast 2021-04-16. Antingen via post till Ludvig & Co, Mikael Sillerström, Rådhusgatan 46, 831 34 Östersund, märk kuvertet med "Rammsjö 1:64" eller mail till mikael.sillerstrom@ludvig.se.

Visning

För visning av byggnader kontakta Mats Kullström 063-15 71 60. Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annat avtalats. I övriga fall 30 dagar efter kontraktsdagen om inget annat avtalats. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Vägar

Köparen övertar fastighetens eventuella andelar i skogsbilvägar.

Taxeringsvärden 2020

Skog: 261 000 kr
Skogsimpediment: 9 000 kr
Ekonomibyggnad: 12 000 kr
Bostadshuset finns inte med i 2020 års taxering varför det inte redovisats något taxeringsvärde för detta.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 390 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast fre 16 apr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter