fbpx

Lantbruk

Lantligt boende i Råggärd

Högsta bud

2 050 000 kr

Utgångspris: 2 000 000 kr

Visa bud

Försäljningssätt

Bud senast tis 16 Nov kl 12:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
19,7 ha
Väg och kraftledning
0,1 ha
Inägomark
6,8 ha
Skogsmark
11,6 ha
Skogsimpediment
0,6 ha
Övrigmark
0,6 ha
Virkesförråd
2 100 m3sk
Boyta
75 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

FÄRGELANDA RÅGGÄRDS STOM 1:5, 1:25 och 1:46

Adress

Råggärds stom 22 45896 Högsäter

Om fastigheten

Lantbruksfastighet om ca 20 ha belägen i Råggärd, Färgelanda kommun. Ca 12 ha skogsmark med ett virkesförråd om ca 2 100 m³sk. Ca 7 ha jordbruksmark i direkt anslutning till gårdscentrumet. Bostadshus från 70-talet med renoveringsbehov. Äldre ladugård, maskinhall samt vagnsbod. Jakträtt från tillträdesdagen.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Enplanshus med källare, uppfört 1974. Murad grund, träpanel och yttertak av betongtegel. Bostaden har ett vattenburet uppvärmningssystem kopplat till en pelletspanna. Egen brunn. Äldre enskild avloppsanläggning. Säljarna har inte mottagit något föreläggande från kommunen angående avloppet men som köpare av fastigheten får man vara beredd på att uppdatera avloppsanläggning till av kommunen godkänd status. Boyta om 75 m² samt biyta om 75 m² enligt fastighetstaxeringen.

Entréplan med hall, badrum med duschkabin, sovrum, kök med matplats, rum samt vardagsrum med öppen spis (ej godkänd).

Källare med groventré, matkällare, pannrum, tvättstuga och förråd. Garage för en bil, används som snickarbod.

Ladugård

Äldre träkonstruktion med yttertak av plåt. Murat djurstall, loge, ränne och förrådsutrymmen. 345 kvm enligt fastighetstaxeringen.

Maskinhall

Maskinhall med okänt byggår. Murad verkstadsdel med gjuten platta. Träklädd maskinhall med grusat golv och stora portar. Plåttak. El finns. Ca 130 kvm enligt uppmätning på karta.

Vagnsbod

Plåtklädd träkonstruktion med 5 fack. Relativt högbyggd med grusat golv. Ca 100 kvm enligt uppmätning på karta.

Jordbruksmark

Enligt nyupprättad skogsbruksplan omfattar fastigheten ca 6,8 ha jordbruksmark. Enligt fastighetstaxeringen är det 5 ha åkermark. Marken har inte brukats på flera år, men slås av och hålls öppen. Jordbruksmarken är tillgänglig för en köpare från tillträdesdagen. Stödrätter ingår i köpet.

Skogsuppgifter

Enligt nyupprättad skogsbruksplan, utförd av Per Moberg på Ludvig & Co, omfattar fastigheten ca 11,6 ha produktiv skogsmark och ca 0,6 ha impediment. Det totala virkesförrådet bedöms till ca 2100 m3sk varav ca 970 m3sk är i avverkningsbara huggningsklasser. Medelboniteten beräknas till 6,4 m3sk/ha/år. Barrdominerade marker med 57% gran och 40% tall. Avdelning 1 avverkades under 2020 och har inte återplanteras. Ansvaret för återbeskogning lämnas över på den nya köparen. För mer information se bifogad skogsbruksplan.

Jakt

Jakten är muntligen upplåten till en granne men tillgänglig för en köpare från tillträdesdagen. Egen småviltsjakt och älgjakt i lag.

Fiberförening

Fastigheten är inte medlem i eller inkopplad till den lokala fiberföreningen.

Fastighetsgränser och arealer

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Fastighetsindelningen i Lantmäteriets kartor är dagsaktuella, men fastighetsgränserna har uppkommit under en lång tidsepok, ändrats genom olika lantmäteriförrättningar och är framställda med särskilda metoder. De gränser som syns i kartan kan därför ha stora variationer i lägesnoggrannhet, från centimeternivå till ett medelfel om tiotals meter. Därför kan uppgifter om arealen variera från olika källor. Fastighetsmäklaren är skyldig att att redovisa de arealkällor som denne har tillgång till och köparen uppmanas att undersöka fastighetens gränser.

Areal enligt skogsbruksplanen uppgår till totalt 19,7 hektar. Areal enligt fastighetsutdraget uppgår till 182 174 kvm. Areal enligt fastighetstaxeringen uppgår till 19 hektar. Areal enligt Metria karttjänst uppgår till 19,74 hektar. Differensen kommer ej närmare att undersökas.

Friskrivning kring dolda fel

Fastigheten säljs av ett dödsbo där ingen av dödsbodelägarna har bott på gården. Säljarna kommer därför i köpekontraktet att friskriva sig från eventuella fel och brister i fastigheten med dess byggnader. Spekulanter uppmanas att noggrant bilda sig en egen uppfattning om fastighetens skick före bud lämnas.

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven inom Färgelanda kommun det senaste året. Kostnaden för förvärvstillstånd är 3 700 kr för privatperson.

Energideklaration

Energideklaration är ej utförd. I det fall det behövs, bekostas det av köparen. Säljaren kommer i köpekontraktet ta med en klausul som avtalar bort rätten att upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad.

Godkännande av överförmyndare

En av dödsbodelägarna företräds av en god man. I köpekontraktet kommer därför skrivas in en klausul om att köpet är beroende av godkännande från överförmyndare.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 100 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast tis 16 Nov kl 12:00

Utgångspris: 2 000 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter