fbpx

Bördig skogsmark i Viö

Högstbjudande

2 400 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Om fastigheten

Obebyggd skogsfastighet med 22 ha produktiv skogsmark i Viö, nordost om Rödeby. Hög bonitet och god tillväxt. Jakt.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

KARLSKRONA VIÖ 1:2

Totalareal
22,6 ha
Skogsmark
22,0 ha
Myr/kärr/mosse
0,3 ha
Väg och kraftledning
0,1 ha
Vatten
0,2 ha
Virkesförråd
1 641 m3sk

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Arrende/nyttjanderätter

Det finns inga andra upplåtna nyttjanderätter än vad som återfinns under rubrikerna "Telemast" och "Jakt".

Undersökning av fastigheten

Då fastigheten inte innehåller några byggnader, förutom telemasten, så kommer inte någon särskild visning att hållas utan spekulanter kan besöka fastigheten på egen hand. Hänsyn ska visas till grannar och eventuell pågående jakt.

Jakt

Jakten på fastigheten är upplåten till och med januari 2024.

Fastigheten ingår i Flykäts älgskötselområde.

Skogsuppgifter

Vägar

Fastigheten har del i samfälligheten Karlskrona Viö S:3 och gemensamhetsanläggningen Karlskrona Viö GA:2 (Gagnekulla-Viö Samfällighetsförening).

Telemast

På fastigheten finns en telemast, avtalet trädde i kraft 2003 och förlängs fem år i taget. Arrendeavgiften för 2022-10-01 - 2023-09-30 är 11 416 kr.

Skogsmark

På fastigheten finns 22 ha produktiv skogsmark med god bonitet. Skogen på fastigheten är ung och tillväxten är god. Avdelning 2 är kalmark och måste föryngras.

Gårdskartan

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.ludvigfast.se/fastigheter . Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig och genom att klicka på olika områden få upp aktuell information om t.ex. skogens ålder och virkesvolym.

Vägbeskrivning

Fastigheten ligger i Viö nordost om Rödeby i Karlskrona kommun. När du kör vägen norrut genom Viö ska du svänga till höger mot "Övre Viö" och "Hultet". Se bifogat kartmaterial och använd dig gärna av Gårdskartan för att hitta rätt.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 875 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter