fbpx
Skogsmarkspriser

Skogsbruksplan

En skogsbruksplan är grunden till lönsamhet i skogen

En skogsbruksplan är grunden till lönsamhet i skogen och för att kunna styra rätt åtgärder till rätt tid. Skogsbruksplanen är ett utmärkt instrument för att planera insatserna i din skog, likväl som att planera hela din skogsekonomi. Utan en plan är risken stor att du både kastar bort pengar i onödan och inte gör de åtgärder som skogen mår bra av. Saknar du en skogsbruksplan över din fastighet eller tillhör du dem som har en för gammal plan? Oavsett, vi hjälper dig.

Tänk på att skogsbruksplanen är en färskvara. Vid en eventuell försäljning eller värdering ligger oftast en skogsbruksplan till grund för hur mycket skogen är värd på fastigheten. Även vid en eventuell skogsbrand är det mycket värdefullt att ha en skogsbruksplan som visar bland annat virkesvolym innan branden bröt ut.

Ludvig & Co hjälper till att ta fram naturvårdsanpassade gröna skogsbruksplaner som tar hänsyn till naturvården på fastigheten, på både kort och lång sikt. En sådan plan kan sedan ligga till grund för ett FSC- eller PEFC-certifikat.

Har du nyligen köpt eller sålt en del mark?

Om du köpt till eller sålt ett skogsskifte så justerar videt som behövs. Vi tittar på åtgärdsbehov och planerar för årets skogliga åtgärder

Läs mer om vad en skogsbruksplan är här

Rådgivning kring skogsbruksplan

Varför ska man ha en skogsbruksplan?

En plan för framtiden

En aktuell skogsbruksplan som ett styrmedel för att planera både din skog, fastighet och ekonomi.

Skogsavdrag

Ett bra underlag när du optimerar din skatt.

Certifering

En naturvårdsanpassad plan som grund till FSC eller PEFC certifikat.

Underlag till värdering/försäljning

Grunden som behövs om vi går vidare och hjälper dig med en värdering eller försäljning av skogsfastigheten.

Värdering

Naturvårdsanpassade skogsbruksplaner

Ludvig & Co levererar naturvårdsanpassade skogsbruksplaner som tar hänsyn till naturvården på fastigheten, på både kort och lång sikt. En sådan plan kan sedan ligga till grund för ett FSC- eller PEFC-certifikat.

Så arbetar Ludvig & Co med skogsbruksplaner

En skogsbruksplan innefattar allt från skogsinventeringen till arbete med själva utformningen av planen. I planen får du sedan förslag på hur du skall sköta din fastighet på bästa sätt med hänsyn till det skogliga, ekonomin och naturvården under de närmaste tio åren. Många av våra medarbetare är just specialister på skogsuppskattning, planläggning och naturvård. Samtidigt kan vi det här med ekonomi och skatter. Att inte bara kunna leverera en skogsbruksplan till en skogsägare utan att också använda skogsbruksplanen som ett ekonomiskt styrmedel är en av de tjänster som vi på Ludvig & Co är stolta över.

Offert / Pris på skogsbruksplan

Vi kan hjälpa dig upprätta eller uppdatera en skogsbruksplan. Fyll i formulär nedan för prisförfrågan och kontakt

Kontakta oss!