Årsbudget fördelat per månad – Fast pris

Hur kommer ditt företags resultat bli för 2020?

Erbjudande som riktar sig till dig som vill bedöma hur resultatet kommer att se ut 2020. Tillsammans går vi igenom tidigare årsresultat och senast bokförda material. Med en genomarbetad budget är det enklare att fokusera på faktorer som påverkar resultatet mest och därmed kunna fatta rätt beslut. Analysen ger också insikt på en övergripande nivå hur din likviditet och kassaflöde kommer vara 2020.

Årsbudget till fast pris fördelat per månad

Vill du att vi gör en djupare analys av intäkter och kostnader eller vill göra en budget och likviditetsberäkning kommande år fördelad per månad har du möjlighet att välja detta erbjudande. Under arbetet kan exempelvis denna typ av frågor komma upp:

  • Hur mycket kapital binds upp i lager?
  • Hur många dagar har du på dig att betala dina leverantörsfakturor?
  • Hur lång tid det tar innan du får in betalt för dina kundfakturor?
  • Räcker likviditeten till amorteringar och räntor?
  • Finns det någon period som kan bli extra tuff?
  • Vilka ekonomiska nyckeltal ska följas upp månadsvis och vilka målnivåer ska du ha?

Erbjudandet gäller till och med 2020-03-31.

En budget tar sin utgångspunkt i din historiska utveckling, vilka planer som finns för 2020 samt bedömningar om hur omvärlden kommer utvecklas. En budget hjälper dig att ta kontroll över din ekonomiska situation och därmed underlättar att uppnå dina mål. Vi hjälper dig att göra en budget och prognos för du ska öka tryggheten i ditt företagande och förbättra företagets ekonomi.

Boka tid för att göra din budget redan idag

Kontakta oss!