Lantbruk

Virkesrika skogsfastigheter

Högstbjudande

17 500 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast tis 17 Nov

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
325,7 ha
Skogsmark
283,1 ha
Åkermark
5,2 ha
Övrigmark
28,7 ha
Skogsimpediment
7,3 ha
Vatten
1,4 ha
Virkesförråd
56 328 m3sk
Boyta
130 kvm

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

SOLLEFTEÅ ÖSTERÅS 2:21, 3:7, 4:27 & Ön 9:15, 9:16

Om fastigheten

Möjlighet att köpa fem stycken obebyggda skogsfastigheter på totalt ca 326 ha varav 283 ha är produktiv skogsmark. Det totala virkesförrådet enligt nygjord skogsbruksplan är 56 300 m³sk där 42 800 m³sk är slutavverkningsbar skog. Det går att lägga bud på de olika fastigheterna var för sig.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Inledning

Fastigheterna är belägna i Eds församling, Sollefteå kommun, I Västernorrlands län. Fastigheterna är väl samlade med totalt ca 283 ha produktiv skogsmark.
Det totala virkesförrådet är ca 56 300 m³sk, med stor andel slutavverkningsskog.

Vägbeskrivning

Fastigheterna är belägna i Österås och Ön ca 1 mil nordväst om Sollefteå. Se översiktskarta och skogskartor.

Skogsuppgifter

På fastigheterna finns en skogsbruksplan upprättad i september 2020 av Thomas Sandin på Sandins Natur & Skogstaxering, telefon 070-679 80 98.

Geografiska och biologiska förutsättningar
Markförhållandena är varierande på grund av terrängförhållandena, men större delen av fastigheterna är dock frisk skogsmark som är tillgänglig för drivning under större delen året.
Boniteterna är relativt goda med blåbär och lågörter som vanligaste markvegetationstyper. Höjden över havet varierar från ca 40 till ca 270 m uppe på högsta höjd.

Skogstillstånd
Det dominerande trädslaget är gran som upptar ca 57 % av virkesförrådet. Skogens åldersfördelning är ojämn med förskjutning mot äldre skog.
Ungefär 62%, (175 ha) av arealen är skog i huggningsklasserna G2, S1 och S2 och volymen uppgår här till ca 42 800 m³sk . Andelen skog yngre än 20 år ca 12 %, (34 ha).

Skogsvård
Det finns behov av markberedning och hjälpplantering på ca 11 ha och röjningsbehov på ca 20 ha.

Naturvärden
Det finns inga nyckelbiotoper och områden med naturvärden registrerad hos Skogsstyrelsen på fastigheten. Men flera bestånd håller hög naturvärdesklass.

Kultur och Fornlämningar
Det finns många markerade stigar och vandringsleder som går över flera skiften, Det finns också en registrerad fornlämning på Österås 2:21 som är ett fångstgropssystem.

Förvärvstillstånd

Krävs ej för privatperson.

Lagfart

Kostnaden för lagfart är 1,5% av köpeskillingen + 825 kr i expeditionsavgift.

Jakt

Jakten är i dagsläget utarrenderad till Öns jaktklubb på ett år i taget. Jaktlaget jagar på ca 2 200 ha och är 10 st jägare i laget. Mer information om jakten kan fås genom jaktledaren Thorbjörn Vesterlund telefon 070-235 95 08.

Byggnad på ofri grund

På fastigheten Ön 9:15 avdelning 166 finns en byggnad på ofri grund som ägs May Westin på Ön. Servitutsavtal skall eventuellt upprättas.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter