Skogsfastighet

Virkesrik skogsmark i norra Småland

Försäljningssätt

Anbud senast mån 19 okt

Visning

  • Kontakta mäklaren för visning.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
36,2 ha
Skogsmark
35,5 ha
Skogsimpediment
0,7 ha
Virkesförråd
8 000 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

TRANÅS HOVGÖL 1:1

Adress

Hovgöl

Om fastigheten

Obebyggd skogsfastighet med bra arrondering belägen i norra delen av Linderås församling, Tranås kommun. Totalt 36,2 ha varav 35,5 ha skogsmark. Virkesförrådet uppgår till 8000 m³sk och en medelbonitet är beräknad till 7,7 m³sk per ha och år.

Pris: Fastigheten säljs genom sluten anbudsgivning . Obs att ingen efterföljande auktion kommer att ske. Fri prövningsrätt förbehålles säljarna. Anbud senast den 19/10-2020.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnad

Byggnadssätt

Fastigheten är obebyggd.

Skogsuppgifter

Enligt skogsbruksplan upprättad i augusti 2020, uppgår den produktiva skogsmarksarealen till 35,5 ha med ett totalt virkesförråd om 8000 m³sk, motsvarande 225 m³sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 7,7 m³sk/ha/år. Gran är det dominerande trädslaget med 40 % av virkesvolymen följt av tall med 36 % och löv med 24 %, varav ek utgör ca 5 % av den totala virkesvolymen.

Fastighetsgränser

Fastighetsgränserna är väl utmärkta.

Jakt

Ägarna förbehåller sig jakträtten i fem år.

Planer, bestämmelser mm

Fastigheten har andelar i Tranås Norra Vedbo Häradsallmänning med 1/4 mantal. Den årliga genomsnittliga utbetalningen, sett över de fem senaste åren, är 5990 kr/mantal.

Vägbeskrivning

Från E4:an och avfart nr 104 kör väg 133 österut mot Tranås. Efter ca 14 km sväng vänster mot Adelöv och följ väg till Duvebo. Tag höger mot Tranås (gamla Tranås-Gränna-vägen). Efter ca 2 km sväng vänster (strax före väg mot "Äpplehult 2"). Efter 400 m nås första Hovgölgården och försäljningsobjektet är beläget väster om denna.
Från Tranås kör mot Duvebo. Passera infarten till Spinkarp och tag efter ca 2 km höger in mot Hovgöl (strax efter att passerat väg mot Äpplehult).

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 25 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter