fbpx

Lantbruk

Virkesrik skogsfastighet intill sjön Mien

Priside

12 000 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast tis 2 Nov kl 08:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
100,5 ha
Tomtområde
100,5 ha
Virkesförråd
18 192 m3sk
Boyta
260 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

TINGSRYD GÄDDEVIKSÅS 1:3

Adress

Gäddeviksås 9 36292 Tingsryd

Om fastigheten

Skogsfastighet med ca 88,8 ha produktiv skogsmark.
Uppskattat virkesförråd om ca 18 192 m³sk.
Stor andel äldre avverkningsbar skog. God bonitet.
Bostadshus, ekonomibyggnader och ca 7,8 ha inägomark.
Fastigheten är belägen ca 16 km sydöst om Ryd.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Bostaden är historiskt och kulturellt spännande. Mycket är i originalskick och inte "sönderrenoverat". Ligger inte långt från sjö Mien.

Plan 1
Hall.
Sovrum.
Hall med garderober.
Toalett.
Kök med vedspis (ej godkänd).
Sal med kamin ((ej godkänd).
Sovrum med kakelugn (ej godkänd).
Sovrum.

Plan 2
Hall.
Sovrum oinredd.
Sovrum oinredd
Sal med öppen spis (ej godkänd). I salen finns spännande väggmålningar.
Oinrett rum med uppgång till vind.
Sovrum.
Sovrum.

Stor vind.

Mindre matkällare.

Fastigheten saknar anslutet fiber.

Uppvärmning med el-element och eldstäder.
Samtliga eldstäder har eldningsförbud.

Tvåglasfönster.
Tak av eternit (1970-tal).
Timmerstomme.

Enskilt vatten.
Enskilt avlopp, ej godkänt enligt dagens standard.

Ekonomibyggnader

På fastigheten finns nedanstående ekonomibyggnader.
Ladugård med tak av eternit.
Ladugården innehåller sedvanliga utrymmen såsom fd djurdel, logdel etc.

Uthus med tak av eternit.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplan upprättad av Joakim Ahlberg, Ludvig & Co i september 2021.
Enligt skogsbruksplanen består fastigheten av ca 88,8 ha produktiv skogsmark.
Uppskattat virkesförråd är ca 18 192 m³sk, motsvarande 205 m³sk per ha. Boniteten är uppskattad till 8,5 m³sk per ha med en årlig tillväxt om ca 458 m³sk.
Fastigheten innehåller en stor andel äldre avverkningsbar skog, drygt13 000 m³sk återfinns i huggningsklasserna S1 och S2 enligt skogsbruksplanen.

Se bifogade utdrag ur skogsbruksplanen för mer information.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Jakten är fri för ny köpare från 2023-01-01.
Enligt länsstyrelsen är fastigheten origistrerad och ingår ej i älgskötselområde eller viltvårdsområde.

Fiske

Fastigheten har del i TINGSRYD GÄDDEVIKSÅS FS:2, ändamål fiske i Mien och Mieån.
Fastigheten har del i TINGSRYD KÄLLEHULT FS:2, ändamål fiske i Mien.
Fiskarter enligt ifiske är gädda, aboorre, öring och sik.

Inägomark

Enligt skogsbruksplanen består fastigheten av 7,8 ha inägomark.
Inägomarken är fri för ny köpare från tillträdesdagen.
Inga stödrätter följer fastigheten.

Naturvärden

Enligt skogsstyrelsen innehåller fastigheten två nyckelbiotoper och ett område med dokumenterat höga naturvärden.
Se bifogade utdrag ur skogsbruksplanen för mer information.

Planerad kraftledning

Svenska Kraftnät planerar för att bygga en ny luftledning mellan Nybro och Hemsjö.
Fastigheten berörs av dessa planer i anslutning till befintlig kraftledning.
Karta från Svenska kraftnät bifogas. Det mörkblå är Gäddviksås 1:3, det ljusblå är skogsgatan för den befintliga ledningen och det vinröda är skogsgatan för den nya ledningen, bredd 52 meter men går in över den befintliga så breddning blir ca 40 meter.

Nedanstående avdelningar enligt skogsbruksplanens indelning berörs troligen.
Avdelning 34 är till stor stämplad för kommande ledningsgata.
Avdelning 35 innehåller stämplade träd.
Delar av avdelning 31 berörs också.
Enligt Svenska kraftnät är 569,2 m³sk stämplat i kommande ledningsgata och 182,4 m³sk utanför denna gata.
Ingen värdering eller förhandling är genomförd. Enligt Svenska kraftnät (2021-09-21) kommer troligen ersättningserbjudande skickas ut i början av 2022.
Kontakta Lars Palmqvis Mark- och ersättningsansvarig på Svenska Kraftnät för mer information.

Arrendetomter

På fastigheten finns två arrendetomter.
Dessa ligger inom avdelning 2 och 5 enligt skogsbruksplanens indelning.

Vattenskyddsområde

Fastigheten berörs av vattenskyddsområde, Långasjön

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger i glesbygd.
Förvärvstillstånd krävs.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Fastigheten kommer säljas med friskrivningsklausul.
Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar gällande fel eller brister i fastigheten.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Bud/ försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftlig budgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommit skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt bud ska vara Ludvig & Co, Annika Granquist, Staglabergsgatan 10, 352 34 Växjö, mail: annika.granquist@ludvig.se tillhanda senast 2021-11-02 OBS! Märk kuvertet Gäddeviksås. Använd gärna bifogad budblankett.

Vägbeskrivning

Fastigheten är belägen ca 16 km sydost om Ryd.
Se bifogat kartmaterial för mer information.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 215 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast tis 2 Nov kl 08:00

Priside: 12 000 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter