fbpx

Virkesrik skogsfastighet i Eksjö kommun

Utgångspris

10 500 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 24 jun kl 12:00

Visning

  • Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev jakt och liknande.

Anmäl intresse

Om fastigheten

Två mil öster om Eksjö hittar du denna välbeskogade fastigheten om 48,6 hektar varav 45,8 hektar produktiv skogsmark. Virkesförrådet uppgår till 13 455 m³sk vilket ger ett medeltal om 294 m³sk per hektar. Boniteten för fastigheten är beräknad till 7,1 m³sk per hektar och år. Fastigheten består av tre skiften. och har en varierad terräng på fastigheten med kuperade slänter och inslag av fuktstråk.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

EKSJÖ SLAMMARP 1:27

Totalareal
48,6 ha
Övrigmark
0,6 ha
Inägomark
1,5 ha
Skogsmark
45,8 ha
Skogsimpediment
0,7 ha
Virkesförråd
13 455 m3sk

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Skogsuppgifter

Den produktiva skogsmarken uppgår till 45,8 hektar med ett virkesförråd om 13 455 m³sk vilket ger ett medelförråd om 294 m³sk per hektar.
Boniteten för fastigheten är beräknad till 7,1 m³sk per hektar och år.
Fastigheten domineras av barrskog med 66 % tall, 32 % gran och 2 %
9401 m³sk är i huggningsklass S2.
Varierad terräng med kuperade slänter och inslag av fuktstråk och bäckdalar.

Skogsbruksplanen är upprättad av Olof Johansson i maj 2023 och framskriven tom 2024.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns en fornlämning, vägmärke och en möjligfornlämning, lägenhetsbebyggelse.

Inägomark

Inägomarken uppgår till cirka 1,5 hektar.
Jordbruksmarken är utarrenderad med ett skriftligt arrendeavtal om 5 år som löper tom 31/12-2028.

Jakt

Fastigheten ingår i Ingatorps älgjaktlag om 3 000 ha, med en tidigare tilldelningen om 3 vuxna och 6 kalvar.
På fastigheten finns älg, vildsvin, rådjur och övrigt småvilt.
Jakträtten är inte utarrenderad.

Förvärvstillstånd

Fastigheten är belägen ett glesbygdsområde enligt jordförvärvslagen. Vilket innebär att förvärvstillstånd krävs. Förvärvstillstånd för fysisk person kostar 4 600 kronor.
För juridisk person krävs alltid förvärvstillstånd.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Uppgifterna som lämnas i denna beskrivning innebär inte att köparen kan uppfatta dessa som korrekta utan ges för att underlätta köparens egna undersökning.
Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.​​

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektsbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Gårdskarta

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.ludvigfast.se/fastigheter . Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig. Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, zooma ut så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

Tillträde

Tillträde i augusti eller enligt överenskommelse.

Vägbeskrivning

Fastigheten är belägen drygt 3 mil öster om Eksjö. Från Eksjö kör väg 40 öster ut, i Ingatorp sväng av mot Österbymo, efter 250 meter sväng vänster följ sedan vägen i cirka 3 kilometer och sedan är ni inne på det västra skiftet på fastigheten.
För att komma till de två östra skiftena svänger ni av mot Haddås i Ingatorp och följer den vägen i cirka 1,5 kilometer.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast mån 24 jun kl 12:00

Utgångspris: 10 500 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter