fbpx

Lantbruk

Virkesrik skogsfastighet i Edsele

Högstbjudande

18 200 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast fre 22 okt

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
312,8 ha
Skogsmark
268,8 ha
Skogsimpediment
15,2 ha
Inägomark
24,5 ha
Övrigmark
3,2 ha
Vatten
1,1 ha
Virkesförråd
53 484 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

SOLLEFTEÅ Eldsjö 1:4, 1:10 & Edsele-Näs 8:1

Om fastigheten

Skogsfastighet i Edsele på totalt 313 ha varav 269 ha är produktiv skogsmark. Virkesförråd 53 500 m³sk där 43 900 m³sk är i huggningsklass G2, S1 och S2. Åkermark 24,5 ha. Större mangårdsbyggnad, gårdshus med året runt standard och ekonomibyggnader. Jakträtt.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Mangårdsbyggnad

Större mangårdsbyggnad uppförd i timmerstomme. Kommunalt vatten och avlopp. Vattenburen uppvärmning med oljepanna. Äldre standard. Byggnaden har inte varit bebodd på ca 20 år men underhållsvärme har varit på hela tiden.

Bottenvåning:
Hall. Stort lantkök med äldre standard. Kammare. Stor sal med kakelugn (osäker om den fungerar att elda i). Liten toalett.

Övervåning:
Sovrum med tillhörande alkov. Stort sovrum. Två mindre sovrum innanför. Äldre badrum. Förråd.

Källare:
Matkällare. Tvättstuga. Pannrum med oljepanna.

Ladugård

Stor äldre ladugård. Används i dagsläget som förråd.

Gårdshus

Gårdshus uppförd i timmerstomme. Används idag för åretruntboende och har modern standard. Uppvärmning med direktverkande el. Kommunalt vatten och avlopp.

Bottenvåning:
Hall. Badrum. Kök. Sovrum

Övervåning:
Stort allrum. Sovrum.

Häbre

Två timrade härbren.

Maskinhall

Maskinhall/garage. Del av byggnaden är isolerad.

Vedbod

F.d. hönshus som i dagsläget används som vedbod.

Vägbeskrivning

Fastigheterna är belägna i Edsele ca 5 mil nordväst om Sollefteå. Se översiktskarta och skogskartor.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad i oktober 2020 av Thomas Sandin på Sandins Natur & Skogstaxering, telefon 070-679 80 98. Fastigheten består av totalt 313 ha varav 269 ha produktiv skogsmark. Det totala virkesförrådet är 53 500 m³ sk. Virkesförrådet har räknats upp med ett års tillväxt.

Inledning
Fastigheten Eldsjö 1:4, 1:10 och Edsele-Näs 8:1 är belägen i Ramsele-Edsle församling, Sollefteå kommun, Västernorrlands län. Fastigheten består av totalt ca 269 ha produktiv skogsmark. Det totala virkesförrådet är ca 53 500 m³sk, med stor andel slutavverkningsskog

Geografiska och biologiska förutsättningar
Markförhållandena är ganska jämn, Större delen av fastigheten är frisk skogsmark som är tillgänglig för drivning under större delen av året. Terrängen är delvis brant på flera ställen på fastigheten. Boniteterna är relativt goda med blåbär och lingon som vanligaste markvegetationstyper.

Skogstillstånd
Det dominerande trädslaget är tall som upptar ca 51 % av virkesförrådet. Skogens åldersfördelning är ojämn med en kraftig förskjutning mot äldre skog.
Ungefär 75 %, (198 ha) av arealen är skog i huggningsklasserna G2, S1 och S2 och volymen uppgår här till ca 43 900 m³sk. Andelen skog yngre än 20 år ca 7 %, (18 ha).

Skogsvård
I slutet av planperioden finns behov av röjning i övrigt inga åtgärder i dagsläget.

Naturvärden
Det finns 1 nyckelbiotop registrerade hos SKS på fastigheten

Lagfart

Kostnaden för lagfart är 1,5% av köpeskillingen + 825 kr i expeditionsavgift.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson som är bosatt i glesbygdssocken i Sollefteå kommun. För övriga krävs däremot förvärvstillstånd.

Ansökan om förvärvstillstånd kostar 4 600 kr.

Vägar

Fastigheten har egna vägar väg tillsammans med andra fastighetsägare. Inga avgifter på dessa väg utan där gäller att den som skulle köra sönder vägen får återställa den.

För den s.k. Eldsjövägen och Djupbäcksvägen är det en avgift vid avverkning på 2 kr/m³fub.

Jakt

Fastigheten ingår i licensområde på 2 084 ha. Antal jägare är i dagsläget 8 st. Tilldelning 2021 är 4 vuxna djur och 4 kalvar.

Tillträde

Tillträde 30 dagar efter köpekontraktets undertecknande eller enligt överenskommelse med säljaren. Om förvärvstillstånd behövs
senast 14 dagar efter beviljat förvärvstillstånd.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom egen konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning av fastigheten kan ske under hela anbudstiden, alt vid särskilt tillfälle efter överenskommelse med undertecknad ​ Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. Ludvig & Co förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 400 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast fre 22 okt

Högstbjudande: 18 200 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter