Skogsfastighet

Virkesrik skogsfastighet i Burvik

Högstbjudande

4 400 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast ons 21 okt, kl 12:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
97,3 ha
Skogsmark
91,3 ha
Skogsimpediment
4,3 ha
Åkermark
1,1 ha
Väg och kraftledning
0,3 ha
Övrigmark
0,3 ha
Virkesförråd
14 361 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

SKELLEFTEÅ BURVIK 21:1

Om fastigheten

Nu säljs Burvik 21:1, en virkesrik fastighet på 91,3 ha produktiv skogsmark och ca 14 300 m³sk med en bonitet om 4,8 m³sk/ha/år. Fastigheten är fördelad på fyra skiften och här finns även obebyggd havsstrand.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Enligt skogsbruksplanen upprättad 2018-10 och tillväxtberäknad till och med 2020 uppgår den totala arealen till 97,3 ha varav 91,3 ha är produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 14 631 m³sk och en bonitet om 4,8 m³sk/ha/år. Under planperioden uppgår avverkningsförslagen till ca 7 700 m³sk varav ca 7 440 m³sk är föryngringsavverkning och ca 200 m³sk är gallring och ca 60 m³sk är naturvårdshuggning.

Skogsvård

Under planperioden är 26,7 ha röjning föreslagen att utföras i planens första och andra period.

Skogsvårdslagen

Skogsvårdslagen
På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 -100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln).

För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda
regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.​

Fastighetsgränser

Avvikelser kan förekomma mellan officiell och uppgiven areal enligt skogsbruksplanen. Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren ansvarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

Naturvärden

​Biotopskydd och nyckelbiotoper
Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Forn- och kulturlämningar

Forn- och kulturlämningar
Inga fornminnen eller kulturlämningar finns registrerade på fastigheten. (Källa skogsstyrelsen).

Jakt

Jakt är utarrenderad till Örrsjöheden-Skallöns jaktområde , skriftligt avtal saknas. Älgjakt i jaktlag om ca 700 ha, som fastighetsägare får man ansöka om medlemskap.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 33 300 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter