fbpx

Skogsfastighet

Virkesrik skogsfastighet i Brännberget, Norsjö

Högstbjudande

2 400 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast tor 28 okt

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
72,9 ha
Skogsmark
66,3 ha
Skogsimpediment
4,1 ha
Väg och kraftledning
0,8 ha
Övrigmark
1,7 ha
Virkesförråd
9 197 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

NORSJÖ BRÄNNBERGET 1:7

Adress

Brännberget Brännberget

Om fastigheten

Virkesrik obebyggd skogsfastighet i ett samlat skifte ca 1 mil söder om Norsjö. Nyupprättad skogsbruksplan 2021 visar på ca 73 ha varav ca 66 ha produktiv skogsmark. Virkesförråd om ca 9 200 m³sk vilket innebär ett medelförråd om ca 139 m³sk per produktiv ha. God medelbonitet om 4,0 m³sk per ha och år. Tyngdpunkten ligger på medelålders skog i huggningsklass G1, således en god löpande tillväxt. Gallringsskog i huggningsklass G1 utgör 71% av produktiv areal. Utöver detta återfinns ca 2 200 m³sk som föryngringsavverkningsbar skog i huggningsklasserna S1-S2. Fastigheten nås via väg som går längst med nordvästra sidan av fastigheten. Möjlighet till jakt i Bodans jaktklubb finns som jagar på totalt ca. 4 000 ha.

Intresseanmälan till mäklare Håkan Wiklund, senast 28/10, detta till E-post; hakan.wiklund@ludvig.se
(Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna bud eller hålla en efterföljande budgivning om det blir flera intressenter. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.)

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Läge

Fastigheten är obebyggd och består av ett sammanhållet skifte. Ca 1 mil söder om Norsjö.

Skogsuppgifter

Fastigheten Norsjö Brännberget 1:7 är belägen ca 1 mil söder om Norsjö. Fastigheten består av ett sammanhållet skifte med anslutning till väg. Enligt nyupprättad plan ca 73 ha varav 66 ha produktiv skogsmark som inrymmer ett virkesförråd på ca 9 200 m³sk vilket innebär ett gott medelförråd om 139 m³sk per produktiv ha.
Medelboniteten är beräknad till 4,0 m³sk per ha och år. Tyngdpunkt på skog i huggningsklass G1 vilket utgör 71% av produktiv areal. Utöver detta återfinns ca 2 200 m³sk i huggningsklasserna S1-S2.

Skogsvård

Inga skogsvårdsåtgärder är föreslagna enligt plan.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Möjlighet till jakt i Bodans Jaktklubb (ca 4000 ha).

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns inga registrerade forn- eller kulturlämningar (Källa: Metria via SeSverige).

Naturvärden

På fastigheten finns inga registrerade naturvärden (Källa: Metria via SeSverige).

Renskötselrätt

Fastigheten omfattas av renskötselrätt enligt rennäringslagen SFS 1971:437. Detta innebär att rättigheterna är mer omfattande på mark som vid utgången av juni månad 1992 tillhörde staten än på annan mark.

Välkommen ut i skogen!

Gå på virtuell visning med Ludvig & Co:s Gårdskarta. Inspektera ägorna från soffan eller på plats. GPS-funktionen i din telefon eller surfplatta hjälper dig hitta rätt.
Nu kan den som är intresserad av en fastighet till salu, inte bara ta del av bilder, beskrivningar och bilagor, utan även promenera runt på fastigheten och inspektera sina potentiella ägor, från soffan eller på plats på fastigheten. Med hjälp av GPS får du hela tiden information om vart du är. Dessutom kan du klicka på kartbilden och få information från skogsbruksplanen om virkesvolym etc. Råkar du kliva över till grannfastigheten upptäcker du det snabbt och kan gå tillbaka igen.
I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Man väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga.

Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. Ludvig & Co förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Ludvig & Co ägnar sig åt, vad man enligt fastighetsmäklarlagen kallar, sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HSN AB. Fast ersättning lämnas indirekt med 300 - 800 kr.

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven i Norsjö kommun det senaste året. Kostnaden för förvärvstillstånd är 4 600 kr för privatperson.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna intresseanmälan senast tor 28 okt

Högstbjudande: 2 400 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter