fbpx

Lantbruk

Virkesrik skogsfastighet i Botsmark!

Högstbjudande

4 750 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast fre 2 jul

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
94,3 ha
Skogsmark
85,2 ha
Skogsimpediment
8,6 ha
Väg och kraftledning
0,5 ha
Virkesförråd
13 502 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

UMEÅ BOTSMARK 27:4 , Bergdal 1:15 samt Bergdal 1:6

Om fastigheten

Skogsfastighet utanför Botsmark med en totalareal på ca 94 ha varav ca 85 ha produktiv skogsmark enligt skogsbruksplan. Virkesförråd på ca 13 500 m³sk och god bonitet för framtida tillväxt! Tyngdpunkt på skog äldre än 60 år med 53% av den produktiva arealen i huggningsklass S1 och S2. God bonitet på 4,3 m³sk per ha och år och ett medelförråd på 158 m³sk per ha enligt skogsbruksplan. Skogsbruksplanen är upprättad 2019. Bedömd tillväxt från detta framgår i skogsbruksplanen.

– Mantal
– Möjlighet till jakt i Lobergets jaktlag som ingår i Umeå Norra älgskötselområde.
– Vid den lilla skogstjärnen finns en trevlig stuga, perfekt rastplats vid fiske/jakt.

Se fullständig beskrivning i bifogad skogsbruksplan.

Intresseanmälan till mäklare Håkan Wiklund, senast 2/7, detta till E-post; hakan.wiklund@ludvig.se
(Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna bud eller hålla en efterföljande budgivning om det blir flera intressenter. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.)

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Taxeringsvärde

Taxeringsvärde per fastighet:

UMEÅ BERGDAL 1:15
Skogsmark: 1 298 tkr, 50 ha
Skogsimpediment: 45 tkr, 22 ha

UMEÅ BERGDAL 1:6
Skogsmark: 728 tkr, 18 ha
Skogsimpediment: 4 tkr, 2 ha

UMEÅ BOTSMARK 27:4
Skogsmark: 1 298 tkr, 50 ha
Skogsimpediment: 45 tkr, 22 ha

För vidare information rörande taxeringsvärden, kontakta ansvarig mäklare.

Skogsuppgifter

Fastigheterna är belägna öster om Botsmark, Umeå kommun. Fastigheten har god tillgänglighet via vägar i gott skick. Den produktiva skogsmarken uppgår till ca 85 ha, med ett virkesförråd om drygt 13 500 m³sk. Virkesförrådet är fördelat på 48% gran, 36% tall, 11%löv och 5% lärk. Medelboniteten är beräknad till 4,3 m³sk per ha vilket är en god bonitet för det aktuella området. Åldersfördelningen är spridd men 62% av arealen består av skog äldre än 60 år. Ca 53% av arealen är skog i huggningsklass S1 och S2.

Skogsvård

7% av arealen av den produktiva skogsmarken är i huggningsklass R1 och R2 vilket innebär ett röjningsbehov inom planperioden.

Skogsvårdslagen

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen / tillträdesdagen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Forn- och kulturlämningar

På Umeå Botsmark 27:4, i skogsbeskrivningen skifte 2 avdelning 2 sträcker sig ett boplatsområde med RAÄ-nummer: Sävar 330:1 (Källa: Riksantikvarieämbetet via Fornsök).

Naturvärden

På Umeå Bergdal 1:15, i skogsbeskrivningen skifte 5 i avdelningarna 5,6,7 och 8 sträcker sig ett sumpskogsområde (Källa: Skogsstyrelsen via Skogens Pärlor).

Välkommen ut i skogen!

Gå på virtuell visning med LRF Konsults Gårdskarta. Inspektera ägorna från soffan eller på plats. GPS-funktionen i din telefon eller surfplatta hjälper dig hitta rätt.
Nu kan den som är intresserad av en fastighet till salu, inte bara ta del av bilder, beskrivningar och bilagor, utan även promenera runt på fastigheten och inspektera sina potentiella ägor, från soffan eller på plats på fastigheten. Med hjälp av GPS får du hela tiden information om vart du är. Dessutom kan du klicka på kartbilden och få information från skogsbruksplanen om virkesvolym etc. Råkar du kliva över till grannfastigheten upptäcker du det snabbt och kan gå tillbaka igen.
I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Man väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.
Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga.

Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. LRF Konsult ägnar sig åt, vad man enligt fastighetsmäklarlagen kallar, sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HSN AB. Fast ersättning lämnas indirekt med 300 - 800 kr

Jakt

Som fastighetsägare ges möjlighet att ingå i Lobergets jaktlag som ingår i Umeå Norra älgskötselområde.
Lobergets jaktlag jagar på ca. 1600 Ha och fjolårets tilldelning uppgick till 3 vuxna och fri kalvavskjutning.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna intresseanmälan senast fre 2 jul

Högstbjudande: 4 750 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter