fbpx

Lantbruk

Virkesrik skogsfastighet

Försäljningssätt

Bud senast ons 6 okt kl 08:00

Visning

  • tor 23 sep, kl 14:00 - 16:00

    Anmälan på hemsidan eller till Joakim Ahlberg, 0470 745706.

Anmäl till visning

Snabbfakta

Totalareal
51,9 ha
Tomtområde
51,9 ha
Virkesförråd
10 334 m3sk
Boyta
115 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

VÄXJÖ SAXABJÖRKE 1:11

Adress

Saxabjörke 2 36394 Lammhult

Om fastigheten

Virkesrik skogsfastighet om ca 43,5 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om ca 10 300 m3sk. Jakträtt.
Bostadshus och ekonomibyggnader med renoveringsbehov.
Fastigheten är belägen ca 4 km sydost om Asa och ca 9 km nordost om Tolg.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostad

Bottenvåning. Ingång genom veranda till hall, vidare in till vardagsrum med eldstad ej godkänd att elda i, kök med vedspis godkänd att elda i. Toalett med dusch och handfat. Sovrum med eldstad ej godkänd. Hall till baksida.
Ovanvåning
Brant trapp upp till hall, och tre sovrum med eldstäder ej godkända att elda i.
Bostaden är i behov av renovering.
Direktverkande el och vedspis.
Grävd brunn, pumpen är ur funktion.
Trekammarbrunn med ej godkänd infiltration.

Ladugård

Ladugård med sedvanliga utrymmen och el. Ladugården är i behov av renovering.
På fastigheten finns också övriga ekonomibyggnader utan el som vedbod, jordkällare, utedass, traktorgarage, bilgarage, brygghus samtliga ekonomibyggnader är i behov av renovering.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplan upprättad av Södra 2020-10-28.
Enligt skogsbruksplanen består fastigheten av ca 43,5 ha produktiv skogsmark.
Medräknat ett års tillväxt uppskattas virkesförråd till ca 10 334 m³sk, motsvarande 237 m³sk per ha. Boniteten är uppskattad till 7,7 m³sk per ha med en årlig tillväxt om ca 231 m³sk.
Fastigheten innehåller en stor andel äldre avverkningsbar skog, drygt 8 300 m³sk återfinns i huggningsklasserna S1 och S2 enligt skogsbruksplanen.

Se bifogade utdrag ur skogsbruksplanen för mer information.

Inägomark

Enligt skogsbruksplanen består fastigheten av ca 6,1 ha inägomark.
Inägomarken är fri för ny köpare från tillträdesdagen.
Stödrätter följer fastigheten.

Jakt

Jakten är fri för ny köpare från tillträdesdagen.
Enligt länsstyrelsen tillhör fastigheten Asa älgskötselområde.
Fastigheten tillhör även Asaryd-Buskatorp viltvårdsområde.

Fiske

Fastigheten har del i Växjö Saxabjörke s:2.
Ändamål, Vatten och fiske i skärlen, norre göl, södre göl och mölnahults göl.

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger i glesbygd.
Förvärvstillstånd krävs.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Fastigheten kommer säljas med friskrivningsklausul.
Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar gällande fel eller brister i fastigheten.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Bud/ försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftlig budgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommit skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt bud ska vara Ludvig & Co, Annika Granquist, Staglabergsgatan 10, 352 34 Växjö, mail: annika.granquist@ludvig.se tillhanda senast 2021-10-06 OBS! Märk kuvertet Saxabjörke. Använd gärna bifogad budblankett.

Vägbeskrivning

Fastigheten är belägen ca 4 km sydost om Asa och ca 9 km nordost om Tolg.
Se bifogat kartmaterial för mer information.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrigt

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Boka visning


Lämna bud senast ons 6 okt kl 08:00

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter