fbpx

Lantbruk

Virkesrik skogsfastighet, 11 000 m³sk

Prisidé

9 200 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast tor 15 jun kl 08:00

Anmäl intresse

Om fastigheten

Virkesrik skogsfastighet om 53 ha, varav 42 ha produktiv skogsmark och 10 ha inägomark.
Uppskattat virkesförråd ca 11000 m³sk med en bonitet på 8,4. Stor andel äldre avverkningsbar skog.
Bostadshus i två plan och sedvanliga ekonomibyggnader.
Gårdscentrumet ligger idylliskt i byn Barkaboda ca 8 km sydost om Linneryd.
Jakt och fiskemöjligheter.
Prisidé 9 200 000 SEK.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

TINGSRYD BARKABODA 2:3

Adress

Barkaboda Södergård 6 36297 Linneryd

Totalareal
50,6 ha
Tomtområde
50,6 ha
Virkesförråd
11 028 m3sk
Boyta
205 kvm

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Bostadshus i två plan.
Bottenvåning:
Från gårdscentrum ingång mot hall med dörr till tvättstuga, pannrum med ackumulatortank och kök med vedeldad spis. Vidare in mot framsidans hall varifrån man når en toalett med dusch, sällskapsrum, finrum med öppen spis (eldningsförbud) och trappa mot övervåning.

Ovanvåning:
Hall som leder till två sovrum, toalett och garderob. På ovanvåningen finns även ett större oinrett rum.

I anslutning till bostadshuset finns en välskött trädgård med bärbuskar och fruktträd.

Ekonomibyggnader

På fastigheten finns en Ladugård i vinkel, jordkällare, maskinhall bakom ladugården och kokhus.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplan upprättad av Boreal Partner 2023-05-01.
Enligt skogsbruksplanen består fastigheten av ca 42,4 ha produktiv skogsmark.
Uppskattat virkesförråd är ca 11 028 m³sk, motsvarande 260 m³sk per ha. Boniteten är uppskattad till 8,4 m³sk per ha med en årlig tillväxt om ca 214 m³sk.
Fastigheten har stor andel äldre avverkningsbar skog, ca 6 200 m³sk i huggningsklass S2.

Se bifogade utdrag ur skogsbruksplanen för mer information.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inägomark

Enligt skogsbruksplanen innehåller fastigheten ca 10 ha inägomark. Inägomarken är fri för ny köpare från 2024-03-15. Inga stödrätter följer fastigheten.

Jakt

Jakten är fri för ny köpare från tillträdesdagen.

Fiske

Fastigheten har del i följande fiskerätter: Samfällighet TINGSRYDBARKABODA FS:1 Procent 25,0
Ändamål, fiske Vikholmen, Stångsmålaån

Naturvärden

Enligt skogsstyrelsen berörs fastigheten av två registrerade nyckelbiotoper, "Lövängsrest, med hamlade träd".
Fastigheten berörs också av område med sumpskog.

Forn- och kulturlämningar

Enligt Riksantikvarieämbetet finns på fastigheten flera kulturlämningar eller fornlämningar. Vissa av dem är utmärkta på skogsbruksplanskartan.

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger i glesbygd.
Förvärvstillstånd krävs.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Fastigheten kommer säljas med friskrivningsklausul.
Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar gällande fel eller brister i fastigheten.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Budinformation

Försäljning av fastigheten sker via skriftlig budgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommit skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt bud ska vara Ludvig & Co, Joakim Ahlberg, Staglabergsgatan 10, 352 34 Växjö, mail: joakim.ahlberg@ludvigfast.se tillhanda senast 2023-06-15 OBS! Märk kuvertet Barkaboda. Använd gärna bifogad budblankett.

Vägbeskrivning

Fastighetens gårdscentrum är beläget ca 8 km sydost om Linneryd.
Adress till bostadshuset Barkaboda Södergård 6 36297 Linneryd.
Se bifogat kartmaterial för mer information.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 24 000 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrigt

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast tor 15 jun kl 08:00

Prisidé: 9 200 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter