fbpx

Skogsfastighet

Virkesrik skog i Harads

Försäljningssätt

Anbud senast tis 30 mar kl 12:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
116,4 ha
Skogsmark
94,9 ha
Myr/kärr/mosse
12,2 ha
Inägomark
6,1 ha
Övrigmark
1,8 ha
Vatten
1,4 ha
Virkesförråd
12 393 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

BODEN HARADS 2:2 och BODEN HARADS 9:49

Om fastigheten

Nu finns chansen att förvärva dessa virkesrika fastigheter i Harads, ca 5 mil norr om Boden. Enligt skogsbruksplanen uppgår fastighetens landareal till 115 ha varav ca 95 ha är produktiv skogsmark. Virkesförrådet uppgår till 12 393 m3sk och fördelar sig på 83 % tall, 9 % gran och 8 % löv. Boniteten är 3,5 m3sk/ha/år. Jakt via Harads-Bodträskfors Jaktvårdsförening, 2950 ha.

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad av SKKAB under okt-nov 2020. Enligt skogsbruksplanen uppgår fastigheten till 115 ha landareal varav 94,9 ha är produktiv skogsmark. Fastighetens virkesförråd uppgår till 12393 m³sk. Boniteten är 3,5 m³sk/ha/år. Virkesförrådet fördelar sig på 83 % tall, 9 % gran och 8 % löv. Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Jakt

Harads 2:2 har delad jakt mellan Harads nya jaktklubb, 1600 ha, tilldelning 3+4, och Harads-Bodträskfors Jaktvårdsförening, 2950ha, tilldelning 4+5. Jakten i Harads nya jaktklubb är uppsagd from 2021-03-03

Harads 9:49 ingår i Harads nya jaktklubb, 1600 ha, tilldelning 3+4. Jakten i Harads nya jaktklubb är uppsagd from 2021-03-03

Forn- och kulturlämningar

Fastigheten Boden Harads 2:2 har 8 registrerade fornlämningar. På skifte 6 finns kokgropar och boplatser. På skifte 7 finns fäbod. Se karta

Naturvärden

Ingen registrerad nyckelbiotop finns på fastigheten

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för boende utanför Edefors församling, Boden.

Inteckningar

Fastigheten säljs utan inteckningar

Övrigt

Två lador finns på fastigheten Harads 2:2, på skifte 2 och skifte 8.

Jaktkojan som finns på inägomarken på Harads 2:2 skifte 7 ingår inte i köpet.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast tis 30 mar kl 12:00

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter