Skogsfastighet

Virkesrik och välskött!

Högstbjudande

3 500 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast fre 30 okt

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
50,7 ha
Skogsmark
46,4 ha
Skogsimpediment
3,7 ha
Övrigmark
0,6 ha

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

SANDVIKEN JÄRBO 12:29

Adress

Virkesrik skogsfastighet

Om fastigheten

Obebyggd skogsfastighet i Järbo ca 2 mil norr om Sandviken med hög andel slutavverkningsbar skog. Totalt 50,7 hektar mark varav 46,4 hektar är produktiv skogsmark, virkesförrådet uppskattas till ca 8 700 m³sk varav 6 400 m³sk utgörs av välskötta slutavverkningsbestånd.

Jakt i Finnäs-Nordanå viltvårdsområde om ca 2 750 ha.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

De uppgifter om skogstillståndet som presenteras i detta underlag har erhållits från en fältinventering utförd av Andreas Östlund på Ludvig & Co under september 2020.

Den produktiva skogsmarken uppgår totalt till 46,4 hektar med ett uppskattat virkesförråd om ca 8 745 m³sk varav ca 6 400 m³sk har uppnått slutavverkningsbar ålder. Medelvolymen per ha är ca 188 m³sk, medelboniteten på fastigheten är beräknad till 6,1 m³sk/ha och den beräknade tillväxten är ca 280 m³sk för tillväxtsäsongen 2021.

För övriga upplysningar se sammanställning över ålders- och huggningsklasser samt avdelningsbeskrivning och skogskarta.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår i Finnäs-Nordanå viltvårdsområde om ca 2 750 ha. Här jagas främst älg, rådjur, hare, skogsfågel, räv och björn. Älgjakten bedrivs gemensamt medan småviltsjakten får bedrivs enskilt över flera viltvårdsområden på en areal om ca 6 000 hektar. Ny ägare kan tillträda jakten tidigast 2021-07-01. För kontaktuppgifter till jaktledare, kontakta Joakim Hagelin 026-24 59 79 eller via mail: joakim.hagelin@ludvig.se

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns inga forn- eller kulturlämningar registrerade. (källa: riksantikvarieämbetet)

Naturvärden

På fastigheten finns inga höga naturvärden registrerade. (källa: skogsstyrelsen)

Väg

Fastigheten har andel i Finnäs-Nordanå samfällighetsförening och betalar en årlig vägavgift, under 2020 har 2 284 kr betalats.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson. Förvärvstillstånd krävs för juridisk person.

Områdesbeskrivning

Fastigheten ligger i ett böljande skogslandskap och lämpar sig för skogsbruk och jakt. Närmaste större ort är Järbo där det finns mataffär och bussförbindelse in till Sandviken.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter