Lantbruk

Virkesrik gård i Fogdhyttan, 73 ha

Högstbjudande

6 500 000 kr

Budgivning pågår

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
73,5 ha
Tomtområde
73,5 ha
Virkesförråd
12 386 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

NORA FOGDHYTTAN 3:46, 3:15, 4:28 & 4:32

Adress

Fogdhyttan 619 71392 Gyttorp

Om fastigheten

Egendom med skog, åker och byggnader.
Välarronderad brukningsenhet strax väster om Nora.
Fyra fastigheter i ett skifte invid sjön Saxen.
Goda jaktmöjligheter.

Totalt virkesförråd cirka 12 300 m3sk.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Förmedlingsobjektet

Egendom bestående av fyra fastigheter som tillsammans
bildar ett välarronderat skifte invid sjön Saxen.
Innehavet är beläget endast en mil väster om Nora
och omfattar både skog, åker och byggnader.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad i oktober 2020 av Mellanskog.

Totalt beräknas virkesförrådet till 12 386 m3sk vilket innebär 233 m3sk/ha.
Skog i huggningsklasserna G1 och S2 är dominerande i åldersfördelningen.
Årlig tillväxt uppgår enligt planen till 396 m3sk.
Gran är det dominerande trädslaget med 52 % följt av
tall, 40 % och löv, 8 %.

Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 53,2 ha.
Därutöver finns 12,9 ha inäga, 4 ha impedimentsmark samt 3,4 ha övrig areal.

Fastigheterna utgör tillsammans en mycket välarronderad enhet.

Inägomark

Enligt nyupprättad skogsbruksplan omfattar åkermarken en areal om 12,9 ha.
Enligt taxeringsuppgifterna har marken en för området normal produktionsförmåga och är tillfredsställande dränerad.

Stödrätter

Med försäljningen följer 11,86 stödrätter, till ett sammanlagt värde av 1539,66 €.

Jakt

Jakten tillfaller köparen på tillträdesdagen.
Fastigheterna ingår i Stadra-Nora Älgskötselområde som omfattar ca 30 000 ha.

Kontaktuppgifter till ordförande för älgskötselområdet lämnas på begäran.

Fiske

Fastigheterna Nora Fogdhyttan 3:46 och Nora Fogdhyttan 4:28 har del i fiskesamfälligheten Nora Fogdhyttan FS:4.
Genom del i samfälligheten får man fiska bl a kräftor inom samfällighetens rote (område). Området omfattar sjöarna Saxen och Vikern.

Kontaktuppgifter till ordförande för fiskesamfälligheten lämnas på begäran.

Mangårdsbyggnad

Vacker byggnad i äldre stil med mycket stort renoveringsbehov.
Äldre detaljer så som bergslagskaminer, vedspis och spegeldörrar finns bevarade.
Byggnaden är uppförd under tidigt 1800-tal av timmer, senare försedd med rödfärgad stående panel. Torpargrund och tegelklätt tak.

Nedervåningen består av hall, kök och två rum.
På övre plan finns tre rum och hall.

Huset saknar moderna bekvämligheter så som vatten och avlopp. Äldre el.
Uppvärmning sker med befintliga eldstäder och vedspis, men för tillfället råder eldningsförbud.

Strax bredvid huset finns djupborrad brunn från 2008 som förser ladugården med vatten.

Taxerad boarea 150 kvm.

Drängstuga

Byggnad uppförd i rött timmer. Tegelklätt tak och torpargrund.
Två rum. Vatten och avlopp saknas, men el finns.

Taxerad boarea 40 kvm.

Ladugård / loge

Murad ladugårdsdel och loge av stående rödfärgad panel. Plåttak. Vatten och el finns indraget.

Maskinhall / förråd

Maskinhall med förrådsdel under plåttak.

Arealuppgifter

Total areal enligt skogsbruksplan: 73,5 ha
Total areal enligt fastighetsutdrag: 73,4 ha
Total areal enligt Metrias karttjänst: 73,3 ha

Mantal

Nora Fogdhyttan 3:46: 75/256
Nora Fogdhyttan 4:28: 7/288

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inteckningar

För fastigheten Nora Fogdhyttan 3:46 finns ett skriftligt pantbrev om 50 000 SEK.
Pantbrevet är förkommet och ansökan om dödning av inteckningen/pantbrevet är skickad till Lantmäteriet.

I övrigt finns inga inteckningar i fastigheterna.

Forn- och kulturlämningar

Åkermarken i det sydöstra hörnet av fastigheten Nora Fogdhyttan 4:32 berörs av en fornlämning. Enligt Riksantikvarieämbetet utgörs denna av en 1 m hög milstolpe (vägmärke) av gjutjärn.

Städning

Fastigheten och dess byggnader lämnas ostädade. Eventuella inventarier som finns kvar på tillträdesdagen övergår till köparen.

Besiktnings- och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet.
Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheterna och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari de befinner sig.

Vid undersökning skall hänsyn till grannar, djur och eventuell pågående jakt eller liknande tagas.

Taxeringsvärde

Det sammanlagda taxeringsvärdet för de fyra fastigheterna är 5 632 000 SEK.
För delvärden, kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Prisidé

För förmedlingsobjektet gäller som utgångspris 6 500 000 SEK.

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet. Budgivaren skall inom 14 dagar efter avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför kontroll av finansieringsmöjligheter samt uppfyllande av undersökningsplikten skall vara klart innan bud lämnas.

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Visning

Byggnader visas enligt överenskommelse med fastighetsmäklaren.
Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur samt eventuell pågående jakt eller liknande tagas.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 50 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter