Skogsfastighet

Virkesrik fastighet

Högstbjudande

3 900 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast tor 15 okt

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
54,2 ha
Skogsmark
46,9 ha
Impediment
7,1 ha
Övrigmark
0,2 ha

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

ÖSTHAMMAR VAMSTA 1:4

Adress

Skogsfastighet

Om fastigheten

Obebyggd och talldominerad skogsfastighet i ett skifte med högt virkesförråd och stor andel slutavverkningsmogen skog belägen i Vamsta ca 18 km norr om Österbybruk. Totalt 53 hektar mark varav 46,9 hektar är produktiv skogsmark med ett virkesförrådet om ca 8 450 m³sk varav ca 5 350 m³sk har nått slutavverkningsbar ålder.

På fastigheten kan man jaga enskilt på oregistrerat område eller vid överenskommelse ingå i en jaktklubb som jagar på en areal om ca 800 hektar.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

De uppgifter om skogstillståndet som presenteras i detta underlag har erhållits från en fältinventering utförd av Andreas Östlund på Ludvig & Co under september 2020.

Den produktiva skogsmarken uppgår totalt till 46,9 hektar med ett uppskattat virkesförråd om ca 8 454 m³sk som domineras av tallskog varav ca 5 300 m³sk har uppnått slutavverkningsbar ålder. Medelvolymen per ha är ca 180 m³sk, medelboniteten på fastigheten är beräknad till 5,3 m³sk/ha och den beräknade tillväxten är ca 201 m³sk för kommande tillväxtsäsongen 2021.

För övriga upplysningar se sammanställning över ålders- och huggningsklasser samt avdelningsbeskrivning och skogskarta.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

På fastigheten kan man jaga enskilt på oregistrerat område eller vid överenskommelse ingå i en jaktklubb som jagar på en areal om ca 800 hektar. Jaktmarken har god tillgång på vilt och här jagas, älg, rådjur, vildsvin, räv, hare och fågel. I jaktklubben delar man på kostnaderna för markarrende och fällavgifter. Småviltsjakten sker enskilt över hela området medans älgjakten bedrivs gemensamt. Ny ägare kan tillträda jakten på fastigheten eller i jaktklubben vid överenskommelse tidigast 1/7 2021.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns en fornlämning i form av gruvområde som i folkmun kallas Mobergsgruvan, se västra delen av avdelning 8 i skogsbruksplan (Källa: Riksantikvarieämbetet)

Naturvärden

På fastigheten finns två områden markerade som nyckelbiotoper, se avdelning 5 och 7 i skogsbruksplanen. (Källa: Skogsstyrelsen)

Väg

Genom fastigheten går en enskild väg. Under de senaste åren har fastighetsägaren inte haft någon kostnad för vägen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson. Förvärvstillstånd krävs för juridisk person.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 27 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter