fbpx

Lantbruk

Virkesrik fastighet med lugnt boende

Högsta bud

1 600 000 kr

Utgångspris: 2 000 000 kr

Visa bud

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
9,2 ha
Skogsmark
7,0 ha
Åkermark
2,0 ha
Småhusmark lantbruk
0,2 ha
Virkesförråd
3 063 m3sk
Boyta
80 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Karlsborg Skallhult 1:23

Adress

Skallhult Stora Sköttlorna 1 546 91 Karlsborg

Om fastigheten

Mellan Hjo och Karlsborg ligger Stora Sköttlorna, en mindre skogsfastighet med högt virkesförråd och stor andel föryngringsmogen skog. Boplatsen ligger enskilt i lummig miljö med ett byggnadsbestånd i behov av renovering. Fastigheten säljs med ett utgångspris om 2 000 000 SEK.

Angränsande fastighet Skallhult 1:33 förmedlas också, se separat prospekt.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Äldre byggnad uppförd i slutet av 1700-talet i trä med timmerstomme. På taket ligger det lertegel. Enskilt avlopp med två kammarbrunn utan efterföljande rening, enbart köksvattnet är anslutet till brunnen. Enskilt vatten via djupborradbrunn.

Planlösning
Nedre plan fördelar sig över hall med trappa till övre plan, vardagsrum, kök med förråd och utgång till en tillbyggnad. I tillbyggnaden finns en förbränningstoalett samt köksentré. Övre plan inrymmer hall samt två rum.

Boarean uppgår till ca 80 m² enligt taxeringsinformationen.

Energideklaration behövs ej då bostaden ej nyttjas som permanent boende.

Driftskostnader
​Total driftskostnad uppgår till 20 605 SEK fördelat enligt nedan:

​​​Försäkring : 3 405 SEK/år, avser bostadshus
Elkostnad: 15 700 SEK/år
Sophämtning: 1 500 SEK/år​

Tillkommer: Fastighetsskatt om 3 510 SEK/år.

Bostadshuset har varit obebott under en längre tid varför övriga driftskostnader saknas.

Ladugård

Äldre byggnad i trä med plåttak.

Skogsuppgifter

Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 6,9 ha med ett bedömt virkesförråd om 3 063 m³sk vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd om 444 m³sk/ha. Trädslagsfördelningen har angetts till 36% tall, 50% gran och 14% löv. En delning av skogsbruksplanen har skett och försäljningsobjektet omfattar avdelningarna 1, 2, 3, 4 och 5. Uppgifterna är hämtade från bifogad skogsbruksplan upprättad 2021-09-16 av Mats Mellblom, ApiSilva.

Stora Röå

Fastigheten angränsar till Stora Röå naturreservat vilken erbjuder rekreation i form av promenadstigar bland barrskogar.

Inägomark

Inägomarken uppgår till ca 2 ha. Marken är upplåten till och med 14/3-2022 och därefter tillgänglig för köparen.

Övrig mark

Övrig mark utgörs av tomt, vägar mm.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn- eller kulturlämningar registrerade på fastigheten (källa: SeSverige).

Jakt

Älgjakten ingår i Mölltorp/Breviks älgskötselområde.

Väg

Framfartsvägen är enskild tillsammans med närmsta granne. Vägen på fastigheten är gemensam med angränsande fastighet till salu, Karlsborg Skallhult 1:33.

Arealuppgifter

Arealen i skogsbruksplanen uppgår till 9,3 ha.

Areal enligt fastighetsregistret uppgår till 9,4765 ha.

Areal enligt taxeringsuppgifterna uppgår till 9 ha fördelat på 7 ha skogsmark och 2 ha åkermark.

Areal enligt fastighetskartan uppgår till 9,59 ha.

Inteckningar

Fastigheten besväras ej av inteckningar.​​​

Visning

Visning av fastighetens byggnader sker efter överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare.

Besiktning av mark sker på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda samt skog.

Gårdskarta

Den här fastigheten har en interaktiv gårdskarta på ludvig.se/fastighetsformedling. Klicka upp gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Städning

Fastigheten överlämnas i det skick som den är i på visningsdagen, ingen ytterligare städning kommer att ske.

Friskrivning

En friskrivningsklausul kommer att finnas med i kontraktet där säljaren friskriver sig från fel och brister i fastigheten. En köpare skall vara medveten om att en friskrivning av detta slag är mycket långtgående.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker genom öppen budgivning till ett utgångspris av 2 000 000 SEK. Vid intresse från flera budgivare kommer försäljningen att slutföras genom budgivning. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter