fbpx

Skogsfastighet

Virkesrik Blekingeskog

Högstbjudande

4 900 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast ons 23 jun kl 17:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
35,3 ha
Skogsmark
29,5 ha
Myr/kärr/mosse
1,1 ha
Inägomark
2,3 ha
Väg och kraftledning
0,7 ha
Övrigmark
1,7 ha
Virkesförråd
7 527 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

KARLSKRONA DANSKEFLY 3:13

Adress

Södra Flymen 666 37345 Rödeby

Om fastigheten

Skog och mark i Flymen. 29,5 ha produktiv skogsmark och 2,3 ha åker. Virkesförråd 7527 m³sk varav 6034 m³sk i huggningsklass S2. Jakt.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Arealuppgifter

Fastighetens totala areal är enligt skogsbruksplanen 35,3 hektar. Då försäljningen avser del av fastighet finns inga arealuppgifter att jämföra med i fastighetsregistret eller taxeringsuppgifterna.

Skogsuppgifter

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Jakten är inte upplåten utan följer fastigheten på tillträdesdagen.

Fastigheten ingår i Älgskötselområde.

Åkermark

På fastigheten finns en åker på 2,3 ha.

Arrende/nyttjanderätter

Det finns inga upplåtna arrenden eller nyttjanderätter på fastigheten.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns en kulturhistorisk lämning i form av en fyndplats i avdelning 4.

Natura 2000

Fastigheten gränsar mot ett naturreservat som även är Natura 2000-område.

Besiktning och undersökningsplikt

Då fastigheten inte innehåller några byggnader kommer inte någon särskild visning att hållas utan spekulanter kan besöka fastigheten på egen hand.

Gårdskartan

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.ludvig.se/fastigheter/ . Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig och genom att klicka på olika områden få upp aktuell information om t.ex. skogens ålder och virkesvolym.

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller område av fastighet. Området kan fastighetsregleras till en av köparen ägd fastighet. Köparen står för förrättningskostnaden.

Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd kan krävas, fråga fastighetsmäklaren för mer information.

Vägar

Vägen genom fastigheten är en gemensamhetsanläggning, Karlskrona Danskefly GA:1.

Vägbeskrivning

Fastigheten ligger i Danskefly i nordöstra delen av Karlskrona kommun. Från väg nummer 725 mellan Rödeby och Flyeryd svänger man norrut mot "Södra Flymen". Efter en dryg kilometer har man kommit fram till det lilla skiftet på vänster sida. Efter ytterligare 500 meter har man kommit fram till det stora skiftet. Se även bifogade kartor eller använd Gårdskartan.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast ons 23 jun kl 17:00

Högstbjudande: 4 900 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter