Lantbruk

Vinköl 50 ha

Utgångspris

10 500 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
50,3 ha
Åkermark
47,2 ha
Skogsmark
0,6 ha
Övrigmark
2,5 ha
Boyta
180 kvm
Antal rum
8 st

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Skara Vinköl 3:20

Adress

Stora Skattegården 1 532 94 Skara

Om fastigheten

Stora Skattegården 1 är belägen i Vinköl c:a 12 km sydväst om Skara. Ägorna omfattas av totalt 50 ha varav 47 ha välarronderad åkermark och 1 ha skog. Fastigheten har ett välskött gårdscentrum med rymligt bostadshus i gott skick. Ekonomibyggnaderna utgörs av maskinhall med funktionell verkstad, ladugård och spannmålsanläggning m.fl. byggnader.
Möjlighet finns att även förvärva angränsande fastigheter om totalt c:a 26 ha varav 17 ha åkermark, se separat prospekt.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

1½-plans bostadshus från 1942 som är om- och tillbyggt i omgångar. Huset är uppfört med plank- och trästomme på krypbar torpargrund samt källare. Fasaden är av stående träpanel och fönstren består av treglas isolerfönster. På taket ligger det tegelprofilerad plåt.
Uppvärmning sker via vattenburet system med bergvärme, IVT Greeneline plus HE 11 (10,3 kW).
Fastigheten har kommunalt vatten och avlopp samt enskilt vatten till ladugård och verkstad.
Fastigheten är ansluten till fiber. För mer info se www.fastbit.se.
Larm och branddetektor finns installerat.

Boarean enligt taxeringsinformationen uppgår till 180 m² och biarean till 58 m².

Renoveringar
1997 om- och tillbyggnad av köket. 1/4 av huset tilläggsisolerades och nya fönster sattes in.
1999 tilläggsisolerades resterande del av huset och nya fönster sattes in.
2000 ny dränering på framsidan av huset.
2003 groventrén renoverades, nytt badrum, rum byggdes om till kontor och den inglasade altanen byggdes. Yttertaket lades om med tegelprofilerad plåt, överdel av skorstenen togs ner i samband med takbytet. Nya vatten och avloppsledningar, stam till wc är ej bytt.
2008 gjordes en totalrenovering och ombyggnad av övre plan. Trapphus byggdes till. Stamledning från övervåning till källare är ej bytt.
2012 installerades larm och branddetektor.
2013 installerades bergvärme. Ny elkabel från huvudskåp och ny el i hela huset. Ny trekammarbrunn och nya avloppsrör till huset.
2018 installerades Kommunalt VA och fiber. Huset målades om och dåliga brädor byttes, södersidan gjordes 2019.

Planlösning
Ingång till groventré med praktisk tvättstuga som är utrustad med tvättmaskin, torktumlare, tvättbänk med ho och garderober. Vidare nås en hall som ansluter till ett kontor, det inglasade uterummet samt badrummet som är utrustat med wc, dusch, badrumsskåp med handfat och våtrumsmatta.
Från hallen kommer man sedan till köket som har kökssnickerier från Vedum Kök & Bad, och är utrustat med inbyggnadsugn, micro, spishäll, fläkt, diskmaskin och ett kylskåp (från 2016). I anslutning till köket finns ett förråd/skafferi med frysbox, litet frysskåp och mindre kylskåp.
Från köket nås sedan matsalen som har en öppen planlösning till ljust och rymligt vardagsrum.
Från matsalen nås även finingång samt hall och trappan till övre plan.
Golvbeläggningen består av ekparkett i matsal, vardagsrum, finingång och hall.

Övre plan fördelar sig över ett allrum, fyra sovrum och en toalett med wc, bidé och handfat. Därutöver finns gott om plats för förvaring i garderober samt klädkammare/förrådsutrymme. Golvbeläggningen på övre plan är genomgående ekparkett.
Datakabel är draget till övre plan.
Observera att det saknas räcke vid dörr ut till fransk balkong.

Källare med förrådsutrymme, hobbyrum och pannrum. I källaren finns en brunn med dränkbar pump för att förhindra att vatten tränger in vid höga flöden. Därutöver finns en brunn bakom huset med dränkbar pump för att hålla nere grundvattennivån.

Det inglasade uterummet har skjutdörrar och ligger i västligt läge.

En Hus​qvarna robotgräsklippare ingår i överlåtelsen.

Driftskostnad
Total driftskostnad uppgår till 31 604:- /år.
I detta ingår följande kostnader:
Uppvärmning och hushållsel: 16 800:- /år. Avser c:a 12 000 kWh.
Vatten och avlopp: 6 429:- /år.
Renhållning: 2 551:- /år.
Försäkring: 5 824:- /år. Avser fullvärde bostad, Länsförsäkringar.

Angivna driftskostnader är uppskattade av säljaren med 2 personer i hushållet.
Därutöver tillkommer fastighetsavgift, 8 349:- /år samt kostnad för fiber, se vidare på www.fastbit.se.

Energideklaration är ej utförd.

Ladugård - Spannmålsanläggning

Högbyggd ladugård uppförd i trä med tegelsatt stalldel, gjutet golv och tak av eternit. Byggnaden inrymmer f.d. kostall, lada som nyttjas till maskinförvaring samt en spannmålsanläggning. Ovan djurdelen finns en höskulle med hisspel och höfläktar (en fläkt användes senast i början av 2000, den andra är ur funktion).
Spannmålstorken som ursprungligen är från 1975, har uppgraderats med följande:
1999 -ny spannmålshuv för elevator. Ny skopelevator Skandia 60 ton, inkl damm och bossavskiljare samt fördelarbord RK 200 6-vägs.
2003 -ny liggande U-skruv RSU 225, under spannmålsfickorna. Kapacitet 60 ton/h.
2005 -ny varmluftspanna Haga HNV 100 samt ny cistern för eldningsolja, placerad i pannrum. Det finns c:a 1 200 l eldningsolja kvar som ingår i överlåtelsen. Tanken är ej besiktigad.
2006 -ny varmluftstork, satstork Tornum TS 2.
2009 -ny luftningsficka för lagring av spannmål, fläkt finns ej.
Total lagringskapacitet om c:a 240 m³ i Svegma plåtfickor, luftningsficka, gammal och ny tork samt en utlastningsficka om 23 m³.

I anslutning till ladugården finns en gödselplatta samt en gödsel/urinbrun om 15 m³ som ligger under mark.
En grävd vattenbrunn är ansluten till ladugården, används för tvätt av maskiner.

Följande renoveringar är utförda på byggnaden under senare år:
2015 Ladugården rödfärgades och nya fönster sattes in .
2016 Ny plåt på skjutdörr till ladan.
2018 Inköp av nya hängrännor och stuprör. Är ej uppsatta men ingår i överlåtelsen.
2019 Ny väggplåt på den södra gaveln.

Maskinhall - Verkstad

Byggnaden är uppförd 1984 med stomme i trä samt väggar och tak av plåt. Maskinhallen om c:a 24 x 15 m har en mindre del gjutet golv och övrig del är täkt med bergkross. Resterande del, inrymmer dels en verkstad om c:a 7 x 15 m samt garage och förråd, som har gjutna golv. I förrådet (fd. pannrum) finns inkommande vatten från rörspetsbrunn och vattenreningsfilter. Detta vatten användes tidigare till bostaden. Vattenanalys finns ej.
Det finns två skjutportar med ny plåt från 2015 på långsidan av maskinhallen, en vikport till verkstaden, en fjärrstyrda garageport samt gångdörrar.
Total byggnadsyta är 540 m².

Garage - Hönshus

Byggnaden är uppförd i trä med murade väggar, tak av eternit och gjutet golv. 2011 brädfodrades byggnaden om, ny el och jordfelsbrytare installerades. En ombyggnad gjordes av garaget och två fjärrstyrda garageportar installerades. I garaget finns plats för två bilar samt förrådsutrymme. Byggnaden inrymmer också ett mindre hönshus med inhägnad hönsgård.

Diverse info gårdcentrum

Dieseltank ingår i överlåtelsen, tanken är ej besiktigad.
Åskskydd är installerat, säkrat för två nedslag.

Ekonomibyggnader utgård

På område 2 finns ett f.d. gårdscentrum med ekonomibyggnader i äldre skick där ladan nyttjas till maskinförvaring. Byggnaderna överlåts utan ytterligare städning. Elanslutning finns ej.

Åkermark

Åkermarken utgörs av c:a 47,15 ha med varierande jordart från lättare jord till lerjord. Därtill tillkommer c:a 1,3 ha åkermark som är samägd med andra fastigheter, läs mer under samägd åkermark nedan.
Dräneringen på område 1 är äldre och har under senare år kompletterats med mellanliggande sugdiken på större delen av arealen.
På område 2 är dräneringen dels från 1920-30-talet och dels från slutet av 1970-80-talet.
Åkermarken överlåts höstplöjd vid arrendets upphörande 31/12 2020.

Samägd åkermark

Det södra skiftet vid Skogen, område 5 är samägt med tre andra fastigheter. Området utgörs av 1,4 ha varav c:a 1,3 ha är åkermark med lättare jord. För mer information, kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Stödrätter

I överlåtelsen ingår stödrätter motsvarande den angivna åkerarealen vilka kommer att överföras till köparen inför 2021-års SAM-ansökan.

Skogsuppgifter

Fastigheten består av 2 mindre skogsskiften om 0,31 respektive 0,27 ha. Skiftena återfinns c:a 8 km öster om gårdscentrum och består av välskött röjningsskog som planterades 2011 med gran som produktionsmål.

Övrig mark

Övrig mark utgörs av tomt, mark i anslutning till Slipån, skogsdunge på område 1 om c:a 0,3 ha samt vägar mm.​​

Jakt

Jakträtten är muntligen upplåten t.om. 30 juni 2020 och är därefter tillgänglig för köparen. Ingår f.n. i Härlunda-Vinköl älgskötselområde.

Kräftfiske

Fastigheten har c:a 400 m gräns i Slipån, där möjlighet finns till kräftfiske.

Arealuppgifter

Arealerna i tabellen på sid 3 är hämtade från mätning på fastighetskartan, åkermarksarealen från Jordbruksverkets blockkarta.
Areal enligt fastighetskartan uppgår till 50,26 ha. Därtill tillkommer 1,4 ha som är samägt med andra fastigheter.
Areal enligt fastighetsregistret uppgår totalt till 49,3682 ha.
Arealuppgift enligt taxeringen uppgår till 50 ha fördelat på 48 ha åkermark, 1 ha skogsmark och 1 ha övrig mark.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Städning

Bostadshus överlåtes flyttstädat. Ekonomibyggnader lämnas grovstädade.​

Visning

Visning av fastighetens byggnader sker efter överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare.
Besiktning av mark sker på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda samt skog.

Gårdskarta

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.lrfkonsult.se/fastigheter. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig.
Det går också bra att använda för att hitta till fastigheten, zooma ut så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.​

Tillträde

Tillträde sker enligt överenskommelse med säljaren.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 1 233 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter