fbpx

Skogsfastighet

Vildmarkskänsla i Utterträsk, Arvidsjaur

Försäljningssätt

Anbud senast ons 24 Nov kl 12:00

Visning

  • Kontakta mäklaren för visning.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
712,7 ha
Skogsmark
357,9 ha
Skogsimpediment
353,6 ha
Väg och kraftledning
1,1 ha
Övrigmark
0,1 ha
Virkesförråd
28 510 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

ARVIDSJAUR UTTERTRÄSK 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 1:8, 1:9

Om fastigheten

Fritidshus med vildmarkskänsla, vackra vyer över skog och vatten. Nu finns möjligheten att köpa en större skogsegendom i Arvidsjaurs djupa skogar. Med hela 712 ha mark och jakt i jaktklubb om 7 000 ha finns här goda möjligheter till jakt, fiske och friluvsliv.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Enligt skogsbruksplanen som är upprättad 2020-10 av Sara Nilsson, Foresta, uppgår den totala arealen till 712,7 ha varav 357,9 ha är produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 28 510 m³sk och en bonitet om 3,1 m³sk/ha/år. Under planperioden uppgår avverkningsförslagen till ca 6 100 m³sk varav ca 4 400 m³sk är föryngringsavverkning och 1 700 m³sk gallring.

Skogsvård

Under planperioden är 41,6 ha röjning föreslagen att utföras i planperiodens andra och tredje period.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 -100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln).

För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda
regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.​

Fastighetsgränser

Avvikelser kan förekomma mellan officiell och uppgiven areal enligt skogsbruksplanen. Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren ansvarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

Gödsling

På Utterträsk 1:4 och 1:8 har 46 ha skogsmark gödslats.

Bostadsbyggnad

Enklare bostadsbyggnad i två plan, el och vatten finns. Bostadshuset är uppdelat i två lägenheter, en på vardera plan. Båda lägenheterna har kök. Huset är idag upplåtet och nyttjas idag som sommarstuga, inget skriftligt avtal finns.

Komplementbyggnader

Enklare komplementbyggnader med möjlighet till förvaring.

Naturvärden

Det finns två nyckelbiotoper som berör två av fastigheterna. På Utterträsk 1:9, skifte 2 avdelning 26 i skogsbruksplanen berörs del av avdelningen av en nyckelbiotop. På Utterträsk 1:3, skifte 3 avdelning 21 finns en nyckelbiotop registrerad.
Del av fastigheterna berörs av Åbyälven Natura 2000 område (Källa Skogsstyrelsen).

Forn- och kulturlämningar

Forn- och kulturlämningar
Inga fornminnen eller kulturlämningar finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Jakt

Jakten är utarrenderad till Utterträsk jaktklubb. Som markägare kan du ansöka om medlemskap i jaktklubben som jagar på drygt 7000 ha

Andel i allmäning

Samtliga fastigheter har andel i Arvidsjaur allmänning.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson som ej varit mantalsskriven inom glesbygdsområde i Arvidsjaur kommun sedan minst ett år tillbaka. Juridisk person behöver alltid söka förvärvstillstånd. Kostnaden för förvärvstillstånd är 4 600 kr för privatperson.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast ons 24 Nov kl 12:00

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss