fbpx

Lantbruk

Växtlig skogsfastighet i Leksand

Utgångspris

700 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast ons 25 aug kl 14:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
12,9 ha
Skogsmark
12,6 ha
Övrigmark
0,3 ha
Virkesförråd
2 115 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

LEKSAND NORR LINDBERG 6:12

Om fastigheten

Mindre skogsfastighet i utkanten av Norr Lindberg. Växtliga bestånd med hög bonitet för området där du själv kan sätta din prägel på den framtida utveckligen. Väg finns fram till fastighetsgräns. Totalt ca 12 ha med virkesförråd om ca 2 100 m³sk, varav stor del i åldern 30-50 år. Medelboniteten är uppskattad till 7,0 m³sk/ha och år. Jakträtt i Leksand norra viltvårdsområde om ca 3 360 ha.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Vägbeskrivning

Se översiktskarta för vägbeskrivning till samtliga skiften eller på Ludvig & Cos hemsida kan du få vägbeskrivning till fastigheten samt skogsinventeringen i fält. Välj "Hitta hit" för vägbeskrivning, respektive "Visa gårdskarta" för att se skogsskiftena med indelning och avdelningsdata. Fungerar i webbläsare i både datorer och smarta mobiltelefoner.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen upprättades 2014 av Skogsstyrelsen. Därefter har Ludvig & Co uppdaterat planen till 2021 års tillväxt enligt pc-skogs tillväxtmodell. Fastigheten omfattar enligt skogsbruksplanen totalt ca 12,9 ha varav 12,6 ha är produktiv skogsmark. Virkesförråd om ca 2115 m³sk, varav stor del är i åldern 30-50 år. Medelboniteten är uppskattad till 7,0 m³sk/ha och år.

Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmärkta. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

Naturvärden

Det finns en nyckelbiotop registrerad på fastigheten (se rött skikt på fastighetskarta). Inga övriga höga natur eller kulturvärden fanns vid kontrolltillfället registrerade på fastigheten enligt Skogens Pärlor, www.svo.se eller SeSverige, www.metria.se.

Jakt

Fastigheten ligger inom Leksands Norra viltvårdsområde om ca 3 360 ha. kontaktperson Per Schönbeck.

Fiske

Fastigheten ligger inom Bjursås-Leksands fiskevårdsområdesförening.

Dokumentation av budgivare

Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare om auktion skett. Vid sluten budgivning har säljaren ingen skyldighet att överlämna budförteckning till köpare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger inom omarronderingsområde. Förvärvstillståndet är kostnadsfritt. Mäklaren hjälper till med ansökan.

Besiktning och undersökningsplikt

Ingen visning kommer att arrangeras. Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Fastighetsbeskrivning

Ludvig & Co förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast ons 25 aug kl 14:00

Utgångspris: 700 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter