fbpx

Lantbruk

Västerbottensgård med skog och åker i Bjurfors, Bygdsiljum.

Utgångspris

3 400 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast mån 28 jun kl 12:00

Visning

  • ons 23 jun, kl 17:00 - 18:00

    Anmäl er till visning senast 22/6

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
323,5 ha
Skogsmark
109,0 ha
Inägomark
13,1 ha
Skogsimpediment
6,7 ha
Småhusmark lantbruk
1,2 ha
Väg och kraftledning
0,4 ha
Vatten
193,1 ha
Virkesförråd
11 257 m3sk
Boyta
107 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

SKELLEFTEÅ BURTRÄSKS-BJURFORS 2:28

Adress

Bjurfors 216 93796 Bygdsiljum

Om fastigheten

Västerbottensgård i Bjurfors, Bygdsiljum med 109 ha produktiv skogsmark. Virkesförrådet uppgår till 11 257 m³sk och medelboniteten uppskattas till 4,4 m³sk/ha och år.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Skogsuppgifter

Enligt skogsbruksplanen upprättad 2018-06 av Jörgen Burstedt och tillväxtberäknad till och med 2020 uppgår den totala volymen till 11 257 m³sk fördelat på 109 ha produktiv skogsmark. Boniteten uppskattas till 4,4 m³sk/ha och år. Under planperioden är 2 520 m³sk avverkning föreslagen varav 1 455 m³sk är föryngringsavverkning.

Skogsvård

Under planperioden är 13,4 ha röjning föreslagen att utföras.

Skogsvårdslagen

Skogsvårdslagen
På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 -100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln).

För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda
regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.​

Fastighetsgränser

Avvikelser kan förekomma mellan officiell och uppgiven areal enligt skogsbruksplanen. Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren ansvarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Forn- och kulturlämningar

Inga fornlämningar eller kulturminnen finns registrerade på fastigheten (källa skogsstyrelsen).

Åkermark

Enligt skogsbruksplanen finns 13,1 ha inäga/åker på fastigheten, odlingsmarken är utarrenderad och förlängs med ett år i taget.

Bostadshus

Västerbottensgård i två plan, inrymmer i nedre plan kök med mindre matkällare, badrum, kammare, sal med öppen spis, pannrum.
Övre plan inrymmer tre sovrum och kallförråd.
Till bostadshuset finns enskilt gemensamt vatten anslutet. Enskilt avlopp med trekammarsbrunn. Uppvärmning sker med vattenburen centralvärme via äldre vedpanna och elpatron.

Ladugård

Äldre ladugård med verkstadsutrymme som inrymmer bakugn, förråd. Hästboxar finns med delvis gjutet golv och murade stallväggar. I övrigt är byggnaden uppförd i trä.

Jakt

Jakt i Rönnbäckens jaktklubb om ca 2 000 ha

Fiske

Fiskerätt i Stora Bygdeträskets FVO mot lösande av fiskerättsbevis. Mer information finns att läsa på www.storabygdetrasketsfvo.se

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 385 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna intresseanmälan senast mån 28 jun kl 12:00

Utgångspris: 3 400 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter