Lantbruk

Vara – Gerstorp 40 ha

Utgångspris

7 500 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast tis 17 Nov

Visning

  • Kontakta ansvarig mäklare för visning!

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
40,0 ha
Skogsmark
1,0 ha
Åkermark
37,8 ha
Övrigmark
1,2 ha

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Vara Gerstorp 1:19

Adress

Gerstorp

Om fastigheten

Jordbruksfastighet om totalt c:a 40 ha varav 38 ha bördig åkermark på lerjordar. Fastigheten är bebyggd med ekonomibyggnader som utgörs av en lada med äldre spannmålsanläggning samt maskinhall med isolerad verkstad.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Lada för spannmålshantering

Spannmålstork från 70-talet som uppgraderades på 90-talet med Tornum satstork 12 m³, plåtfickor, varmluftspanna Haga 250 kW samt ny cistern för eldningsolja (ej besiktigad).
Total lagringskapacitet om c:a 600 m³ i trä- och plåtfickor varav c:a 300 m³ är självtömmande.
Byggnaden är uppförd i trä med tak av cembonit och gjutet golv.

Maskinhall/verkstad

Byggnaden är uppförd på 80-talet med stomme i trä, gjutet golv och plåt på väggar och tak. Inrymmer maskinhall om c:a 10 x 12 meter samt en isolerad verkstad om c:a 10 x 10 meter. Till maskinhallen finns en vikport på gaveln samt en vikport med gångdörr på långsidan och till verkstaden finns en vikport med gångdörr. Jordfelsbrytare installerades i verkstaden 2006.
I anslutning till maskinhallen finns en äldre gödselplatta​.

Åkermark

Åkermarken är omställd till ekologisk produktion och utgörs av 37,77 ha i en ägofigur, fördelat på fem skiften. Dräneringen är äldre men väl fungerande och
har kompletterats med mellanliggande sugdiken på c:a 9 ha, block 34.
Åkermarken överlåts med en första-årsvall om 9,37 ha (block 33) och resterande höstplöjt alternativt om köparen önskar överlåts hela arealen plöjd.
Markkartering från 2019 finns att tillgå.

Stödrätter

Stödrätter motsvarande den stödberättigade arealen ingår i överlåtelsen och överförs vederlagsfritt till köparen i 2021 års SAM-ansökan.

Dikningsföretag

Fastigheten har del i Anders Kämpesgårdens dikningsföretag av år 1932. Rensning gjordes senast år 2008.​

Skogsmark

Arealen uppgår till ca 1 ha efter mätning på fastighetskartan. Skogen utgörs av medelålders lövträd med asp som dominerande trädslag. På området finns avrens från torken samt en mindre mängd järnskrot.

Jakt

Jakträtten är muntligen upplåten till Skansens jaktlag. Jakten övergår till köparen den 1/7 2021.
Fastigheten är registrerad i Järpås älgskötselområde och 44:ans kronhjortsskötselområde.

Övrig mark

Övrig mark utgörs av gårdsplan och vägar mm.

El och vatten

El finns ansluten till fastigheten. Inkommande el och mätare är placerad på angränsande fastighet Gerstorp 1:20.
En grävd vattenbrunn finns i anslutning till ekonomibyggnaderna, dock ej indraget.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade fornlämningar på fastigheterna (källa: SeSverige och Fornsök).

VA och fiber ledning

Ett markupplåtelseavtal finns upprättat avseende ​VA och fiberoptisk ledning på fastigheten. Ledningsägare är Vatten, avlopp och fiber i Flo​ ek.för.
För mer info kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Arealuppgifter

Areal enligt fastighetsregistret uppgår till 40,9036 ha.
Arealuppgift enligt fastighetstaxeringen uppgår till 41 ha fördelat på 40 ha åkermark och 1 ha övrig mark.
Areal enligt fastighetskartan uppgår till 40 ha.
Arealuppgifterna i tabellen på sidan 3 är enligt mätning på fastighetskartan samt blockareal enligt SAM-ansökan gällande åkermarken.

Visning

Visning av fastighetens byggnader sker efter överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare.
Besiktning av mark sker på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda samt skog.

Gårdskarta

Den här fastigheten har en interaktiv gårdskarta på ludvig.se/fastighetsformedling. Klicka upp gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig.

Tillträde

Tillträde sker enligt överenskommelse.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker genom att intressenter lämnar ett första skriftligt bud senast den 17 november 2019.
Därefter följer en öppen budgivning mellan de spekulanter som önskar deltaga. Säljaren förbehåller sig dock rätten att fritt anta inkommet skriftligt bud. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.
Skriftligt bud ska vara Ludvig & co, Helene Gustafsson, Stora Torget 4, 534 31 Vara eller helene.gustafsson@ludvig.se, tillhanda senast den 17 november 2019.

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande vid tillträdet.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 3 610 000 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Övrigt

Kontakta oss

Liknande fastigheter