Skogsfastighet

Välskött skogsfastighet i Sunnemo

Högstbjudande

2 600 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast mån 26 okt

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
67,1 ha
Övrigmark
1,2 ha
Skogsmark
57,0 ha
Skogsimpediment
8,9 ha
Virkesförråd
8 156 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

HAGFORS SUNNEMO 2:1 del av

Adress

Sunnemo 68395 Sunnemo

Om fastigheten

Mycket välskött skogsfastighet om ca 67 ha i Sunnemo. På fastigheten finns ca 57 ha produktiv skogsmark samlat i ett skifte med bra vägförbindelser. Ett virkesförråd på drygt 8 000 m3sk ger ett medeltal på 143 m³sk per hektar med en trädslagsfördelning på 70 % tall, 25 % gran samt 5% löv. Bonitet på 6,1. Jakträtten följer fastigheten och ingår i Björkil-tömte JVF och Ullens ÄSO. Vid försäljning kommer fastigheten avstyckas från stamfastigheten alternativt fastighetsregleras.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnad

Byggnadssätt

Det finns inga byggnader på fastigheten.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplan upprättad 2018 av Henrik Gynnemo, Mellanskog och uppdaterad i september 2020. Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 57,1 ha med ett totalt virkesförråd om 8 156 m³sk. Beräknad medelbonitet är 6,1 m³sk/ha och årlig tillväxt 337 m³sk/år i medel under planperioden. Virkesförrådet är i medeltal 143 m³sk per hektar med en trädslagsfördelning på 70 % tall, 25 % gran samt 5% löv.

Skogsvård

Viktigt att man följer de åtgärder som rekommenderas i skogsbruksplanen för att främja skogens tillväxt på bästa sätt.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår i Björkil-Tömte JVF och Ullens ÄSO.

Avstyckning

Avstyckning alternativt fastighetsreglering kommer att ske i samband med försäljning av fastigheten.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs ej för privatperson.

Forn- och kulturlämningar

Det finns en registrerad fornlämning på fastigheten i avd 54, L2005:590. Fäbod.

Naturvärden

Det finns inga höga naturvärden på fastigheten.

Visning

Skog och mark undersöks på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.
Ett tips är att surfa in på vår hemsida www.ludvig.se/fastighetsformedling och sök upp fastigheten via din smartphone. Där kan du via "Visa Gårdskarta" på ett enkelt sätt se vart på fastigheten du befinner dig och skiftenas läge. Markera med fingern på kartan för att se avdelningsbeskrivning med mera.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter