Skogsfastighet

Välskött skogsfastighet i Nyåker

Högstbjudande

2 950 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast mån 31 aug, kl 23:59

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
92,6 ha
Skogsmark
87,1 ha
Myr/kärr/mosse
0,5 ha
Berg/hällmark
1,8 ha
Väg och kraftledning
1,6 ha
Övrigmark
1,6 ha
Virkesförråd
9 246 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

NORDMALING NYÅKER 2:178

Adress

Tallberg 105 91494 Nyåker

Om fastigheten

Vacker, välskött och välarronderad skogsfastighet i Nyåker. Fastigheten ligger i ett bedårande fint landskap och utgörs av ett skifte som sträcker sig från järnvägen ända ned till den erkänt vackra Öreälven med ett fint björk-näs närmast älven. Total area om ca 93 ha varav ca 87 h produktiv skogsmark enligt plan. Virkesförrådet är beräknat till ca 9250 m³sk med god medelbonitet på 4,4 m³sk per ha och år. Fastigheten ingår i Nyåkers VVO.

– God åtkomst via skogsbilvägar i gott skick.
– Nära till all tänkbar service
– Möjlighet för köpare att ägna sig åt allt från röjningar till slutavverkningar.
– Tyngdpunkt på skog i huggningsklass G1.
– God åldersklassfördelning.

Intresseanmälan via mail till hakan.wiklund@ludvig.se senast 2020-08-31

För mer info kontakta ansvarig mäklare Håkan Wiklund på hakan.wiklund@ludvig.se alt Jägmästare Erik Grafström på erik.grafstrom@ludvig.se.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är ursprungligen upprättad av Norra skog och sedan uppdaterad i fält av Erik Grafström, Ludvig & Co, 2020-06.
Fastigheten Nyåker 2:178 består av ett skifte och är enligt plan ca 93 ha varav ca 87 ha är produktiv skogsmark. Virkesförrådet är enligt plan beräknad till ca 9250 m³sk vilket innebär ett medelförråd på ca 106 m³sk per produktiv ha. Fastighetens bonitet är beräknad till 4,4 m³sk per ha och år. Fastigheten domineras av gran till 48 % följt av 37% tall, 15% löv.
Tyngdpunkt ligger på skog i huggningsklass G1 och utöver detta finns skog i huggningsklasserna K2 till S3. 70 % av skogen är yngre än 50 år.

Skogsvård

Röjning är föreslagen skogsvårdsåtgärd på ca 24 ha. Återväxtkontroll är föreslagen åtgärd på ca 4 ha.

Skogsvårdslagen

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen / tillträdesdagen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

På fastigheten finns inga registrerade naturvärden. Dock finns ett sumpskogsområde som sträcker sig genom fastigheten i dess västra del . (Källa: Skogsstyrelsen via Skogens pärlor).

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns inga registrerade forn- och kulturlämningar (Källa: SeSverige via Metria).

Välkommen ut i skogen!

Gå på virtuell visning med Ludvig & Co:s Gårdskarta. Inspektera ägorna från soffan eller på plats. GPS-funktionen i din telefon eller surfplatta hjälper dig hitta rätt.
Nu kan den som är intresserad av en fastighet till salu, inte bara ta del av bilder, beskrivningar och bilagor, utan även promenera runt på fastigheten och inspektera sina potentiella ägor, från soffan eller på plats på fastigheten. Med hjälp av GPS får du hela tiden information om vart du är. Dessutom kan du klicka på kartbilden och få information från skogsbruksplanen om virkesvolym etc. Råkar du kliva över till grannfastigheten upptäcker du det snabbt och kan gå tillbaka igen.
I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Man väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga.

Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. LRF Konsult ägnar sig åt, vad man enligt fastighetsmäklarlagen kallar, sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HSN AB. Fast ersättning lämnas indirekt med 300 - 800 kr.

Arrendetomter

På fastigheten finns tre arrendetomter som är utarrenderade.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 606 500 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter