Skogsfastighet

Välskött skogsfastighet i Holmfors/Bullmark

Högstbjudande

3 900 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast mån 28 sep

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
120,6 ha
Väg och kraftledning
0,8 ha
Skogsmark
96,9 ha
Skogsimpediment
22,9 ha
Virkesförråd
12 420 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

UMEÅ HOLMFORS 1:10

Om fastigheten

Fastigheten Umeå Holmfors 1:10 är belägen strax utanför Bullmark, 2 mil från Sävar och 3 mil från Umeå. Fastigheten är välskött och båda skiftena har åtkomst via väg. Totalt ca 121 ha varav 97 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd på ca 12 400 m³sk vilket innebär ett medelförråd på ca 128 m³sk per produktiv ha. Medelboniteten är beräknad 4,2 m³sk per ha och år enligt plan. Fastigheten är talldominerad till 68% följt av 23% gran och 9% löv. Tyngdpunkt ligger på skog i huggningsklass G1 vilket utgör ca 30% av produktiv areal. Utöver detta är 26% av produktiv areal i huggningsklass S2. Resterande areal är spridd över huggningsklasserna K1-S3 vilket innebär ett mångsidigt skogsägande.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnad

Byggnadssätt

Fastigheten har inga byggnader

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen upprättades i fält 2/6-2020 av Erik Grafström, Ludvig & Co. Fastigheten Umeå Holmfors 1:10 är fördelad på två skiften med ett stamskifte samt ett mindre utskifte. Arealen är totalt ca 121 ha enligt skogsbruksplan, varav ca 97 ha är produktiv skogsmark. Virkesförrådet är enligt plan beräknad till ca 12 400 m³sk och har därmed ett beräknat virkesförråd på ca 128 m³sk per produktiv ha. Fastigheten är talldominerad till 68% följt av 23% gran och 9% löv. Boniteten är beräknad till 4,2 m³sk per ha och år.
Skogen inrymmer skog i samtliga huggningsklasser från obehandlad kalmark (K1) till skog i föryngringsbar ålder (S3). Fördelningen över huggningsklasserna har tre tyngdpunkter på K2, G1 och S2. Skogen är välskött och genomgallrad. Åtkomsten via väg till båda skiftena.

Skogsvård

Röjning är föreslagen skogsvårdsåtgärd på ca 12 ha. Markberedning och plantering är föreslagna på ca 1,9 ha. Återväxtkontroll är rekommenderad på ca 16 ha. I övrigt är fastigheten mycket välskött.

Skogsvårdslagen

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen / tillträdesdagen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Forn- och kulturlämningar

På det mindre utskiftets östra del invid bäcken finns lämningar från en tjärdal med objektID: 3004131 (Källa: Skogens pärlor via Skogsstyrelsen). Inga registrerade forn- eller kulturlämningar på stamskiftet (Källa: Skogens pärlor via Skogsstyrelsen).

Naturvärden

På fastigheten finns två naturvärden i form av sumpskogsområden. Den ena ligger beläget centralt i stamskiftet samt det andra ligger beläget i stamskiftets östra del (Källa: Metria via SeSverige).

Jakt

Stamskiftet ligger inom Sävar nedre ÄSO, utskiftet är oregistrerat (Källa: Länsstyrelsen).

Välkommen ut i skogen!

Gå på virtuell visning med Ludvig & Co:s Gårdskarta. Inspektera ägorna från soffan eller på plats. GPS-funktionen i din telefon eller surfplatta hjälper dig hitta rätt.
Nu kan den som är intresserad av en fastighet till salu, inte bara ta del av bilder, beskrivningar och bilagor, utan även promenera runt på fastigheten och inspektera sina potentiella ägor, från soffan eller på plats på fastigheten. Med hjälp av GPS får du hela tiden information om vart du är. Dessutom kan du klicka på kartbilden och få information från skogsbruksplanen om virkesvolym etc. Råkar du kliva över till grannfastigheten upptäcker du det snabbt och kan gå tillbaka igen.
I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Man väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga.

Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. Ludvig & Co förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Ludvig & Co ägnar sig åt, vad man enligt fastighetsmäklarlagen kallar, sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HSN AB. Fast ersättning lämnas indirekt med 300 - 800 kr.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 120 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter