Skogsfastighet

Välskött skogsfastighet ca 5 km norr om Höör

Högstbjudande

3 800 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast sön 23 aug

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
31,7 ha
Tomtområde
31,7 ha
Virkesförråd
4 364 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

HÖÖR SJUNNERUP 2:41

Adress

Höör Sjunnerup 2:41

Om fastigheten

Obebyggd skogsfastighet om 31,9 ha varav 31,7 ha produktiv skogsmark. Virkesförråd på ca 4 360 m³sk, till största del bok. Välskött skog, bra jakt och bra vägnät med stor vändplats.

Använd med fördel Ludvig & Co Gårdskarta med gps positionering via google maps när du besöker fastigheten.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 31,7 ha med ett totalt virkesförråd om ca 4364 m³sk, vilket ger ett medelvolym på ca 138 m³sk/ha. Bok är det dominerande trädslaget med 48 % av virkesvolymen följt av 23 % gran, 22 % björk, 4% ek och 3 % klibbal. Den genomsnittliga boniteten är beräknad till 8,8 m³sk/ha/år.

Det finns ett bra vägnät som täcker upp hela fastigheten, skogen är välskött med en god tillväxt på ungskogen. Beräknad tillväxt första växtsäsong är 196 m³sk.

Uppgifter från skogsbruksplan upprättad 2020 av David Ljungkvist, Ludvig & Co. ​

Skogsvård

För att få välskötta bestånd i framtiden krävs röjning under perioden.

Jakt

På fastigheten är det god förekomst av bl.a. vildsvin och rådjur, det förekommer även hjort och älg. Jakten är upplåten tom 2024-06-30.

Byggnader

Inga byggnader finns på fastigheten. Jakttorn och foderplatser står på ofri grund och tillhör jaktlaget.

Vägar

På fastigheten finns ett bra nät av skogsvägar. Stora delar av fastigheten är lättåtkomlig och det finns även en väl tilltagen vändplats som är ca 20-25 m bred. Vägbom med lås finns vid fastighetsgränsen, kontakta mäklaren för kombination till låset.

Arealuppgifter

Fastigheten är ca 31,7 ha enligt fastighetsregistret. Enligt skogsbruksplanen är fastigheten 31,9 ha varav 31,7 ha produktiv skogsmark.

Forn- och kulturlämningar

Enligt Riksantikvarieämbetet så finns det registrerad forn- och kulturlämning på fastigheten i avdelning 2, 3, 7, 8, 10, samtliga utgörs av fossil åkermark.

Visning

Besiktning av marken kan ske på egen hand, med sedvanlig hänsyn till fastighetsägare/arrendator, eventuell jakt samt växande gröda.

Försäljningssätt

Bud Ludvig & Co tillhanda senast 2020-08-23. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt bud skickas till Ludvig & Co, Mathias Johansson, Nygatan 22, 242 31 Hörby, eller via mail till mathias.johansson@ludvig.se. Märk kuvertet/ mailet: "Sjunnerup 2:41". Använd gärna vår budblankett.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter