fbpx

Lantbruk

Välskött skog söder om Örebro

Högstbjudande

5 500 000 kr

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
59,7 ha
Tomtområde
59,7 ha
Virkesförråd
10 719 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

DEL AV KUMLA NÄVESTA 6:2

Om fastigheten

Skogsskiften bara 15 km utanför Örebro. Vackert belägen talldominerad skog med bra drivningsförhållanden, bestående av tre delskiften.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad under april 2021 av Mellanskog och uppräknad med 2021-års tillväxt . Totalt beräknas virkesförrådet till 10 719 m3sk vilket innebär 203 m3sk/ha. Åldersfördelningen är relativt jämn men med en högre andel i avverkningsmogen ålder. Årlig tillväxt uppgår enligt planen till cirka 243 m3sk. Tall är det dominerande trädslaget med 71 % följt av löv med 16 % och gran med 13 %. Den produktiva skogsmarken uppgår till 52,9 ha, därutöver finns 0,6 ha myr, 4,0 ha åker samt övrig areal 2,2 ha(varav 1,1 ha är energiskog). Total areal enligt planen är 59,7 ha.

Åkermark

Åkermarken är utarrenderad på 1-års kontrakt. Inga stödrätter ingår.

Ekonomibyggnad

Mindre ekonomibyggnad som idag är uthyrd ingår.

Jakt

Köparen förbehåller sig jakten i 5 år.

Fastighetsbildning

Försäljningen är en delförsäljning av fastigheten Kumla Nävesta 6:2 vilket innebär en Lantmäteriförrättning med en fastighetsreglering till en av köparen ägd fastighet. Eventuellt kan möjlighet finnas att nybilda en fastighet vilket prövas och i så fall godkänns av Lantmäteriet.
Beräknad tid för handläggning hos Lantmäteriet är för nuvarande cirka 1 år. Med försäljningen följer inga pantbrev.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter